wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski w Boulderingu 18 XI 2023 – KRAKÓW

Mistrzostwa Polski w Boulderingu 18 XI 2023 – KRAKÓW

Opublikowano: 21-10-2023; 12:12 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 7-11-2023; 1:18 przez Piotr Bunsch

MISTRZOSTWA POLSKI W BOULDERINGU
Dnia  18 Listopada 2023 r. po dwóch latach przerwy do Krakowa wracają Mistrzostwa Polski w Boulderingu. Organizatorem wydarzenia jest Klub Sportowy Korona Kraków.  Więcej informacji wkrótce. 

 1. Organizacja

Klub Sportowy KS Korona

Dyrektor zawodów: Piotr Bunsch   (korona.zawody@gmail.com)

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia –  FACEBOOK

2.Partnerzy zawodów

PARTNER GŁÓWNY:

Drukowanie

PARTNERZY:

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo
krakow_w_formie__LOGO_czarne (1)ZIS logo

Bronx

PATRONAT MEDIALNY: 

RGB-Gazeta-Krakowska

RGB-Dziennik-Polski

 

 

wspinanie_czarne_1100x300px_72dpi

3. Uczestnictwo

W Mistrzostwach Polski mogą wystartować wszyscy chętni. Na podstawie wyników uzyskanych  przez uczestników zawodów zostaną stowrzone dwie klasyfikacje: 

 • ZAWODNICY  –  najmłodszy rocznik 2009, osoby posiadające licencję zawodnika oraz aktualne badania sportowe. 

 • OPEN – bez ograniczeń, bez prawa wejścia do finału. 

UWAGA! – będzie możliwość wyrobienia jednorazowej licencji oraz przedłożenia stosownego oświadczenia o posiadaniu badań w dniu zawodów.

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Formuła zawodów

Formuła eliminacji (2 x 3 = 6 boulderów, rotacja 4 min) 

Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy A i B. Będa mieli do pokonania 6 boulderów w dwóch rozdzielonych turach. Eliminacje odbęda się na 12 boulderach jednocześnie, 6 dla Panów i 6 dla Pań. 

Na wzór formuły Mistrzostw Świata Juniorów 

Formuła finałów

Do finału kwalifikuje się 6  najlepszych zawodników i zawodniczek, formuła PŚ, 4 bouldery, 4 minuty.

 5. Mistrzostwa Polski dla ukraińskich wspinaczy / ЧемпіонатПольщі / КубокПольщідляукраїнськихальпіністів

W zawodach mogą uczestniczyć obywatele Ukrainy mieszkajacy w Polsce.  Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Pozostałe formalności musza zostać dopełnione. 

W związku ze startem w zawodach zawodników z Ukrainy informujemy: 

  • zawodnicy z Ukrainy mimo braku licencji zawodnika mogą zajmować miejsca w finale. 
  • w przypadku zwycięstwa zawodnika z Ukrainy, przyznany mu zostanie tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski przyznany zostanie pierwszemu Polakowi itd. 
  • w przypadku zajęcia przez zawodnika z Ukrainy miejsca medalowego odbedą się dwie dekoracje medalowe (Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski PL/UA, Mistrzostwa Polski).
  • zawodnicy z Ukrainy nie będą uwzględnieni w oficjalnych wynikach Mistrzostw Polski publikowanych na stronach PZA. 

6. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą platformy COMPETIT.  

W zawodach może wystartować  maksymalnie 70 kobiet i 70 mężczyzn. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Do końca Października zawodnicy mają zagwarantowane 100 miejsc. W Listopadzie zostanie usunięty limit zgłoszeń do grupy OPEN. 

7. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich uczestników przyjmowane są internetowo do dnia 14.11.2023. (wtorek).
Członkowie KADRY NARODOWEJ muszą zgłosić swój udział do dnia 10 Listopada (Piątek) oraz są zobowiązani poinformować biuro PZA o późniejszej rezygnacji z udziału.

8. Nagrody i świadczenia organizatorów

Miejsca 1-3 – medale.

9. Pakiet startowy

100 zł –  płatne w momencie dokonywania rejestracji przez Internet

   +10 zł    jednorazowa licencja zawodnika

Koszulka startowa – xx zł (pod warunkiem, że zostanie wyprodukowana) 

OPŁATY GRUPOWE DLA KLUBÓW: 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

    22 1600 1462 1083 7926 4000 0006

Odbiorca: 

Klub Sportowy Korona 1919
ul. Kalwaryjska 9-15
30-504 Kraków
NIP: 679-312-85-53

Opis przelewu: 

MPB „nazwa klubu

Dla przelewów zbiorczych proszę o przesłanie listy zbiorczej do      korona.zawody@gmail.com    

Wszystkie osoby z listy muszą sie niezależnie zapisać na zawody przez Competit.pl!                

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres       korona.zawody@gmail.com             
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Zgłoszenia nieopłacone traktowane są jako niekompletne i będą usuwane.

10. Miejsce

BRONX BOULDERING 
Ojcowska 166A
31-344  Kraków

11. Harmonogram (roboczy)

Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku wydarzenia 

Czwartek  16.11.2023
16:00 – ogłoszenie list startowych, kolejności i godziny startu poszczególnych zawodników

Sobota 18.11.2023

8:00       publikacja przejść flash problemów z eliminacji online

8:05       otwarcie biura zawodów i start rejestracji 

UWAGA: Zawodnicy indywidualnie decydują o czasie pojawienia się w obiekcie i momencie rejestracji w biurze zawodów. Nie ma obowiązku dokonania rejestracji przed rozpoczęciem rywalizacji danej grupy eliminacyjnej, gdy np. start danego zawodnika przewidziany jest na końcu grupy. Zawodnik musi natomiast bezwzględnie zarejestrować i dopełnić formalności (okazanie badań i opłaty licencyjnej) przed swoim startem i powinien przewidzieć na to odpowiedni czas.

Eliminacje 

10:00       start eliminacji pierwszej tury 

13:00     zakończenie eliminacji pierwszej tury

13:30     start eliminacji drugiej tury 

16:30     zakończenie eliminacji drugiej tury

17:00     ogłoszenie wyników i listy finalistów Mistrzostw Polski

Finały 

19.00 – otwarcie strefy izolacji dla finalistów Mistrzostw Polski (pod kampusem, wejście od tyłu).

Wcześniej finalistów prosimy o przebywanie w strefie kawiarni. 

19.30 – zamkniecie strefy izolacji (finały OS)

20.00 – 20.15 – prezentacja Finalistów oraz oglądanie

20.15 – 22.00 – finały 

22.30 – dekoracja zwycięzców Mistrzostw Polski 

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zgłoszonych zawodników.

12. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA:        Rafał Kanowski

Główny konstruktor dróg PZA: Marcin Wszołek 

Konstruktorzy dróg PZA:  Piotr Suder, Jacek Kaczanowski, …

Sędziowie PZA:  … 

13. Bezpieczeństwo.

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na uczestników lub ich prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu Bronx Bouldering oraz poleceń wydawanych przez operatorów ściany.

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Mistrzostwach Polski  w dniu 18 Listopada 2023 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy