wróć
Polski Związek Alpinizmu

Sprawozdanie z wyprawy Leoganger Steinberge 2021

Opublikowano: 12-10-2021; 20:47 przez Ireneusz Królewicz | Modyfikacja: 13-10-2021; 9:33 przez Ireneusz Królewicz

Termin: 31.07.2021-22.08.2021

Ciszewski

Andrzej

KKTJ – kierownik

Atraszkiewicz

Anna

KKS

Ciszewski

Michał

KKTJ

Czart

Marcin

KKTJ

Drechsler

Tomasz

KKTJ

Dryjanski

Miłosz

KKS

Glądys

Paweł

KKTJ

Gołosz

Sylwia

KKTJ

Grych

Marcin

KKTJ

Jurczyk

Joanna

Speleoklub Warszawski

Krzeszowiec

Paweł

SKTJ Sopot

Kukułka

Krzysztof

KKTJ

Mazur

Dariusz

KKS

Nowacki

Henryk

KKTJ

Nowikowski

Paweł

Speleoklub Warszawski

Porębski

Włodzimierz

KKTJ

Porębski

Andrzej

SDG

Smaga

Michał

Speleoklub Warszawski

Snopkiewicz

Tomasz

KKTJ

Solarczyk

Sylwia

KKTJ

Styrna

Sebastian

KKTJ

Styrna

Przemysław

KKTJ

Szczygieł

Jacek

KKS

Ślaski

Mateusz

Speleoklub Warszawski

Tarnawski

Dominik

Speleoklub Warszawski

Wasyluk

Stanisław

KKTJ

Włoczkowski

Paweł

KKTJ

Woźniak

Kinga

SKTJ NS

Wójciak

Sławomir

TKG Vertical

Lustro tektoniczne, -260 m – fot. Michał Ciszewski

Wyprawa Leoganger Steinberge 2021 odbyła się po dwuletniej przerwie w działalności w masywie. Mimo dużych opadów śniegu późną wiosną, jego poziom w otworach i zagłębieniach terenu był bardzo niski, co było efektem gwałtownych opadów deszczu w okresie poprzedzającym wyprawę. Działalność była prowadzona podobnie jak w ostatnich latach w oparciu o bazę na wysokości 2300 m n. p. m.

Studnia bez Spitownicy, Jaskinia Furkaschacht - fot. Michał Ciszewski
Studnia bez Spitownicy, Jaskinia Furkaschacht – fot. Michał Ciszewski

Wytyczone zostały dwa główne cele działalności. Pierwszym z nich była eksploracja w górnych partiach Systemu Lamprechtsofen, wysuniętych najbardziej na południe, czyli w kierunku grani zamykającej kocioł Nebelsbergkar od strony miasta Leogang. Eksploracja była prowadzona w oparciu o biwak założony w jaskini na głębokości 210 m od najwyższego otworu systemu. Łącznie zostały zorganizowane 3 biwaki. W czasie działalności zostały sprawdzone wszystkie okna i inne stare problemy eksploracyjne w Gangu Małysza do głębokości 340 m. Pozostały dwa problemy eksploracyjne do rozwiązania stwarzające nadzieję na kontynuację ciągów jaskini na południe. W najwyższej części Galerii Osobliwości, będącej najbardziej na południe wysuniętą częścią systemu Lamprechtsofen, w wyniku wspinaczki w kilku kominach udało się dotrzeć do komina w którym kolektoruje się kilka ciągów. Od podstawy komina w dół odchodzą studnie kończące się szczelinami dolomitowymi nie do przejścia. Ze względu na sytuację geologiczną, w tym rejonie może być to bariera uniemożliwiającą dalszą eksplorację na południe. Najwyższa część tego ciągu kominów zbliża się do powierzchni na odległość około 90 m.

Wspinaczka w Kominach nad Galerią Osobliwości - fot. Paweł Krzeszowiec
Wspinaczka w Kominach nad Galerią Osobliwości – fot. Paweł Krzeszowiec

Oprócz działalności eksploracyjnej z biwaku, odbyła się również akcja w CL-3 od otworu Veteranenschacht, na której udało się wyeksplorować po krótkiej wspinaczce niezbyt obszerny ciąg o długości około 100 m kończący się szczeliną nie do przejścia. Jest to bardzo niebezpieczna jaskinia na odcinku do głębokości 80 m ze względu na zagrożenie w przypadku przyboru wody. Warunki pogodowe nie pozwoliły na ponowną akcję od tego otworu jaskini.

Studnia pod Kominami, CL-3 - fot. Michał Ciszewski
Studnia pod Kominami, CL-3 – fot. Michał Ciszewski

Drugim głównym celem eksploracyjnym wyprawy była jaskinia Furkaschacht. W pierwszej fazie działalności było uzupełniane i wymieniane oporęczowanie Meandra Nocków, eksplorowanego w 2006 roku do głębokości 230 m. Następnie wyeksplorowany został ciąg na kontynuacji Studni Bez Spitownicy do studni z ciekiem wodnym kończącej się szczeliną nie do przejścia głębokości 306 m. Na wyższym piętrze, kontynuuje się meander z bardzo silnym przewiewem powietrza i licznymi grzybkami naciekowymi, z którego opada kilkumetrowy próg nad którym została przerwana eksploracja. Eksploracja tej jaskini postępuje bardzo powoli ze względu na konieczność przejścia do najniższego punktu ciasnym meandrem o sumarycznej długości około 250 m.

Przodek na głębokości -280 m, Furkaschacht - fot. Michał Ciszewski
Przodek na głębokości -280 m, Furkaschacht – fot. Michał Ciszewski

Została również podjęta kolejna próba eksploracji jaskini Schacht Extraordinaire (głębokość ok. 100 m), w której zostało znalezione duże, lecz trudne do osiągnięcia okno w jednej ze studni, które stwarza nadzieję na obejście zawaliska na dnie jaskini blokującego przejście. Jest to jedna z nielicznych jaskiń w masywie, której otwór ze względu na ciąg powietrza jest zawsze otwarty. Usytuowana jest na wielkim pęknięciu prowadzącym do jaskini Wieserloch (-730 m).

Eksploracja na -250 m, Furkaschacht - fot. Michał Ciszewski
Eksploracja na -250 m, Furkaschacht – fot. Michał Ciszewski

 

Ze względu na niski poziom śniegu dostępne stały się nieznane nam wcześniej otwory jaskiń. W związku z tym, że przez wiele lat były niedostępne, w wielu z nich występuje zagrożenie obrywami lodu, co nie pozwoliło na kontynuację eksploracji.

Podczas wyprawy pobrane zostały próbki osadów allochtonicznych z dużą zawartością otoczaków kwarcowych. W jaskini CL-3 z Galerii Osobliwości (-240 m) oraz Galerium Mykologum (-340 m) oraz w jaskini Furkaschacht (-220 m). Osady zostaną zbadane w laboratorium w celu oszacowania wieku galerii oraz określenia ich genezy.

Ekstrakcja allochtonicznych osadów klastycznych, CL-3 - fot. Michał Ciszewski
Ekstrakcja allochtonicznych osadów klastycznych, CL-3 – fot. Michał Ciszewski

W sumie w trakcie wyprawy zostało wyeksplorowane około 870 m, w tym skartowane 767 m. W jaskini CL-3 w Systemie Lamprechtsofen skartowano 169 m, co spowodowało zwiększenie się jego długość do około 60,7 km i rozciągłości do 5950 m. W jaskini Furkaschacht zostało wyeksplorowane 227 m, a jaskinia osiągnęła głębokość 306 m i długość 1012 m. W efekcie eksploracji powierzchniowej wyeksplorowano 10 jaskiń w których skartowano 371 m. Łączna długość zmierzonych ciągów pomiarowych (w tym ponownych pomiarów kontrolnych starych ciągów) wyniosła 1285 m.

                          Kierownik wyprawy                                                               Zastępca kierownika wyprawy
                           Andrzej Ciszewski                                                                              Michał Ciszewski

Po wyjściu z najwyższego otworu Lamprechtsofen - fot. Michał Ciszewski
Po wyjściu z najwyższego otworu Lamprechtsofen – fot. Michał Ciszewski
Otwarta w tym roku stefa statycznie zimna w Jaskini z Salą Lodową - fot. Michał Ciszewski
Otwarta w tym roku stefa statycznie zimna w Jaskini z Salą Lodową – fot. Michał Ciszewski
Osady z dużą zawartością otaczaków kwarcowych, Furkaschacht - fot. Michał Ciszewski
Osady z dużą zawartością otaczaków kwarcowych, Furkaschacht – fot. Michał Ciszewski
Lodospad, Jaskinia Binarna - fot. Michał Ciszewski
Lodospad, Jaskinia Binarna – fot. Michał Ciszewski

Partnerzy