wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Walny Zjazd KiSTJ

Walny Zjazd KiSTJ

Opublikowano: 22-10-2007; 23:55 przez mteg

Walny Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego
Związku Alpinizmu odbędzie się w Podlesicach w dniach
16–17 listopada 2007. Spotykamy się w Zajeździe Jurajskim. Obrady
będą się odbywały w hotelu „Ostaniec” w Podlesiach.

Delegaci mają zarezerwowany nocleg 16/17 listopada 2007r oraz wyżywienie:

 • 16. 11. — kolacja,
 • 17. 11. — śniadanie i obiad.

Koszty przejazdu, wyżywienia oraz noclegu pokrywają macierzyste kluby
lub
sekcje. Orientacyjne koszta wynoszą: nocleg 25 zł, obiad 17 zł,
śniadanie
i kolacja po 10 zł. Wpłaty przyjmowane będą w gotówce w czasie
rejestracji delegatów.

Przypominamy Klubom o dopełnieniu formalności związanych z udziałem
delegatów w Zjeździe.

Proponowany porządek obrad:

16 listopada 2007

18:00 — rejestracja delegatów; dyskusja w grupach
na temat przyszłości ruchu jaskiniowego.

17 listopada 2007

08:00 — śniadanie,
09:00 — początek obrad,
09:30 — ewentualny drugi termin WZDKiSTJ.

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Wybór Prezydium i Sekretariatu Zjazdu.
 4. Zatwierdzenie regulaminu i Porządku Obrad Zjazdu.
 5. Wybór komisji zjazdowych: Mandatowo-Skrutacyjnej, Matki
  i Wnioskowej.
 6. Wybór przewodniczących komisji roboczych Zjazdu:

  • ds. szkolenia, sprzętu i bezpieczeństwa,
  • ds. tatrzańskich i ochrony środowiska,
  • ds. kontaktów i wypraw zagranicznych.
 7. Sprawozdanie ustępującej KTJ.
 8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej KTJ.
 9. Dyskusja nad Sprawozdaniem KTJ.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 11. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującej KTJ.

  Obiad i obrady komisji roboczych.

 12. Sprawozdanie Komisji Matki.
 13. Wybór Komisji Taternictwa Jaskiniowego.
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów KTJ.

  W krótkiej przerwie ukonstytuowanie się KTJ.

 15. Informacja o ukonstytuowaniu się KTJ.
 16. Sprawozdanie komisji roboczych Zjazdu.
 17. Dyskusja nad kierunkami rozwoju taternictwa jaskiniowego.
 18. Wolne wnioski.
 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał.
 20. Zamknięcie obrad.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego

Partnerzy