wróć
Polski Związek Alpinizmu

Rozszerzone posiedzenie KTJ PZA — 31.V.2008

Opublikowano: 2-06-2008; 16:54 przez mteg

Dnia 31 maja 2008 roku w Podlesicach odbyło się rozszerzone
posiedzenie KTJ PZA z udziałem prezesów klubów i kierowników wypraw.

Na posiedzeniu podniesione zostały następujące zagadnienia:

 1. Ogłoszono otwarcie nowego kursu instruktorskiego, graniczny termin
  zgłaszania wniosków ustalono na dzień 15 czerwca 2008.
 2. Omówiono wymagania dla kandydatów na instruktorów w zakresie wiedzy
  teoretycznej i umiejętności praktycznych, które zostaną ogłoszone
  na stronie internetowej.
 3. Ustalono, że rozpoczną się prace nad przygotowaniem programu kursu
  na licencję trenera stopnia II klasy, który będzie mógł się rozpocząć
  w IV kwartale 2009 roku.
 4. Omówiono kalendarz szkoleń na rok 2008. Termin kursu dokumentowania
  jaskiń został przesunięty na III kwartał 2008 roku.
 5. Zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu inwentaryzacji jaskiń
  tatrzańskich. Ustalono, że w miesiącach letnich zorganizowany zostanie
  międzyklubowy obóz centralny w trakcie którego przeprowadzone zostaną
  akcje sprzątania jaskiń oraz rozpoczęte zostaną prace inwentaryzacyjne
  w wyznaczonych jaskiniach. Prace inwentaryzacyjne nadzorowane będą przez
  koordynatora projektu, który zostanie powolany przez KTJ spośród osób,
  które zgłoszą gotowość podjęcia koordynacji projektu.
 6. W sprawie uregulowania zasad współpracy i realizacji zaplanowanych
  prac inwentaryzacyjnych, a także zasad udostępnienia kolejnych jaskiń
  dla ruchu jaskiniowego zdecydowano, zaproponować TPN zawarcie
  porozumienia, w celu uregulowania zasad współpracy.
 7. Poddano do zaopiniowania i przyjęto preliminarz kalendarza wypraw
  oraz plan budżetu na rok 2008.
 8. Omówiono kryteria oceny zgłoszonych zagranicznych zgrupowań
  szkoleniowo-eksploracyjnych oraz kryteria kwalifikacji poszczególnych
  celów eksploracyjnych jako priorytetowych.
 9. Omówiono obowiązujące zasady powoływania kadry narodowej
  i przyjęto do rozpatrzenia wnioski o wprowadzenie zmian
  do regulaminu powoływania kadry narodowej.
 10. Poinformowano o wprowadzeniu obowiązku prowadzenia wykazów przejść
  jaskiniowych w formie elektronicznej przez zalogowanie się do bazy
  danych na serwerze PZA (instrukcja logowania w dziale „Wyprawy”
  na stronie www).
 11. Poinformowano, że niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania
  kadry uczestniczącej w zagranicznych imprezach
  szkoleniowo-eksploracyjnych jest uregulowanie składek
  członkowskich PZA przez zrzeszone kluby.
 12. Postanowiono czynnie włączyć się w sprawę przygotowania Góry Birów pod kątem tak szkoleń podstawowych jak i specjalistycznych
  poprzez osadzenie wspólnie z GOPR stałych punktów. Koordynacją działań w tym zakresie zajmie się Włodzimierz Porębski.
Partnerzy