Sekretariat KWS w 2008 roku

[28.05.2008] Brak zdjęcia

Komisja Wspinaczki Sportowej zdecydowała o podtrzymaniu współpracy
z kolegą Krzysztofem Walaskiem, który będzie pracował
w roli sekretarza KWS w 2008 roku. Komisja ustaliła warunki
na jakich będzie on zatrudniony w bieżącym roku.

Informacje dla uczestników kursu skałkowego

[7.05.2008] Brak zdjęcia

Opłatę za kurs należy wnieść przelewem (gotówka nie będzie przyjmowana!). O terminie wniesienia opłaty oraz numerze konta bankowego każdy uczestnik zostanie poinformowany e-mailem. Bazą naszego kursu wspinaczki skalnej jest miejscowość Podlesice (gm. Kroczyce) położona ok. 15 km od Zawiercia. Miejscem spotkania w Podlesicach będzie restauracja „Michałowa Karczma„. Znajduje się ona przy końcu drogi prostopadłej do głównej … Continue reading „Informacje dla uczestników kursu skałkowego”

Informacje dla uczestników letniego kursu taternickiego

[6.05.2008] Brak zdjęcia

Kurs zaczyna się w sobotę o godzinie 14:00. W razie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację programu w założonym terminie, kurs może zostać przedłużony o 2 dni (nieodpłatnie). Spotykamy się na Hali Gąsienicowej w budynku COS-PZA „Betlejemka” [zobacz info]. Opis sposobów dojścia do „Betlejemki” (wraz z mapką) można znaleźć w dziale „Tatry”. Budynkiem i zasobami COS-PZA „Betlejemka” zarządza … Continue reading „Informacje dla uczestników letniego kursu taternickiego”

Zatwierdzenie składu KSWSiW

[6.05.2008] Brak zdjęcia

w dniu 06.05.2008 Zarząd PZA zatwierdził następujący skład Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej (KSWSiW): Bogusław Kowalski – przewodniczący; Jacek Patrzykont; Wojciech Wajda. Z członkami komisji można kontaktować się, kierując korespondencję na adres kswsiw@pza.org.pl, lub kursy@pza.org.pl Stałą współpracę z KSWSiW w ramach działającego w jej strukturze zespołu roboczego, zadeklarowały następujące osoby: Maciej Ciesielski – programy szkoleniowe … Continue reading „Zatwierdzenie składu KSWSiW”

Zmarł Emanuel Emu Hornowski

[29.04.2008]

Dziś nad ranem po ciężkiej chorobie zmarł Emanuel Hornowski — instruktor
taternictwa PZA, przewodnik tatrzański, członek Łódzkiego Klubu
Wysokogórskiego.

Uwagi przed sezonem szkoleniowym

[8.04.2008] Brak zdjęcia

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Polskiego
Związku Alpinizmu zwraca się z apelem do wszystkich adeptów wspinaczki
zdecydowanych na uczestnictwo w odpłatnym szkoleniu o wnikliwą kontrolę
zarówno uprawnień formalnych wybranych przez siebie instruktorów
jak również
kontrolę jakości usług oferowanych przez kadrę instruktorską.

Program kursu podstawowego taternictwa jaskiniowego

[18.02.2008] Brak zdjęcia

[Treść archiwalna, wersja zatwierdzona przez KTJ PZA 7.02.2017 po dyskusji przeprowadzonej na unifikacji instruktorskiej 2016] 1. Sylwetka absolwenta Celem kursu jest nabycie przez szkolonego wiadomości i umiejętności pozwalających na samodzielne i bezpieczne uprawianie taternictwa jaskiniowego. Absolwent kursu powinien umieć: Zaplanować i zrealizować wejście do dowolnej jaskini zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, z zachowaniem … Continue reading „Program kursu podstawowego taternictwa jaskiniowego”