wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Akademia Trenerska: „Powrót do gry” – strategia bezpiecznego powrotu do treningów przez zawodników post COVID-19

Akademia Trenerska: „Powrót do gry” – strategia bezpiecznego powrotu do treningów przez zawodników post COVID-19

Opublikowano: 3-04-2021; 0:03 przez Tomek Mazur | Modyfikacja: 3-04-2021; 0:05 przez Tomek Mazur

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, do listopada 2020 roku 15,5% zawodników kadr narodowych posiadało przeciwciała wirusa SARS-CoV-2. Ze względu na dalszy rozwój epidemii, należy zakładać, że odsetek ten zdecydowanie wzrósł w kolejnych miesiącach. Stąd też problem bezpiecznego powrotu zawodników do treningów po przejściu choroby COVID-19, staje się istotnym elementem programów szkoleniowych. Tym samym, wspomnianemu problematowi zostało poświęcone kolejne spotkanie Akademii Trenerskiej Instytutu Sportu.

I tak, dr hab. n. med. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych i medycyny sportowej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił aktualny stan wiedzy o SARS-CoV-2: zaraźliwości, drogach przenoszenia i mutacjach. Szczegółowo również omawiając obecną sytuację epidemiczną w Polsce, przebieg kliniczny choroby, czynniki ryzyka, podstawy odporności oraz jak działają szczepienia ochronne. W podsumowaniu prof. Kuchar podkreślił, że „zakażenie to jedno, a następstwa to drugie”.

Głównym tematem stopniowej strategii powrotu do treningów zawodniczek i zawodników po COVID-19 zajął się dr n. med. Hubert Krzysztofiak, szef COMS. Na wstępie dr Krzysztofiak przytoczył wynik obserwacji brytyjskich naukowców, którzy zauważyli, że „chociaż większość osób z COVID-19 deklaruje powrót do normy po około 10 dniach, to jedna na siedem ma objawy trwające co najmniej 4 tygodnie, jedna na 20 ma objawy przez 8 tygodni, a co pięćdziesiąta cierpi dłużej niż 12 tygodni” – i choć początkowo opisano zakażenie SARS-CoV-2 jako powodujące ciężką chorobę układu oddechowego, to obecnie wiadomo, że u zakażonych osób może szybko rozwinąć się zespół dysfunkcji wielonarządowej. Tym samym, tak zwany „syndrom pocovidowy” może być istotnym czynnikiem warunkującym proces treningowy zawodnika-ozdrowieńca.

Dr Hubert Krzysztofiak przedstawił też wzorcowy schemat powrotu do sportu po COVID-19, wypracowany przez lekarzy Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej na podstawie własnych doświadczeń z polskimi sportowcami, a także opracowań ośrodków zagranicznych.

Powyższy schemat należy traktować, jako pewien wzorzec, mając jednak na uwadze indywidualne predyspozycje zawodnika, jak i przebieg choroby. A przede wszystkim będąc w stałym kontakcie z lekarzem.

Z kolei dr n. med. Jarosław Krzywański przedstawił w swoim wykładzie przebieg zachorowań na COVID-19 i powrót do sportu polskich zawodników. W szczegółowy sposób omawiając sytuację i przypadki zakażeń, które obiegały czołówki krajowych mediów. Zaprezentowane zostały także wyniki badań przeprowadzanych przez COMS w kwestii odporności, korelacji czynników ryzyka, czy występowania i rodzaju powikłań pochorobowych.

Na koniec Adam Kołodziejczyk, trener kadry narodowej Polskiego Związku Biathlonu, opowiedział o swoich doświadczeniach z powrotem zawodników do rywalizacji po przebyciu choroby, zwracając szczególną uwagę na obciążenia i intensywność treningową oraz zmniejszenie liczby startów.

A w następnym tygodniu, kolejna odsłona Akademii Trenerskiej poświęcona etapowi bezpośredniego przygotowania do IO Tokio.

Tomek Mazur

 


Szkolenia Akademii Trenerskiej 

W bieżącym roku Akademia Trenerska planuje ponad 20 szkoleń dla przedstawicieli polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich, szefów wyszkolenia, trenerów kadry, trenerów zaplecza kadry, trenerów grup Team 100 oraz trenerów asystentów – beneficjentów programu Super Trener. Aby wziąć udział w szkoleniu należy zalogować się na stronie: https://akademiatrenerska.pl


Akademia Trenerska Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

Akademia Trenerska jest projektem finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. AT cechuje charakter niekomercyjny, a główną motywacją do działania jest podnoszenie poziomu wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i kształtowanie pożądanych w sektorze sportu postaw społecznych wśród trenerów i instruktorów. W odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe sektora sportu stworzyliśmy wiele programów edukacyjnych, w których uczestniczyło ponad 2000 trenerów i instruktorów. Programy szkoleniowe są tworzone we współpracy z ekspertami, przedstawicielami polskich związków sportowych oraz z MSiT. Biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich związków sportowych w zakresie sportów olimpijskich i paraolimpijskich.

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni