wróć
Polski Związek Alpinizmu

Prokletije — Bjeshket e Namuna 2008

Opublikowano: 16-09-2008; 0:24 przez mteg

W dniach od 19 lipca do 10 sierpnia odbyła się już trzecia wyprawa
eksploracyjna w góry Prokletije na pograniczu Czarnogóry i Albanii.
Na początku maja wybraliśmy się tam również w celu poznania możliwości
eksploracji w warunkach zimowych.
W tym roku postanowiliśmy skoncentrować się na masywie Belic.

W zeszłym roku roboczo podzielony został on na cztery południkowo
biegnące strefy wynikające z morfologii terenu.
Belic jest rozległą grupą górską o rozciągłości jedenaście na siedem
kilometrów poprzecinaną wysoko zawieszonymi i południkowo biegnącymi
dolinami — Ljugu i Belicit, Ljugu i Preslopit.
Jego morfologiczno-hydrologiczną granicą są wielkie doliny polodowcowe:
na zachodzie dolina Ropojana z dużym wywierzyskiem — Savino Oko,
na północy Zarunica, której dnem biegnie granica skał wapiennych
z niekrasowiejącymi, na wschodzie dolina potoku Proni i Cerimit
a na południu Valbona. Z tego względu cały masyw Belica jest obiektem
naszych zainteresowań. Eksploracja w tym rejonie prowadzona jest
od zachodu na wschód. Pragniemy w przyszłości stworzyć kataster jaskiń
tego masywu.

Założone zostały dwie bazy górne w odległości około godziny marszu.
Pozwoliło nam to prowadzić eksplorację na większym obszarze Belica.

W tym roku udało nam się sporządzić dokumentację 26 obiektów.
W większości są to studnie o głębokości kilkudziesięciu metrów
bez dalszej kontynuacji.

Najgłębsze jaskinie to 03 006 (-265 m),
03 003 (-185 m), 03 102 (-112 m), 03 066 (-101 m). W kilku jaskiniach
nie zakończyliśmy eksploracji.
W trakcie eksploracji powierzchniowej prowadzonej we wszystkich
rejonach Belica znaleźliśmy kilkanaście ciekawych otworów
do sprawdzenia w przyszłym roku.Działalność górska prowadzona była w porozumieniu z Czarnogórską
Federacją Speleologiczną oraz lokalnymi władzami. Nawiązaliśmy również
kontakt z albańskimi służbami geologicznymi.

W wyprawie wzięli udział grotołazi z Wielkopolskiego Klubu
Taternictwa Jaskiniowego, Speleoklubu Świętokrzyskiego, Akademickiego
Klubu Grotołazów, Speleoklubu Gawra, Speleoklubu Częstochowskiego,
Speleoklubu Łódzkiego, Speleoklubu Kraljevo oraz Akademickiego
Speleologiczno-Alpinistycznego Klubu z Belgradu.

Krzysztof Najdek

Partnerzy