Informacje dla trenerów wspinaczki sportowej

[18.03.2009] Brak zdjęcia

Komisja Wspinaczki Sportowej uprzejmie informuje wszystkich
zainteresowanych o sposobie uzyskania licencji trenerskich zgodnie
z wymogami Ustawy o sporcie kwalifikowanym.

Komisja ds. taternictwa przy TPN

[13.03.2009] Brak zdjęcia

Przedstawiamy wspólną odpowiedź Polskiego Związku Alpinizmu
i Fundacji Kukuczki na pismo Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego
w sprawie planów utworzenia komisji ds. taternictwa przy TPN.

Regulamin licencji trenerskich

[25.02.2009] Brak zdjęcia

Komisja Wspinaczki Sportowej publikuje zatwierdzony przez Zarząd PZA
Regulamin licencji trenerskich w dyscyplinie wspinaczka sportowa.
Obowiązek
licencjonowania wynika z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o sporcie
kwalifikowanym i podlegają mu szkoleniowcy we współzawodnictwie
we wspinaczce sportowej.

Powołanie składu Komisji Bezpieczeństwa PZA

[14.02.2009] Brak zdjęcia

Zarząd PZA powołał Komisję Bezpieczeństwa PZA w następującym składzie: Piotr Morawski – przewodniczący (góry wysokie) Jarek Caban (sprawy instruktorskie) Marcin Gala (sprawy jaskiniowe) Marcin Kacperek (przewodnicy, narciarze, współpraca z PSPW i TOPR) Marcin Kantecki (bezpieczeństwo ścianek) Adam Pieprzycki (sprawy górskie, współpraca z TOPR) Piotr Pustelnik (góry wysokie, ogólne) Marek Wierzbowski (sprawy prawne, jaskinie i narciarstwo) … Continue reading „Powołanie składu Komisji Bezpieczeństwa PZA”

Akcja Zima 2009 — baza noclegowa PZA

[23.12.2008]

Termin obowiązywania akcji i ceny noclegów dla wspinaczy z klubów
zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu oraz warunki konieczne
do spełnienia, aby stać się beneficjentem „Akcji Junior”.

Betlejemka

[6.12.2008] Brak zdjęcia

Zapraszamy na nową stronę Betlejemki: www.betlejemka.org.pl W sezonie zimowym 2011/2012 proponujemy następujące szkolenia: Kurs Zimowy Turystyki Wysokogórskiej (KZTW) Kurs Zimowy Taternictwa (KZT) Kurs Wspinania Lodowego (KWL) Kurs Nawigacji (KN) Kurs Profilaktyki Lawinowej (KPL) – Centralny Ośrodek Szkolenia PZA mieści się w budynku noszącym nazwę „Betlejemka”, stojącym na Hali Gąsienicowej w Tatrach, na wysokości 1510 m n.p.m. W ośrodku odbywają się … Continue reading „Betlejemka”

Regulamin Klubowych Komisji Egzaminacyjnych (tryb uzyskiwania kart wspinacza, taternika i taternika zwyczjnego)

[2.12.2008] Brak zdjęcia

1. Zadaniem Klubowych Komisji Egzaminacyjnych PZA (KKE PZA) jest prowadzenie nadzoru merytorycznego nad przeprowadzaniem egzaminów oraz czynności związanych z uzyskiwaniem obowiązujących kart. Do nadzoru nad uzyskiwaniem kart taternika w COS PZA na Hali Gąsienicowej powoływana jest Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2. Warunkiem uzyskania karty wspinacza jest: ukończenie z wynikiem pozytywnym, popartym pisemnym zaświadczeniem, szkolenia podstawowego (wg … Continue reading „Regulamin Klubowych Komisji Egzaminacyjnych (tryb uzyskiwania kart wspinacza, taternika i taternika zwyczjnego)”

Kolegium Trenerów KWS zaprasza do współpracy

[5.11.2008] Brak zdjęcia

Komisja Wspinaczki Sportowej zaprasza instruktorów i trenerów wspinaczki
sportowej do współpracy z Kolegium Trenerów. Poszukujemy osób
zainteresowanych pracą z zawodnikami na etapie przygotowań i udziału
w imprezach międzynarodowych.

Szkolenia w sezonie letnim w COS „Betlejemka”

[7.10.2008] Brak zdjęcia

Zgodnie z sugestiami Zarządu PZA, Komisja Szkolenia w czasie posiedzenia,
które odbyło się 10 marca 2007 roku, podjęła decyzję w sprawie
zamieszczenia
na stronie PZA ogłoszenia o terminach organizacji kursów oraz instruktorów,
naborze instruktorów i kierowników szkolenia w COS „Betlejemka” na sezon
letni 2007.

Informacje dla uczestników zimowego kursu taternickiego

[7.10.2008] Brak zdjęcia

Kurs zaczyna się w sobotę o godzinie 11:00. Kurs może zostać przedłużony nieodpłatnie o 2 dni, w razie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację programu w założonym terminie. Spotykamy się na Hali Gąsienicowej w zapewne dobrze znanym każdemu z Was budynku COS-PZA „Betlejemka” [info]. Opis sposobów dojścia do „Betlejemki” (wraz z mapką) można znaleźć w dziale „Tatry” … Continue reading „Informacje dla uczestników zimowego kursu taternickiego”