wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Komisja Taternictwa Jaskiniowego - Sprawozdania z prac > Sprawozdanie z posiedzenia KTJ PZA — 22.01.2009

Sprawozdanie z posiedzenia KTJ PZA — 22.01.2009

Opublikowano: 10-02-2009; 10:38 przez mteg

Dnia 22 stycznia 2009 roku w siedzibie PZA odbyło się posiedzenie KTJ PZA.

 1. Podjęcie decyzji o wystosowaniu wniosku do organów zarządzających
  parkami, w sprawie uznania PZA za stronę w postępowaniach w ramach
  powstających Planów ochronnych parków.
 2. Uzgodnienie treści anglojęzycznego wydania Jaskiń.
 3. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji monitoringu
  środowiskowego jaskini Bandzioch Kominiarski, w trybie obozów letnich,
  które będą dofinansowane przez KTJ. Koordynatorem projektu został Filip
  Filar ze Speleoklubu Tarzańskiego. Rozpoczęcie realizacji zależne będzie
  od uzyskania formalnej zgody od TPN.
 4. Przyjęto akces Michała Konarskiego ze Speleoklubu Wrocław
  i powierzono mu funkcję kierownika projektu tworzenia katastru
  działalności eksploracyjnej.
 5. Po dokonaniu wstępnych ustaleń z TPN, KTJ zdecydowała wystąpić
  z wnioskiem o przyznanie prawa uczestniczenia przedstawiciela KTJ
  na posiedzeniach Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego
  jako obserwator, bez prawa głosu. Ze względu na obowiązujące regulacje
  ustawowe, KTJ wystąpi do Ministra Środowiska, przed powołaniem nowej
  kadencji rady, o włączenie przedstawicila KTJ PZA w jej skład.
 6. KTJ ogłasza, że szkolenie dla ekiperów zostanie zorganizowane
  w terminie 24–26 kwietnia 2009 r. Prosimy osoby zainteresowane,
  wydelegowane na kurs przez swoje kluby, o przesyłanie zgłoszeń na adres
  e-mail KTJ. KTJ dokona weryfikacji zgłoszeń według kwalifikacji
  i doświadczenia osób zgłoszonych.
 7. KTJ ogłasza, że zgodnie z ustaleniami z TPN podjęcie jakichkolwiek
  działań związanych z osadzaniem stałych punktów asekuracyjnych musi
  być poprzedzone uzgodnieniem z TPN za pośrednictwem KTJ. KTJ określi
  standardy jakościowe w odniesieniu do punktów asekuracyjnych.
 8. Dokonywanie osadzania punktów bez uzgodnienia z KTJ będzie złamaniem
  tych ustaleń. Prosimy o dokonywania zgłoszeń planowanych prac, na adres
  e-mail KTJ do Ditty Kicińskiej.
 9. Zgłoszone przez Mariusza Poloka, kryteria oceny wypraw oraz arkusz
  oceny zgrupowania, w związku z małą ilością zgłoszonych przez kluby uwag,
  komisja postanowiła poddać pod dyskusję na kolejnym rozszerzonym
  posiedzeniu KTJ.
 10. Omówienie kwestii przyznawania licencji zawodniczych.
 11. Omówienie wstępnych założeń projektu powstania bazy materiałów
  szkoleniowych — temat przeznaczono do dyskusji na Rozszerzonym
  posiedzeniu KTJ.
 12. Omówienie kwestii regulaminu przyznawania licencji trenerskich.
Partnerzy