wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Śląska 2022 w kategoriach: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsii juniorzy; w konkurencji wspinaczki na czas.

Mistrzostwa Śląska 2022 w kategoriach: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsii juniorzy; w konkurencji wspinaczki na czas.

Opublikowano: 5-11-2022; 4:47 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 5-11-2022; 5:07 przez Piotr Bunsch

W dniu 6 listopada w Gliwicach na ścianie wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice odbędą się Mistrzostwa Śląska 2022 w kategoriach: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsii  juniorzy; w konkurencji wspinaczki na czas. Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Mistrzostwa Slaska 2022 na czas_2

1. Organizacja

Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Chwyciarnia Arena Gliwice.

2. Partnerzy

Województwo Śląskie, Chwyciarnia Arena Gliwice, Skarpa Bytom-Rozbark, Polski Związek Alpinizmu, Miasto Gliwice, Granice.pl.

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież reprezentująca kluby z Województwa Śląskiego. W przypadku osób niezrzeszonych, o możliwości wzięcia udziału decyduje adres zamieszkania na terenie Województwa Śląskiego. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się w linku. (http://www.pza.org.pl/download/573023.pdf)

Kategorie wiekowe – chłopcy i dziewczynki:

• dzieci młodsze, rocznik 2013 i młodsi

• dzieci, rocznik 2011-2012,

• młodzicy, rocznik 2009-2010,

• juniorzy młodsi, rocznik 2007–2008,

• juniorzy, rocznik 2005-2006.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

4. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Mistrzostwa Śląska 2022 są przyjmowane tylko przez Internet:

• Zgłoszenie wysyłamy na adres sozws@onet.eu podając Imię i Nazwisko zawodnika, rok urodzenia, miasto zamieszkania, nazwę klubu

Termin zapisów upływa dnia: 02.11.2022

Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Opłata startowa

70 zł – opłata startowa

Opłaty dokonujemy przelewem na konto ŚOZWS:

BNP PARIBAS 70 2030 0045 1110 0000 0387 7390 (podając w tytule imię i nazwisko zawodnika oraz konkurencje w których startuje). Przy rejestracji nie mam możliwości dokonywania wpłaty i obowiązkowe jest pokazanie potwierdzenia przelewu.

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

• pierwsze miejsca: puchary,

• miejsca 1–3: medale,

7. Miejsce

Zawody odbywać się będą na terenie Chwyciarnii Areny Gliwice ul. Akademicka 50, Gliwice.

8. Harmonogram

Niedziela, 06.11.2022 – konkurencja na czas

Dzieci młodsze i Dzieci- klasyk

08:30-9:00 Potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów

09:30-11.00 Eliminacje

11:15-12:00 Finały

12:15 Ceremonia dekoracji medalistów

Młodzicy- standard 10m

11:00-11:30 Potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów

13:00-14.30 Praktyki i eliminacje

14:45-15:30 Finały

15:45 Ceremonia dekoracji medalistów

Juniorzy młodsi i juniorzy- standard 15m

14:00-14:30 Potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów

15:50-17.15 Praktyki i eliminacje

17:30-18:15 Finały

18:30 Ceremonia dekoracji medalistów

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach.

 9. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Mientus

Główny konstruktor dróg: Mateusz Szczucki, Andrzej Mikulski

10. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

 

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy
Partnerzy techniczni