wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Prowadzeniu – Wrocław, 8-10 marca 2024

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Prowadzeniu – Wrocław, 8-10 marca 2024

Opublikowano: 28-02-2024; 11:17 przez Tomek Mazur | Modyfikacja: 6-03-2024; 15:08 przez Piotr Bunsch

wersja 1_zdjecie w tle_wersja jasna-01

 

W dniach 8-10 marca 2024 r. we Wrocławiu odbędą się zawody

„BACK TO THE ROUTES”

otwarte zawody wspinaczkowe w prowadzeniu

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców

1.               Organizacja

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy ZERWA

dyrektor zawodów: Jędrzej Kowal (kontakt@zerwa.pl)

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – Facebook

2.               Partnerzy zawodów

msit_2023

Patronat medialny:

wspinanie_czarne_1100x300px_72dpi

3.               Uczestnictwo

W zawodach „BACK TO THE ROUTES” mogą uczestniczyć wszyscy chętni, zgodnie z kategoriami wyszczególnionymi poniżej. 

Klasyfikowani w wynikach Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w prowadzeniu, będą zawodnicy, którzy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2024 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Zawodnik podczas rejestracji w biurze zawodów musi pokazać oryginał badań lekarskich lub oświadczenie, że posiada badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIE muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Uwaga: w eliminacjach zawodnicy asekurują się wzajemnie. Osoby poniżej 16 roku życia mogą być asekurowane tylko przez osoby pełnoletnie posiadające odpowiednie umiejętności (poświadczenie pisemne).

W rundzie eliminacyjnej wszyscy zawodnicy powinni zapewnić sobie swój sprzęt wspinaczkowy – linę oraz przyrząd do asekuracji. W rundach: półfinałowej i finałowej asekurantów oraz liny zapewnia organizator.

Kategorie:

 1. BACK TO THE ROUTES – otwarte zawody wspinaczkowe w prowadzaniu – sklasyfikowani zostaną WSZYSCY zawodnicy z podziałem na Mężczyzn i Kobiety
 1. MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW W PROWADZENIU– sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy od kategorii Juniora Młodszego (od rocznika 2010) posiadający licencje zawodnika (możliwość wykupienia na miejscu zawodów) oraz aktualne badania sportowe. W zawodach wyłonieni zostaną Mistrzowie Polski w kategoriach: Kobiety, Mężczyźni, Młodzieżowcy, Młodzieżowcy Kobiety.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4.               Formuła zawodów

Formuła eliminacji

Eliminacje w formule OPEN odbędą się w sześciu grupach (piątek 8.03.24 i sobota 9.03.24). Czas trwania każdej grupy to 4 godz. W eliminacjach zostanie przygotowanych 15 dróg o różnej punktacji. Każda droga w zależności od jej trudności będzie inaczej punktowana. Na każdej drodze można uzyskać wynik TOP, TOP Flash, ZONA 2 lub ZONA 1. Do ostatecznego wyniku eliminacji klasyfikowane będzie 5 dróg z najwyższą punktacją. Punktacja poszczególnych dróg zostanie podana w późniejszym terminie na wydarzeniu FB organizatora oraz na miejscu zawodów. Na każdą drogę zawodnik ma 2 próby. Zawodnik przed próbą na danej drodze eliminacyjnej winien umieścić podpis wraz z godziną na liście zamieszczonej przy starcie drogi. W eliminacjach wszystkie drogi zawodnicy pokonują z asekuracją dolną (TOP -> wpięcie liny do ostatniego ekspresu). ZONA 1 lub ZONA 2 zaliczona poprzez wpięcie ekspresu oznaczonego ZONA 1 lub 2.

Uwaga – niedozwolone jest patentowanie dróg, po odpadnięciu zawodnik jest opuszczany na dół (sytuacja wyjątkowa – czyszczenie chwytów).

Asekuracja Uczestników zawodów we własnym zakresie. Każdy Uczestnik oświadcza, że potrafi asekurować.

Osoby poniżej 16 roku życia muszą być asekurowane przez osoby pełnoletnie posiadające odpowiednie umiejętności (poświadczenie pisemne).

Formuła półfinałów

Półfinały ze strefą izolacji w formule OS. Jedna droga półfinałowa dla kobiet i jedna droga półfinałowa dla mężczyzn. Starty kobiet i mężczyzn równolegle.

Do półfinałów zostanie zakwalifikowane 26 kobiet i 26 mężczyzn. Do rundy półfinałowej klasyfikowani są wszyscy zawodnicy.

Formuła finałów

Finały ze strefą izolacji w formule OS. Jedna droga finałowa dla kobiet i jedna droga finałowa dla mężczyzn. Start kobiet i mężczyzn na przemian.

Finałów zostanie zakwalifikowane 8 kobiet i 8 mężczyzn. Do rudny finałowej klasyfikowani są tylko zawodnicy Mistrzostw Polski posiadający licencję zawodnika i badania lekarskie.

5.               Mistrzostwa Polski dla ukraińskich wspinaczy / Чемпіонат Польщі / Кубок Польщі для українських альпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej otwiera możliwość startu w zawodach zawodników z Ukrainy.  Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: kontakt@zerwa.pl

Zapisy dla ukraińskich zawodników przez formularz internetowy podany poniżej w punkcie 6. rejestracja.

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

6.               Rejestracja

Rejestracja wszystkich zawodników przez formularz zgłoszeniowy podany na stronie https://plan4u.pl/zerwa.

Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać na adres: kontakt@zerwa.pl.

Rejestracja zawodnika wymaga zgody na:

 • założenie konta na serwerze PZA
 • akceptację RODO
 • akceptacja regulaminu zawodów.

7.               Termin przyjmowania zgłoszeń 

Rejestracja zawodników od 9 lutego 2024r. (piątek). Zawodnicy zapisują się do poszczególnych grup startowych. Przy rejestracji zawodnika konieczna jest opłata za pakiet startowy.

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 7 marca 2024r. (czwartek).

W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów na miejscu, w biurze zawodów.

Uwaga: Istnieją limit miejsc zawodników startujących w poszczególnych grupach. Zawodnicy są proszeni o zapisywanie się możliwie najszybciej. Nie będzie możliwości poszerzenia grup oraz zwiększenia limitu startujących!

Członkowie Kadry Narodowej muszą zgłosić swój udział do 22 lutego 2024 oraz są zobowiązani poinformować biuro PZA o późniejszej rezygnacji z udziału!
(Dla członków Kadry Narodowej nie jest możliwe zgłoszenie po terminie). 

8.               Nagrody i świadczenia organizatorów

Informacje na temat nagród zostaną opublikowane w późniejszym terminie na stronie wydarzenia na FB. Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1uvOXhlan

9.               Pakiet startowy

Rejestracja na zawody wymaga jednocześnie opłaty pakietu startowego.

Koszt pakietu startowego:

130 zł              start w Mistrzostwach Polski lub „BACK TO THE ROUTES”

25 zł                jednorazowa licencja zawodnicza (wymagana licencja dla zawodników którzy chcą być sklasyfikowani w Mistrzostwach Polski). W przypadku posiadania licencji zawodniczej PZA całorocznej, opłata nie wymagana

50 zł                dodatkowo pamiątkowa koszulka z zawodów BTTR 2024

150 zł              opłata wniesiona w dniu zawodów za start w Mistrzostwach Polski lub Back To The Routes

Opłata za pakiet startowy poprzez stronę: https://plan4u.pl/zerwa

W celu otrzymania faktury, prosimy w ostatnim kroku zapisu zaznaczyć faktura i wypełnić dane do faktury.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

10.            Miejsce

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa,

 1. Szczecińska 17d, Wrocław 54-517

tel. kontaktowy do recepcji obiektu: 500 706 192

11.            Harmonogram (roboczy)

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji szczegółowego harmonogramu na kilka dni przed rozpoczęciem Zawodów z uwzględnieniem zmian.

Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku wydarzenia: https://fb.me/e/1uvOXhlan

8.03.2024 r. piątek – eliminacje  

Uwaga – filmy z przejść wszystkich dróg eliminacyjnych dostępne będą na Youtube PZA

 • 11.00 – 11.45 – otwarcie biura zawodów (w czasie rejestracji poszczególnych grup jest możliwość rejestracji zawodnika z grup późniejszych), weryfikacja zawodników Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej
 • 11.45 – odprawa zawodników grupa 1 (hala wspinaczkowa)
 • 12.00 – 16.00 – eliminacje grupa 1 (Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 1 możliwe będzie do godz. 16.15. Dekoracja zawodników DLM odbędzie się o godz. 16.45).
 • 14.45 – 15.45 – rejestracja zawodników grupa 2
 • 15.45 – odprawa zawodników grupa 2 (hala wspinaczkowa)
 • 16.00 – 20.00 – eliminacje grupa 2 (Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 2 możliwe będzie do godz. 20.30).
 • 18.45 – 19.45 – rejestracja zawodników grupa 3 19:45 – odprawa zawodników grupa 3 (hala wspinaczkowa)
 • 20.00 – 24.00 – eliminacje grupa 3 (Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 3 możliwe będzie do godz. 00.30).

9.03.2024 r. sobota – eliminacje

 • 7.45 – otwarcie biura zawodów
 • 7.45 – 8.45 – rejestracja zawodników grupa 4
 • 8.45 – odprawa zawodników grupa 4 (hala wspinaczkowa) 
 • 9.00 – 13.00 – eliminacje grupa 4 (Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 4 możliwe będzie do godz. 13.30).
 • 11.45 – 12.45 – rejestracja zawodników grupa 5
 • 12.45 – odprawa zawodników grupa 5 (hala wspinaczkowa)
 • 13.00 – 17.00 – eliminacje grupa 5  (Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 5 możliwe będzie do godz. 17.30).
 • 15.45 – 16.45 – rejestracja zawodników grupa 6
 • 16.45 – odprawa zawodników grupa 6 (hala wspinaczkowa)
 • 17.00 – 21.00 – eliminacje grupa 6 (Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 6 możliwe będzie do godz. 21.30).
 • 21.15 ZAPRASZAMY NA TORT Z OKAZJI 2 URODZIN WOW ZERWY
 • 23.00 publikacja wyników oraz listy półfinalistów (FB wydarzenie, strona www oraz na ścianie WOW Zerwa)

10.03.2024 r. niedziela – półfinały i finały

 • 9.00 – otwarcie strefy izolacji dla zawodników półfinałów (antresola górna – siłownia, obwodownia, kampus) Półfinalistów przed zamknięciem strefy prosimy o przebywanie w strefie kawiarni, szatni lub strefie izolacji.
 • 9.45 – zamknięcie strefy izolacji dla zawodników półfinałów
 • 10.00 – oglądanie dróg półfinałowych (OS)
 • 10.15 – 13.30 – półfinały kobiet i mężczyzn (start równolegle)
 • 14.00 – ogłoszenie wyników i listy finalistów Mistrzostw Polski
 • 16.30 – otwarcie strefy izolacji dla finalistów Mistrzostw Polski (antresola górna – siłownia, obwodownia, kampus). Wcześniej finalistów prosimy o przebywanie w strefie kawiarni i szatni.
 • 17.00 – zamknięcie strefy izolacji (finały OS) 
 • 17.30 – 17.45 – prezentacja Finalistów oraz oglądanie dróg finałowych Start pierwszej Zawodniczki od razu po oglądaniu dróg – pozostaje w strefie przedstartowej pod ścianą. Start na zmianę Kobiety i Mężczyźni.
 • 17.45 – 19.00 – starty finałów
 • 19.30 – dekoracja zawodników Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Młodzieżowców.

12.            Dojazd

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa

 1. Szczecińska 17d, Wrocław 54-517

Samochodem – dojazd autostradową obwodnicą Wrocławia, zjazd Wrocław-Stadion (Tarczyński Arena).

Pociągiem – bezpośrednio przy WOW Zerwa znajduję się stacja PKP Wrocław Stadion.

Tramwajem – nr: 3, 10, 20 (przystanek: GLINIANKI).

13.            Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Jędrzej Kowal

Sędzia główny PZA: Tomasz Polichnowski

Główny konstruktor dróg PZA:  Marcin Wszołek

Konstruktorzy dróg PZA: 

Sędziowie PZA:   Wioleta Tymofiejewicz, Rafał Strzelecki, Aga Wielebska

14.            Nocleg

booking.com

15.            Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Mistrzostwach Polski we Wrocławiu w dniu 117-19 Marca 2023 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA:

bezpieczny_powrot_logo

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTa

___________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy