wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców (C) Lublin 20 Maja 2022

Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców (C) Lublin 20 Maja 2022

Opublikowano: 27-04-2022; 23:51 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 24-05-2022; 0:27 przez Piotr Bunsch

Plakat Lublin  stopka czasówki1. OrganizacjaPP-Lublin2022 (1)

Klub Wspinaczkowy Kotłownia  (kontakt w sprawach organizacyjnych:  Magda Karaś,  ceglamagda@gmail.com,  605 415 894 ).

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Klub Wspinaczkowy Kotłownia, Centrum Wspinaczkowe Kotłownia, Urząd Miasta Lublin

3. Uczestnictwo

W Pucharze Polski PZA w Lublinie mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2022. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie).

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Puchar Polski dla ukraińskich wspinaczy / Кубок Польщі для українських альпіністів

Do startu w zawodach dopuszczeni są zawodnicy z Ukrainy. Nie jest przewidziana osobna klasyfikacja. Zawodnicy z Ukrainy mają możliwość startu we wszystkich rundach, a ich obecność nie poszerza składu rund finałowych i półfinałowych.

Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: ceglamagda@gmail.com

Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany bezpośrednio do zainteresowanych zawodników. Zapisy trwają do 13 Maja 2022. 

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.
 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

5. Rejestracja

Czas SiM: ZAPISZ SIĘ!

6. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 13.05.2022.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200zł (dla członków KN nie jest możliwe zgłoszenie po terminie).

7. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale za miejsca 1-3 w kategorii Senior i Młodzieżowiec.

8. Pakiet startowy

70 zł – za jedną konkurencję (czasówka).

200 zł – opłata dodatkowa za zgłoszenie po terminie.

Opłata za pakiet startowy wyłącznie przelewem na konto. W opisie przelewu należy wpisać pełne imię i nazwisko zawodnika. Opłatę za pakiet startowy należy wnosić na następujące konto bankowe:

Odbiorca:  CWK Lublin sp. z o. o.
Nadbystrzycka 14a, 20-618 Lublin

Numer Konta: PKO SA
47 1240 1503 1111 0010 8496 1535

W celu uzyskania dokumentu księgowego potwierdzającego wniesienie opłaty startowej należy przesłać na adres: cwkotlownia@gmail.com, w wiadomość z  podaniem daty dokonanego przelewu, oraz danymi (wraz z adresem) osoby/instytucji na którą należy wystawić dokument. Rachunki zostaną rozesłane pocztą.

Uwaga – nie będzie możliwości wniesienia opłaty startowej oraz uzyskania dokumentu potwierdzającego jej wniesienie na miejscu, w dniu zawodów.

9. Miejsce

Hala sportowo-widowiskowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul.Witolda, Doktora Witolda Chodźki 15, 20-093 Lublin

10. Harmonogram

9: 00 – 9:30 potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
10:00 – 11:00 praktyki i eliminacje
11:15 – finały
12:00 – ceremonia dekoracji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

11. Dojazd

Hala sportowo-widowiskowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul.Witolda, Doktora Witolda Chodźki 15, 20-093 Lublin

12. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Magda Karaś

Sędzia główny: Agnieszka Jodłowska (Miciuła)

13. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

– Uczestnicy przed wejściem do obiektu powinni zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.

– Wewnątrz Centrum Organizator zaleca korzystanie z maseczek oraz zasłanianie ust i nosa. Niniejsza prośba nie dotyczy zawodników w momencie startu.

– Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Lublinie w dniu 20.05.2022, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

 

 

 

 

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy
Partnerzy techniczni