wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego zostaje przedłużony do wiosny 2022 roku

Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego zostaje przedłużony do wiosny 2022 roku

Opublikowano: 6-01-2022; 13:32 przez Ireneusz Królewicz

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA przedłuża nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego. Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać mailem na adres: robertmatuszczak1@gmail.com do dnia 31.03.2022.
Kwalifikacje kandydatów na kurs instruktorski odbędą się jesienią.
Termin zostanie podany po zakończeniu zgłaszania się kandydatów.

W zgłoszeniu proszę podać:
1. Imię nazwisko kandydata
2. Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)
3. Nazwę Klubu kierującego kandydata na kurs
4. Numer i datę wydania karty taternika
5. Wykaz przejść jaskiniowych
6. Wykaz przejść wspinaczkowych

Poniżej przedstawione są niezbędne wymagania dotyczące kandydatów.

Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania:
1. Ukończone 23 lata oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
2. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania taternictwa jaskiniowego od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
3. Uczestniczenie w co najmniej 50 tatrzańskich akcjach jaskiniowych:
  30 akcjach letnich
  20 akcjach zimowych
Wykaz przejść powinien przedstawiać jak największą liczbę jaskiń w różnych rejonach Tatr (większość z tych 50 przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych).
Wykaz przejść jaskiniowych proszę przedstawić w formie tabeli Excel, z podziałem na przejścia letnie i zimowe. W wykazie powinna zostać podana data, nazwa jaskini, miejsce osiągnięte w jaskini, ilość osób, styl przejścia (poręczowanie, przejście po lina, eksploracja, czas przejścia itp.).
4. Uczestniczenie w akcji jaskiniowej połączonej z biwakiem podziemnym.
5. Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej poza granicami Polski.
6. Udział w co najmniej 4 centralnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu taternictwa jaskiniowego organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu.
7. Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych). Wykaz przejść wspinaczkowych proszę przedstawić w formie tabeli Excel, (data, droga, partner, czas przejścia).
8. Posiadanie skierowania z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.
9. Kandydat ma opłacone bieżące składki członkowskie w klubie.

Kwalifikacja na kurs zostanie przeprowadzona na przełomie kwietnia i maja 2022, na podstawie:
1. Weryfikacji złożonych dokumentów.
2. Egzaminu teoretycznego, z wiedzy zawartej w programie kursu taternictwa jaskiniowego w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu na Kartę Taternika.
3. Sprawdzianu praktycznego:
  techniki podstawowe (poręczowanie, zjazd, wychodzenie, pokonywanie przepinki, węzła odciągu w górę i w dół),
  autoratownictwo (umiejętności w zakresie ściągania z liny osoby wiszącej w przyrządach, umiejętność zjazdu z poszkodowanym przez węzeł i przepinkę, generowanie luzu na przepince, techniki wyciągania itp.),
  podstawy ratownictwa (umiejętność budowy podstawowych stanowisk i układów stosowanych w ratownictwie),
  pokaz sprawności wspinaczkowej (wspinaczka na drogach IV–V umiejętności z zakresu asekuracji na drodze nieubezpieczonej, budowa stanowisk, zjazdy ze ściąganiem liny, autoratownictwo).
4. Rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego

Partnerzy
Partnerzy techniczni