wróć
Polski Związek Alpinizmu

Picos de Europa

Opublikowano: 5-10-2007; 20:10 przez mteg

W czasie tegorocznej, międzynarodowej wyprawy w masyw Picos de Europa
pogłębiono jaskinię PC-26 do -1187 m. W wyprawie wzięła udział trójka
grotołazów ze Speleoklubu Warszawskiego.

W terminie 28. 07–26. 08. 2007 Katarzyna Biernacka, Katarzyna Okuszko
i Marcin Gala ze Speleoklubu Warszawskiego wzięli udział
w międzynarodowej wyprawie w masyw Picos de Europa w Hiszpanii.

W wyprawie wzięło udział 33 grotołazów z Hiszpanii, Portugalii,
Australii, Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Polski. Kierownikiem
wyprawy był Enrique Ogando Lastra.

Najważniejszym celem wyprawy była próba obejścia syfonu końcowego
w jaskini PC-26. Jaskinia ta w poprzednich latach poznana została
do głębokości -1150 m. Po zaporęczowaniu jaskini kolejne zespoły
zajęły się wspinaczką w kruchym terenie w okolicach dna. Niestety,
wszystkie ciągi spotykały się w okolicach syfonu. Zapadła decyzja
o przeprowadzeniu akcji nurkowej.

W założeniach nurkiem poręczującym miał być Alan Warild. W razie
pokonania syfonu, po drugiej stronie miała być prowadzona dalsza
eksploracja w większym zespole. Niestety, syfon okazał się freatyczną
rurą zapadającą się na głębokości uniemożliwiające pokonanie go
z posiadanym sprzętem, a tym bardziej nie dającą szans na prowadzenie
dalszej eksploracji. Podjęta została decyzja o retransporcie całego
sprzętu i odporęczowaniu jaskini. W rezultacie jaskinia PC-26 została
pogłębiona do -1187 m.

Drugim celem zgrupowania była eksploracja jaskini VA-1. W czasie
wcześniejszych wypraw została poznana do głębokości -544. Jaskinia
jest trudna technicznie, dużo jest w niej ciasnych meandrów.
Po zaporęczowaniu jaskini i poprawieniu w kilku miejscach instalacji
rozpoczęto trudną, bo prowadzoną z powierzchni eksplorację. W jej wyniku
na koniec wyprawy jaskinia osiągnęła głębokość -806 m. Jaskinia daje
możliwości dalszej eksploracji. Charakterystyka masywu daje podstawy
do twierdzenia, że może zostać pogłębiona do około -1100 m.

Niestety, nie udało się znaleźć kontynuacji jaskini PC-31. Pewne szanse
daje komin znajdujący się w końcowej części jaskini, jednak wspinaczka nim
wymagać będzie dużego nakładu sił.

W czasie wyprawy sprawdzono szereg otworów jaskiniowych; jeden z nich
wydaje się prowadzić do obiecującego, nowego systemu jaskiniowego.

Polscy uczestnicy wyprawy brali aktywny udział zarówno w przygotowaniach
do wyprawy jak i w głównych działaniach eksploracyjnych.

Marcin Gala

Partnerzy