wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Badania lekarskie… obowiązkowe. Jak to działa?

Badania lekarskie… obowiązkowe. Jak to działa?

Opublikowano: 28-02-2022; 21:06 przez Piotr Bunsch

Przypominamy jak wygląda kwestia badań lekarskich dla dzieci i młodzieży oraz seniorów startujących w zawodach PZA. 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie, które daje możliwość lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej do wystawienia orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania danego sportu na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej (np. wyników badań bilansowych). Jeżeli lekarz stwierdzi jednak, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza medycyny sportowej, badanie powinno być przeprowadzone przez odpowiedniego specjalistę (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego), (Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.v). 

Badania utrzymują swą ważność przez okres 12 miesięcy chyba, że lekarz zaleci badania w krótszym okresie czasu. Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy trenują sport kwalifikowany, rozumiany jako forma aktywności związana z uczestnictwem we współzawodnictwie, na przykład wspinaczkę sportową. 

Do wykonywania badań lekarskich zobowiązani są zawodnicy następujących kategorii wiekowych:

  • Młodzik, 
  • Junior młodszy, 
  • Junior, 
  • Młodzieżowiec, 
  • Senior.

Zawodnicy zobligowani są do posiadania aktualnych badań lekarskich w czasie startu w Pucharze Polski i Mistrzostwach Polski.

Zawodnicy Kadry Narodowej zobowiązani są do posiadania ważnych badań  lekarskich w całym okresie powołania do KN. Zawodnicy Kadry Olimpijskiej zobowiązani są do przeprowadzenia badań w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej.

Aktualnie kwestie badań lekarskich reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 lutego 2019 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 396).

Przeterminowane badania lekarskie na mocy art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zachowują ważności. Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu zaleca jednak, aby sportowcy w miarę możliwości wykonali nowe, aktualne badania. 

Więcej informacji udziela:
Agnieszka Szrek-Burczyk
e-mail:  agnieszka.burczyk@pza.org.pl
Komisja Wspinaczki Sportowej

______________________________________________________________________ 

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook
Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie
Polub profil Poland Climbing Team na Facebook
Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA
e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy