wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > KKN w Warszawie – informacje dla uczestników

KKN w Warszawie – informacje dla uczestników

Opublikowano: 21-07-2020; 12:13 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 24-26 lipca w Warszawie odbędą się konsultacje Młodzieżowej Kadry Narodowej PZA we wspinaczce sportowej w kategoriach  młodzik i junior młodszy.

1. Uczestnictwo

W konsultacjach mogą uczestniczyć powołani zawodnicy młodzieżowej kadry narodowej, którzy potwierdzili swój udział; posiadający aktualną licencje zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie – badania których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 – zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)

Sprawy formalne / zgody / regulamin konsultacji

 1. Wszyscy uczestnicy konsultacji maja obowiązek zapoznania się i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu pobytu na akcjach szkoleniowych (konsultacje, zgrupowania) zawodników kadry narodowej we wspinaczce sportowej, w imieniu osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisują rodzice / prawni opiekunowie – druk poniżej,
 2. Rodzice / prawni opiekunowie zawodników zobowiązani są do wyrażenia zgody na piśmie na udział zawodników w konsultacjach – druk zgody do pobrania tu, osoby pełnoletnie zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o udziale w konsultacjach – druk do pobrania tu
 3. Akcja szkoleniowa prowadzona będzie na ściance wspinaczkowej w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla obiektów wspinaczkowych

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl lub telefonicznie z kierownikiem konsultacji: Andrzej Kajdan, tel. 602-665-626

2. Zakwalifikowani zawodnicy:

 1. Burczyk Barbara,
 2. Chrzanowska Julia,
 3. Ciechanowska Milena,
 4. Dąbrowski Szymon,
 5. Dudek Tomasz,
 6. Kopeć Roch,
 7. Nowak Alicja,
 8. Rygiel Antoni,
 9. Sajdok Paweł,
 10. Słanek Danuta,
 11. Szalecki Oskar,
 12. Sznajder Arlena,
 13. Wójcik Barbara.

3. Kadra szkoleniowa:

Andrzej Kajdan – kierownik konsultacji, Michał Łodziński, Mateusz Szczucki, Małgorzata Kusztelak, Anna Rozmus. 

4. Informacje na temat kosztów udziału, zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów i ubezpieczenia

PZA pokrywa koszty związane zakwaterowaniem, wyżywieniem, z dostępem do obiektów, opieką trenerską na czas trwania konsultacji i w miejscu zakwaterowania. Uczestnicy mogą starać się o zwrot kosztu dojazdu – szczegóły poniżej.

Zakwaterowanie: Hotel B&B Warszawa-Okęcie, ul Aleja Krakowska 193, 02-180 Warszawa

Wyżywienie: zawodnicy mają zapewnione trzy posiłki, tj. śniadanie, obiad i kolacja, zgodnie z harmonogramem, 

Ścianka: Ścianka Murall Krakowska, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa

Dojazd: Dojazd uczestników na konsultacje odbywa się we własnym zakresie. Trenerzy prowadzący sprawują opiekę nad zawodnikami od chwili przyjazdu, do chwili wyjazdu z miejsca konsultacji. Zawodnicy mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu – szczegóły prosimy ustalać poprzez e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl na minimum 10 dni przed rozpoczęciem danej akcji.

Ubezpieczenie: zawodnicy kadry narodowej ubezpieczeni są od NNW, suma ubezpieczenia do 10.000 zł (dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie),

5. Harmonogram

Piątek

 • 14:00 – zbiórka w hotelu, zakwaterowanie, dopełnienie wymaganych formalności (zgody rodziców),
 • 15:00 – obiad,
 • 15:40 – spotkanie organizacyjne zawodników z kadrą szkoleniową,
 • 17:00 – trening
 • 20:30 – kolacja
 • 22:00 – cisza nocna

Sobota

 • 08:15 – śniadanie,
 • 10:00 – rozgrzewka,
 • 11:00 – zajęcia na ścianie wspinaczkowej,
 • 13:30 – obiad,
 • 15:00 – zajęcia na ścianie wspinaczkowej,
 • 20:00 – kolacja,
 • 22:00 – cisza nocna,

Niedziela

 • 08:15 – śniadanie,
 • 10:00 – rozgrzewka,
 • 10:45 – zajęcia na ściance wspinaczkowej,
 • 13:00 – 13:30 – wymeldowanie,
 • 13:30 – obiad,
 • 14:30 – podsumowanie i zakończenie konsultacji – rodzice / opiekunowie odbierają zawodników.

6. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Podczas akcji szkoleniowej respektowane będą wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy, procedury i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawodników, kadry szkoleniowej i obsługi technicznej podczas epidemii Covid-19. 

Partnerzy
Partnerzy techniczni