wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Leoganger Steinberge 2022 – sprawozdanie z wyprawy

Leoganger Steinberge 2022 – sprawozdanie z wyprawy

Opublikowano: 16-09-2022; 12:52 przez Zuzanna Palińska | Modyfikacja: 16-09-2022; 13:37 przez Zuzanna Palińska

Wyprawa Leoganger Steinberge 2022 została zorganizowana tak jak w ostatnich latach w sierpniu, żeby poprowadzić eksplorację w okresie, w którym pokrywa śnieżna jest możliwie niska, a opady rzadko występują. Okazało się, że poziom śniegu w Alpach jest najniższy spośród obserwowanych przez nas podczas całej działalności. W związku z tym, wszystkie otwory znanych jaskiń były dostępne i otworzyło się wiele nowych. Baza wyprawy została zorganizowana w obozie na wysokości 2300 m n.p.m., a największym problemem był w tym roku niedobór wody ze względu na niski poziom śniegu i brak opadów w pierwszej części wyprawy. 

W obozie na 2300 m n.p.m. fot. Michał Ciszewski

W obozie na 2300 m n.p.m. – fot. Michał Ciszewski

Głównymi celami wyprawy była eksploracja w położonych najdalej na południe ciągach Systemu Lamprechtsofen, eksploracja jaskini Furkaschacht oraz innych znanych wcześniej jaskiń. W najwyższej części Lamprechtsofen, założony został biwak znajdujący się na głębokości 210 m względem otworu PL95/1. Eksploracja skupiła się na próbie odkopania kontynuacji na południe galerii Galerium Mykologum (-330 m), znajdującej się poniżej Gangu Małysza. Jest to miejsce najbardziej perspektywiczne pod kątem rozwoju systemu w kierunku grani ograniczającej kocioł Nebelsbergkar. Niestety, mimo organizacji kilku akcji, nie udało się jeszcze znaleźć kontynuacji ciągów. Podjęto również próby znalezienia innych ciągów prowadzących na południe poniżej Galerium Mykologum, jednak nie zostały odnalezione partie dające szanse łatwej kontynuacji.

Rury prawe w Jaskini Furkaschacht - fot. Michał Ciszewski

Rury prawe w Jaskini Furkaschacht – fot. Michał Ciszewski

 

Rury za Lodowym Jeziorkiem (Jaskinia Furkaschacht) - fot. Michał Ciszewski

Rury za Lodowym Jeziorkiem (Jaskinia Furkaschacht) – fot. Michał Ciszewski

W jaskini Furkaschacht, położonej na wysokości 2475 m n.p.m., pozostał po wyprawie w roku 2021 otwarty problem na głębokości 280 m. Mimo perspektyw trudnej eksploracji w ciasnej kontynuacji Czerwonego Meandra, udało się odnaleźć na jego najwyższym piętrze bezpieczniejszą drogę prowadzącą do kolejnego progu. Za progiem w najwyższym piętrze meandra, udało się dotrzeć do studni o głębokości około 90 m i imponujących wymiarach, nazwanej Czerwoną Studnią. Studnia utworzona została na skrzyżowaniu uskoków tektonicznych, a jej wymiary w najszerszym miejscu to 16×24 m. Dno studni nie zostało osiągnięte ze względu na brak czasu. Dodatkowo, w jej połowie widocznych jest kilka miejsc dających perspektywy kontynuacji meandra, będącego ciągiem głównym jaskini. Eksploracja zakończyła się na głębokości 329 m, ale najniższy zmierzony punkt w studni znajduje się na głębokości 373 m. Studnia omija strefę szczelin dolomitowych do których udało się dotrzeć w 2021 roku. Eksploracja w Furkaschacht prowadzona była również w rejonie ciągów odchodzących w górę za Lodowym Jeziorkiem od głębokości -40 m. W najwyższym punkcie tych ciągów udało się znaleźć kontynuację zarówno w górę ciasnego meandra doprowadzającego do kominów, jak i w dół, gdzie po pokonaniu zacisku od Studni Latających Naleśników odchodzi kilka korytarzy. Jeden z ciągów prowadzący na południe, doprowadza do komina w którym najwyższy zmierzony punkt znajduje się powyżej otworu. W tym rejonie jest szansa na znalezienie drugiego otworu jaskini, który umożliwi ominięcie Lodowego Jeziorka w przypadku jego zalania lub zalodzenia. W drugim odgałęzieniu korytarzy prowadzących w górę od Lodowego Jeziorka, po przekopaniu piaskowego namuliska, została znaleziona kontynuacja poprzedzielana kaskadami, której eksploracja nie została zakończona. 

 

Czerwona Studnia (Jaskinia Furkaschacht) - fot. Michał Ciszewski

Czerwona Studnia (Jaskinia Furkaschacht) – fot. Michał Ciszewski

 

Czerwona Studnia (Jaskinia Furkaschacht) - widok na niewyeksplorowana kontynuację - fot. Michał Ciszewski

Czerwona Studnia (Jaskinia Furkaschacht) – widok na niewyeksplorowana kontynuację – fot. Michał Ciszewski

Działalność prowadzona była również w jaskiniach usytuowanych w zachodniej części kotła Nebelsbergkar. W położonej w grani jaskini Festung Schacht wyeksplorowany został ciąg prowadzący od okna w studni P72, który niestety połączył się poniżej jej dna. Jaskinia Schacht Extraordinaire, eksplorowana od roku 1975 jest zamknięta ciasną szczeliną na dnie ciągu głównego. W tym roku trawers wspinaczkowy nad studniami doprowadził do przeciwległej ściany kolejnej studni, w której istnieje możliwość dalszej eksploracji na wyższym poziomie. Ze względu na bardzo silny przewiew, jaskinia cały czas uważana jest za perspektywiczną ze względu na jej położenie w zachodniej grani ograniczających kocioł Nebelsbergkar.

Obóz w kotle Nebelsbergkar - fot. Paweł Krzeszowiec

Obóz w kotle Nebelsbergkar – fot. Paweł Krzeszowiec

Jaskinia Festung Schacht - fot. Michał Ciszewski

Jaskinia Festung Schacht – fot. Michał Ciszewski

W związku z niskim poziomem śniegu, podczas wyprawy prowadzona była intensywna eksploracja powierzchniowa, podczas której sprawdzono kilkadziesiąt otworów jaskiń. Skartowanych zostało 12 nowych jaskiń o łącznej długości 350 m. W części z nich istnieje możliwość kontynuacji eksploracji. Prowadzona była również działalności w innych wcześniej znanych jaskiniach.

Eksploracja w jaskini CL-3 - fot. Henryk Nowacki

Eksploracja w jaskini CL-3 – fot. Henryk Nowacki

W sumie podczas wyprawy zostało skartowane 779 m nowych ciągów. Jaskinia Furkaschacht osiągnęła 1175 m długości i 329 m głębokości.

Termin: 30.07.2022-21.07.2022

Uczestnicy: 

1

Ciszewski

Andrzej

KKTJ – kierownik, kadra instruktorska

2

Ciszewski

Michał

KKTJ – zastępca kierownika, kadra narodowa

3

Czart

Marcin

KKTJ – kadra narodowa

4

Drechsler

Tomasz

KKTJ

5

Gawroński

Krzysztof

KKTJ

6

Grych

Marcin

KKTJ

7

Hyrc

Adrian

KKTJ

8

Kielczyk

Karolina

AKG Kraków

9

Krzeszowiec

Paweł

SKTJ Sopot – kadra narodowa

11

Nowacki

Henryk

KKTJ

12

Porębski

Włodzimierz

KKTJ – kadra instruktorska

13

Porębski

Andrzej

SDG – kadra instruktorska

14

Snopkiewicz

Tomasz

KKTJ

15

Tarnawski

Dominik

Speleoklub Warszawski

16

Urbański

Daniel

Sądecki KTJ

17

Wachnicka

Kamila

AKG Kraków

18

Wasyluk

Stanisław

KKTJ

19

Wójcik

Ewa

KKTJ

 

Widok spod otworu Jaskini Furkaschacht o 1 w nocy - fot. Michał Ciszewski

 Widok spod otworu Jaskini Furkaschacht o 1 w nocy – fot. Michał Ciszewski

Lód w jaskini Furkaschacht - fot. Michał Ciszewski

Lód w jaskini Furkaschacht – fot. Michał Ciszewski

Eksploracja ciagow bocznych w galeriach w jaskini CL-3 - fot. Paweł Krzeszowiec

Eksploracja ciagów bocznych w galeriach w jaskini CL-3 – fot. Paweł Krzeszowiec

Przekop przy dnie Gangu Małysz (Jaskinia CL-3) - fot. Michał Ciszewski

Przekop przy dnie Gangu Małysz (Jaskinia CL-3) – fot. Michał Ciszewski

Wylot galerii przy dnie Gangu Małysza, gdzie prowadzona jest eksploracja (Jaskinia CL-3) - fot. Michał Ciszewski

Wylot galerii przy dnie Gangu Małysza, gdzie prowadzona jest eksploracja (Jaskinia CL-3) – fot. Michał Ciszewski

 

Kierownik wyprawy                                                   Zastępca kierownika wyprawy
Andrzej Ciszewski                                                      Michał Ciszewski

Partnerzy