wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Wyprawy zagraniczne 2015

Wyprawy zagraniczne 2015

Opublikowano: 21-09-2014; 23:14 przez mteg

KTJ informuje, że wnioski o dofinansowanie wypraw na rok 2015 należy składać do dnia 22 października 2014 roku.

Zgodnie z decyzją WZD KTJ PZA, który odbył się w dniach 23 – 24.10.2010 roku dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 10 zgłoszonych wypraw.

Wnioski należy składać na formularzu PDF lub formularzu Word (DOCX). Prosimy o ich rzetelne wypełnienie oraz terminowe dosłanie pocztą elektroniczną na adres ktj@pza.org.pl.

Wniosek można złożyć na formularzu PDF lub DOCX. Plik wniosku PDF można wypełnić przykładowo w programach: Adobe Acrobat X, FoxIt Reader lub evince. Plik wniosku DOCX należy wypełnić w programie Microsoft Word.

UWAGA: Prosimy nie przysyłać skanów formularza wniosku!


Przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA”, rozpatrywanie wniosków odbywało będzie się według następujących kryteriów:


  • cel zgrupowania (priorytetem KTJ jest działalność eksploracyjna),

  • rejon działalności,

  • okres i czas trwania wyprawy,

  • skład, m.in. ilość uczestników oraz wyniki sportowe i eksploracyjne uzyskane przez nich w dotychczasowej działalności wprowadzonej do bazy przejść PZA; także wartość unifikacyjna zgrupowania (wyprawy międzyklubowe, międzynarodowe),

  • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych przez organizatora w poprzednich projektach finansowanych przez PZA

  • inne, specyficzne cechy zgrupowania


We wniosku należy podać nazwiska uczestników zgrupowania, z wyszczególnieniem tych, którzy zostaną zgłoszeni do kadry narodowej (min. 2 osoby). Prosimy o możliwie precyzyjne określanie składu, ponieważ dotychczasowe osiągnięcia uczestników planowanej wyprawy są jednym z kryteriów oceny wniosków.

Kierownik wyprawy zobowiązany jest do przesłania wniosku uzupełnionego o pełny skład osobowy i termin wyprawy minimum na miesiąc przed wyprawą.


Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowania na rok 2014, prosimy o załączenie do wniosku bibliografii ich projektów (odniesień do publikacji, w których ukazywały się ostatnie sprawozdania). W przypadku publikacji innych niż „Jaskinie” oraz strona WWW PZA, prosimy o udostępnienie treści publikacji np. poprzez załączenie jej tekstu lub skanu.


Zgłoszenia zawodników do kadry narodowej należy złożyć do KTJ na formularzu, który jest do pobrania na stronie Przepisy i wzory dokumentów, w terminie do 22 października 2014 roku.


Wniosek o zgłoszenie do kadry powinien być zatwierdzony przez klub macierzysty. Prosimy o przemyślane zgłoszenia, tzn. o zgłaszanie do kadry wyłącznie osób z konkretnymi wynikami sportowymi lub eksploracyjnymi.

Przed dokonaniem zgłoszenia, kandydaci do kadry muszą zalogować się do bazy przejść jaskiniowych i złożyć lub uzupełnić wykaz przejść jaskiniowych i wspinaczkowych do trzech lat wstecz.


Wnioski przyjmowane są do dnia 22.10, do godziny 23:59 (data przyjęcia wiadomości przez serwer PZA – prosimy brać pod uwagę opóźnienia).
Wnioski o dofinansowanie wraz ze zgłoszeniem kandydatów do kadry narodowej złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania!UWAGA! Prosimy nie drukować i nie skanować formularzy wniosków. Złożenie wniosku drogą elektroniczną będzie traktowane jako oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody Zarządu klubu na złożenie wniosku. W wątpliwych przypadkach KTJ zastrzega sobie prawo do kontaktu z Zarządem klubu w celu potwierdzenia tej zgody.

Pełny regulamin dofinansowania wypraw przez Komisję Taternictwa Jaskiniowego PZA dostępny jest na stronie Przepisy i wzory dokumentów

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA

Partnerzy
Partnerzy techniczni