wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Dofinansowanie wypraw 2024

Dofinansowanie wypraw 2024

Opublikowano: 10-10-2018; 11:38 przez Ewelina Raczyńska | Modyfikacja: 7-02-2023; 22:09 przez Ireneusz Królewicz

Termin:

  1. Komisja Taternictwa Jaskiniowego informuje, że wnioski o dofinansowanie wypraw na rok 2024 należy składać do dnia 12. listopada 2023 roku do godziny 23:59 (data przyjęcia wiadomości przez serwer PZA – prosimy brać pod uwagę opóźnienia).

       2. Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania!

Wniosek:

  1. Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny: dofinansowanie_wypraw_2024

UWAGA! Prosimy nie drukować i nie skanować formularzy wniosków oraz nie przesyłać ich dodatkowo e-mailem. Złożenie e-wniosku będzie traktowane jako oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zgody Zarządu klubu na złożenie wniosku. W wątpliwych przypadkach KTJ zastrzega sobie prawo do kontaktu z Zarządem klubu w celu potwierdzenia tej zgody.

       2. We wniosku należy podać nazwiska uczestników zgrupowania, z wyszczególnieniem tych, którzy zostaną zgłoszeni do kadry narodowej (min. 2 osoby) oraz instruktorów. Prosimy o możliwie precyzyjne określanie składu, ponieważ dotychczasowe osiągnięcia uczestników planowanej wyprawy są jednym z kryteriów oceny wniosków.

     3. Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowania na rok 2023, prosimy o załączenie do wniosku bibliografii ich projektów (odniesień do publikacji, w których ukazywały się ostatnie sprawozdania). W przypadku publikacji innych niż „Jaskinie” oraz strona WWW PZA, prosimy o udostępnienie treści publikacji np. poprzez załączenie jej tekstu lub skanu.

Warunki:

  1. Zgodnie z decyzją WZD KTJ PZA, który odbył się w dniach 23 – 24.10.2010 roku dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 10 zgłoszonych wypraw. 

      2. Zgodnie z „Regulaminem dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA”, rozpatrywanie wniosków odbywało będzie się według następujących kryteriów:

  • cel zgrupowania (priorytetem KTJ jest działalność eksploracyjna),
  • rejon działalności,
  • okres i czas trwania wyprawy,
  • skład, m.in. ilość uczestników oraz wyniki sportowe i eksploracyjne,
  • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych przez organizatora za rok 2023 oraz poprzednie lata (pkt. 11 Regulaminu dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA”)

     3. Pełny NOWY regulamin dofinansowania wypraw przez Komisję Taternictwa Jaskiniowego PZA dostępny jest tutaj: Regulamin dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA

 

Zgłoszenie do Kadry Narodowej:

Po otrzymaniu akceptacji wniosku o dofinansowanie wyprawy, Kierownik wyprawy powinien dopilnować złożenia dokumentów dot. zgłoszenia zawodników do Kadry Narodowej do dnia 26.11.2022

Procedura zgłaszania zawodników do Kadry Narodowej.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: ktj@pza.org.pl

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA

Partnerzy
Partnerzy techniczni