wróć
Polski Związek Alpinizmu

Rozszerzone posiedzenie KTJ PZA — 11.X.2008

Opublikowano: 16-10-2008; 1:14 przez mteg

Dnia 11 października 2008 roku w Podlesiach odbyło się rozszerzone
posiedzenie KTJ PZA z udziałem prezesów klubów i kierowników wypraw.

W ramach sprawozdania z bieżącej działalności klubu został omówiony
zrealizowany program szkoleniowy, działania podjęte w obszarze
„spraw tatrzańskich”, omówiony został również harmonogram prac
realizowanych w związku z projektem „Nasze Skały” i przystosowaniem
rejonu Podzamcza do potrzeb także jaskiniowych.

 1. W zakresie „spraw tatrzańskich”:
  1. Poinformowano, że KTJ PZA złożyła do TPN pismo w sprawie zmiany listy
   jaskiń wnioskowanych do udostępnienia, w zakresie rezygnacji z Jaskini
   Małej i Jaskini Bandzioch Kominiarski, jednocześnie składając wniosek
   o udostępnienie następujących jaskiń: Szczeliny Chochołowskiej, Zośki
   Zagonnej, Szarej Studni, Niebieskiej Studni, Studni
   w Kazalnicy — jaskiń, które zostały zinwentaryzowane.
  2. Poinformowano, że KTJ PZA podjęła starania o uzyskanie zgody
   na uczestniczenie przedstawiciela KTJ w posiedzeniach Rady Tatrzańskiego
   Parku Narodowego.
  3. W zakresie Planu Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego,
   postanowiono, że KTJ PZA opracuje i złoży wnioski do planu.
  4. Podjęto dyskusję na temat śmieci pozostawianych w rejonach
   przyotworowych. KTJ PZA zaapelowała do klubów aby przy okazji odwiedzania
   poszczególnych jaskiń systematycznie były zbierane śmieci znalezione
   w rejonach przyotworowych i na drogach dojścia. Poinformowano,
   że przy akcjach wcześniej uzgodnionych z TPN, park wstępnie
   zobowiązał się do pomocy w zakresie przewozu osób sprzątających,
   przekazania worków i rękawiczek oraz odbioru zebranych śmieci.
  5. Speleoklub Tatrzański złożył oświadczenie, że w związku
   z końcowym etapem eksploracji Śnieżnej Studni, wykonana zostanie
   inwentaryzacja jaskini. Speleoklub złożył wniosek do KTJ PZA
   o rozpoczęcie starań o udostępnienie głównego ciągu jaskini.
  6. Poinformowano, że po dokonaniu uzgodnień z TPN, podjęte
   zostaną, prace nad zinwentaryzowaniem Jaskini Bandzioch Kominiarski.
 2. Ustalono, że po dokonaniu oceny złożonych wstępnych wniosków
  dotyczących przyszłorocznych zamierzeń jaskiniowych, zostanie
  ogłoszony preliminarz wypraw, którym przyznano prawo do statutu
  zgrupowania szkoleniowo-eksploracyjnego, i które zostaną umieszczone
  w budżecie.
 3. Ogłoszono, że zgłoszenia zawodników do kadry narodowej, należy
  złożyć w formie pisemnej do biura PZA, na formularzu, który jest
  do pobrania na stronie www, w terminie do 15 listopada 2008 roku.
  Wniosek powinien być złożony lub potwierdzony przez klub macierzysty.
  Jednocześnie z dokonaniem zgłoszenia kandydaci do kadry powinni
  zalogować się do bazy przejść jaskiniowych i założyć lub uzupełnić
  wykaz przejść (do trzech lat wstecz).
 4. W oparciu o zmiany zapisów, zgłoszonych do „Projektu regulaminu
  dofinansowywania wypraw”, które zostały poddane pod głosowanie
  posiedzenia, zredagowano ostateczną formę dokumentu.
 5. W trakcie rozszerzonego posiedzenia KTJ PZA zostały zgłoszone
  następujące wnioski:

  • wniosek o powstanie katastru prowadzonej działalności
   eksploracyjnej,
  • wniosek o zakup licencji programu do kartowania jaskiń,
  • wniosek o zwiększenie dofinansowania speleomistrzostw.
 6. W związku z wnioskiem o stworzenie katastru działalności
  eksploracyjnej, ogłaszamy nabór ludzi zainteresowanych podjęciem
  pracy nad prowadzeniem katastru oraz koordynowaniem prac związanych
  ze zbieraniem danych archiwalnych w tym zakresie.
Partnerzy