wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Podstawowy skład Kadry Narodowej PZA we wspinaczce sportowej na 2021

Podstawowy skład Kadry Narodowej PZA we wspinaczce sportowej na 2021

Opublikowano: 14-01-2021; 7:30 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 14-01-2021; 7:31 przez Arkadiusz Kamiński

Komisja Wspinaczki Sportowej i Zespół ds. Szkolenia publikują podstawowe składy Kadry Narodowej PZA w dyscyplinie wspinaczka sportowa na sezon 2021. 

Zawodnicy, którzy spełnili kryteria powołań do Kadry Narodowej na 2021 rok:

Regulaminy dotyczące powoływania Kadry Narodowej dostępne są w zakładce /dokumenty.

Wyżej wymienieni zawodnicy zobowiązani są do spełnienia poniższych formalności:

 1. Przesłanie do Biura PZA w oryginale, pocztą tradycyjną oraz e-mail (skan/zdjęcie dokumentu) na adres szkolenie.kws@pza.org.pl, prawidłowo wypełniony i podpisane druki:
  • Zgody członka Kadry Narodowej na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (zawodnicy, którzy byli członkami KN w 2020 roku nie muszą przesyłać zgody).
  • Porozumienie z Członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu, w dwóch egzemplarzach,
  • orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania dyscypliny wspinaczka sportowa:
   • W przypadku zawodników, którzy przeszli w 2020 roku badania w COMS i są one ważne, nie ma obowiązku przesyłania do PZA zaświadczeń. 
   • Nowo powołani zawodnicy proszeni są o przedstawienia orzeczenia wystawianego przez lekarzy uprawnionych do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Zaświadczenia należy przesłać e-mail w formie skanu/zdjęcia na adres szkolenie.kws@pza.org.pl wraz z podpisaną adnotacją o treści „Potwierdzam zgodność z oryginałem” (w przypadku osób nieletnich adnotację podpisują rodzice).
 2. W skład Kadry Narodowej mogą wejść tylko i wyłącznie zawodnicy będący członkami klubów/stowarzyszeń zrzeszonych w PZA.

Wszystkich formalności należy dopełnić w terminach nie przekraczających  22.01.2021 (drogą elektroniczną), 27.01.2021 (tradycyjną korespondencją) decyduje data wpływu dokumentów do Biura PZA,

Adres: Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl

Dopełnienie wszystkich w/w formalności uprawnia zawodnika do korzystania z pełni praw przysługujących członkom Kadry Narodowej. 

*ze względu na niską frekwencję podczas zawodów PEJ 2020 w Tarnowie, wyniki z tych zawodów nie są uznawane jako podstawa powołania do Kadry Olimpijskiej.

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni