wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Rozszerzone posiedzenie KTJ PZA 2008

Rozszerzone posiedzenie KTJ PZA 2008

Opublikowano: 12-09-2008; 12:45 przez mteg

Przedstawicieli klubów oraz kierowników wypraw zapraszamy
do stawienia się na rozszerzone posiedzenie KTJ PZA, które
odbędzie się 11 października o godzinie 10:00 w Zajeździe Jurajskim.

Posiedzenie przeprowadzone zostanie w oparciu
o artykuł 13 regulaminu, stanowiący o zakresie kompetencji
rozszerzonego posiedzenia KTJ PZA.

Jednocześnie ogłaszamy, że wstępne wnioski
do budżetu na rok przyszły należy złożyć
do dnia 9 października 2008. Wstępne wnioski
powinny być złożone na obowiązującym formularzu, z tym,
że nie jest obligatoryjne podanie danych członków wyprawy
oraz kierownika wyprawy, jeśli informacje te nie są ostatecznie
ustalone, jednakże należy podać planowaną datę wyprawy oraz
nazwiska osób zgłaszanych do kadry narodowej.

Program rozszerzonego posiedzenia KTJ PZA

 1. Sprawozdanie z bieżących prac KTJ oraz podsumowanie działań
  podjętych w 2008 roku.
 2. Odczytanie złożonych wstępnych wniosków do budżetu.
 3. Przedstawienie preliminarza szkoleń na rok 2009.
 4. Omówienie przebiegu pierwszego etapu szkolenia instruktorów
  taternictwa jaskiniowego.
 5. Dyskusja i głosowanie nad projektem „Regulaminu dofinasowywania
  wypraw przez KTJ”.
 6. Tematy tatrzańskie:

  — omówienie działań podjętych w ramach projektu inwentaryzacji
  i monitoringu jaskiń tatrzańskich,

  — przedstawienie i omówienie wniosków do „Planu Ochrony
  Tatrzańskiego Parku Narodowego”,

  — problem pozostawiania śmieci w jaskiniach oraz rejonach
  przyotworowych, w odniesieniu do zdarzeń stwierdzonych w sezonie
  letnim.

Powyższe zagadnienia będą poddawane pod dyskusję zgromadzonych.
W trakcie spotkania liczymy na zgłaszanie wniosków i postulatów,
w odniesieniu do poruszanych tematów, a także w zakresie zagadnień,
które nie zostały wymienione w programie spotkania.

Partnerzy