wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2024

Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego 2024

Opublikowano: 27-11-2023; 23:07 przez Ireneusz Królewicz

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego.

Kwalifikacje kandydatów na kurs instruktorski odbędą się jesienią na Jurze Krakowsko –
Częstochowskiej. Termin kwalifikacji zostanie podany w późniejszym czasie.
Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać do dnia 8.09.2024 mailem na adres:
robertmatuszczak1@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać:
1. Imię nazwisko kandydata
2. Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)
3. Nazwę Klubu kierującego kandydata na kurs
4. Numer i datę wydania karty taternika jaskiniowego.

Poniżej przedstawione są niezbędne wymagania dotyczące kandydatów.
Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania:

 1. Ukończone 24 lata w dniu rozpoczęcia kursu oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

 2. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania taternictwa jaskiniowego odmomentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.

 3. Wykaz przejść jaskiniowych. Uczestniczenie w co najmniej 50 tatrzańskich akcjach jaskiniowych:     

   – 30 akcjach letnich   

   – 20 akcjach zimowych   

  Tatrzański wykaz powinien zawierać:   datę,   nazwę jaskini,   miejsce osiągnięte w jaskini,   liczbę osób,   czas przejścia,   styl przejścia (poręczowanie, eksploracja, po linach itp.). 

  Wykaz przejść proszę przedstawić w formie tabeli w programie Excel z wyraźnym podziałem na przejścia tatrzańskie letnie i zimowe.

 4. Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej nie krótszej niż 3 tygodnie poza granicami Polski. Należy przedstawić wykaz działalności wyprawowej.

 5. Udział w co najmniej 4 ogólnopolskich szkoleniach z zakresu taternictwa jaskiniowego zorganizowanych przez Komisje Taternictwa Jaskiniowego. Należy przedstawić wykaz szkoleń ogólnopolskich.

 6. Uprawianie wspinaczki górskiej, co najmniej 30 godzin przewodnikowych.

  Wykaz przejść wspinaczkowych powinien zawierać:  datę,  rejon,  ścianę,  nazwę drogi,  partner, czas przejścia wedługprzewodnika. 

  Wykaz przejść wspinaczkowych proszę przedstawić w formie tabeli w programie Excel.

 7. Posiadanie skierowania z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.

 8. Kandydat ma opłacone bieżące składki członkowskie w klubie.

 

Kwalifikacja na kurs zostanie przeprowadzona na podstawie:
1.Etap pierwszy

 – pozytywna weryfikacji złożonych dokumentów.

2. Etap drugi

– pozytywny wynik egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę zawartą w programie kursu taternictwa jaskiniowego w
zakresie niezbędnym do zdania egzaminu na Kartę Taternika.

Egzamin praktyczny zawiera:
–  techniki podstawowe,
–  autoratownictwo,
–  podstawy ratownictwa,
–  wspinanie z dolną asekuracją.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego
Robert Matuszczak

Partnerzy