wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Nabór do składu wyprawy do Chin

Nabór do składu wyprawy do Chin

Opublikowano: 12-06-2017; 8:59 przez mteg

Wyprawa jaskiniowa Chiny 2017 odbędzie się na przełomie października i listopada 2017. Jej celem jest kontynuacja działalności w jaskiniach eksplorowanych w 2016 roku oraz prowadzenie rekonesansu w kolejnych rejonach w okolicy miasta Lichuan.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w kwalifikacji do składu wyprawy.

Wyjazd najprawdopodobniej będzie trwał około miesiąca i podzielony zostanie na dwa turnusy. W zależności od uzyskanych zezwoleń i uwarunkowań organizacyjnych będzie istniała możliwość wzięcia udziału w tylko jednym z turnusów lub w obydwóch jednocześnie.

Uwaga: ostateczny termin wyprawy zostanie określony po ustaleniach ze stroną chińską.

Szacunkowy wkład własny uczestników: ok. 6 tys. zł. W związku z koniecznością wcześniejszego wykupu biletów, pierwsza wpłata w wysokości 3 000 zł w terminie do 15.07.2017.

Sprawozdania z poprzednich wypraw:

Chiny 2016 http://pza.org.pl/news/news-jaskinie/chiny-2016
Chiny 2015 http://pza.org.pl/news/news-jaskinie/wyprawy/art19074
Chiny 2014 http://pza.org.pl/news/news-jaskinie/wyprawy/art12771
Chiny 2013 http://pza.org.pl/news/news-jaskinie/wyprawy/art15944
Chiny 2012 http://pza.org.pl/news/news-jaskinie/wyprawy/art15043

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres ktj.chiny małpka pza.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2017.
Informacja o składzie wyprawy zostanie przesłana do 10.07.2017
Prosimy o przesłanie następujących danych:

Część I: Dane personalne potrzebne do uzyskania zezwolenia:

 1. Nazwisko

 2. Imiona

 3. Data i miejsce urodzenia

 4. Adres

 5. Wykształcenie i zawód (potrzebne do formalności wizowych)

 6. Miejsce pracy (nazwa i adres pracodawcy)

 7. Numer paszportu i data ważności (minimum do 30.05.2018)

 8. Organ wydający paszport

 9. Adres e-mail

 10. Telefon

Część II: Informacje potrzebne do przeprowadzenia kwalifikacji:

 1. Nr Karty Taternika i rok jej uzyskania

 2. Przynależność klubowa

 3. Uczestnictwo w wyprawach eksploracyjnych (dane o wyprawach, co najmniej: rejon, organizator, rok)

 4. Znajomość języka angielskiego (samoocena: brak; poziom podstawowy – umiejętność porozumienia się w podstawowych sprawach życia codziennego; poziom konwersacyjny – umiejętność ustnego porozumienia się w każdej sytuacji: hotel, sklep, restauracja, rozmowa o jaskiniach; poziom zaawansowany – znajomość języka wystarczająca do samodzielnego sporządzania opisów jaskiń)

 5. Umiejętność pracy z zestawem pomiarowym Leica DistoX + PDA (nazwy jaskiń kartowanych za pomocą zestawu, rejon oraz organizator i rok wyprawy jeśli dotyczy)

 6. Doświadczenie w zakresie obróbki danych pomiarowych i sporządzania dokumentacji, w szczególności za pomocą technik komputerowych. (nazwy jaskiń, których dokumentację opracowywał kandydat i nazwa rejonu w którym one się znajdują; używane oprogramowanie)

 7. Ewentualna dotychczasowa działalność w jaskiniach Chin (dane o wyprawach, co najmniej: rejon, organizator, rok wyprawy)

Kwalifikacja na wyprawę będzie prowadzona w oparciu o doświadczenie kandydatów wykazane w punktach 3 – 7. Ostateczna decyzja o składzie personalnym wyprawy należy do kierownika.

Organizatorzy:
Andrzej Ciszewski – Kierownik wyprawy
Michał Ciszewski
Mateusz Golicz

Partnerzy