wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Zasady korzystania z zezwolenia na wyjścia do jaskiń rezerwatu „Sokole Góry”

Zasady korzystania z zezwolenia na wyjścia do jaskiń rezerwatu „Sokole Góry”

Opublikowano: 28-04-2017; 15:56 przez Joanna Haremza

Rezerwat „Sokole Góry”

Na mocy ustaleń pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach a Polskim Związkiem Alpinizmu, członkowie klubów zrzeszonych w PZA są zwolnieni na zasadzie odstępstwa z zakazu wstępu do niektórych jaskiń na terenie rezerwatu.

Zezwolenie RDOŚ dotyczy jaskiń: Urwistej, Koralowej, Olsztyńskiej, Wszystkich Świętych oraz Studnisko. Za wyjątkiem Studniska, jaskinie dostępne są w okresie 15.04. – 15.11. Jaskinia Studnisko jest dostępna w okresie 1.09. – 15.11.

Warunkiem skorzystania z zezwolenia jest dokonanie przez kierownika wyjścia wpisu w elektronicznym systemie rejestracji, który dostępny jest pod adresem http://skaly.pza.org.pl. Kierownik wyjścia musi posiadać kartę taternika jaskiniowego, zaś wszystkie osoby biorące w nim udział muszą być adekwatnie przeszkolone lub znajdować się pod opieką instruktora taternictwa jaskiniowego PZA. Należy również przestrzegać warunków zezwolenia dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przyrody wyświetlanych w systemie rejestracji każdorazowo przed zapisaniem się na konkretną datę.

Partnerzy
Partnerzy techniczni