wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Mł, JM i J w boulderingu – Warszawa 2022

Puchar Polski Mł, JM i J w boulderingu – Warszawa 2022

Opublikowano: 25-02-2022; 14:58 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 25-02-2022; 16:04 przez Piotr Bunsch

W dniu 5 marca 2022r. w Warszawie odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering.

 1. Organizacja

Centrum Wspinaczkowe Murall Krakowska

 1. Partnerzy

Ministerstwo Sportu, Polski Związek Alpinizmu

 1. Uczestnictwo

W zawodach Pucharu Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2022 rok – zasady wydawania licencji opisane są w Komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj (link).

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

 1. Rejestracja

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego pod linkiem https://competit.pl/w/6316/. Przy rejestracji konieczne jest wniesienie opłaty startowej. Zgłoszenia nieopłacone traktowane są jako niekompletne i będą usuwane. W razie późniejszej rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi.

Lista zgłoszeń dostępna jest na stronie z formularzem zapisów.

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 03.03.2022 o godzinie 23:59. Nie ma możliwości zapisów po tym terminie ani w dniu zawodów.

 1. Nagrody

Wszystkie kategorie:

Miejsca 1 – puchary

Miejsca 1-3 – medale, nagrody rzeczowe

Miejsca 1-6 – dyplomy

 1. Opłata startowa

90 zł – płatne w momencie dokonywania rejestracji przez Internet

 1. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Murall Krakowska, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

 1. Harmonogram

04.03.2021, piątek

12:00     ogłoszenie list startowych, kolejności i godziny startu poszczególnych zawodników

 

05.03.2021, sobota

7:45       publikacja przejść flash problemów z eliminacji online

8:00       otwarcie biura zawodów i start rejestracji dla wszystkich kategorii

UWAGA: Zawodnicy indywidualnie decydują o czasie pojawienia się w obiekcie i momencie rejestracji w biurze zawodów. Nie ma obowiązku dokonania rejestracji przed rozpoczęciem rywalizacji danej grupy eliminacyjnej, gdy np. start danego zawodnika przewidziany jest na końcu grupy. Zawodnik musi natomiast bezwzględnie zarejestrować i dopełnić formalności (okazanie badań i opłaty licencyjnej) przed swoim startem i powinien przewidzieć na to odpowiedni czas.

Eliminacje – formuła: flash, rotacja 4 bouldery x 4 minuty

9:00       start eliminacji Grupy I (chłopcy: Mł, JM, J)

12:30     zakończenie eliminacji Grupy I

13:00     start eliminacji Grupy II (dziewczęta: Mł, JM, J)

16:30     zakończenie eliminacji Grupy II

 

Finały – formuła: strefa, rotacja 4 bouldery x 4 minuty

18:00     otwarcie strefy dla finalistów

18:30     start finałów Grupy I (chłopcy: Mł, JM, J)

19:30     start finałów Grupy II (dziewczęta: Mł, JM, J)

20:30     ogłoszenie wyników

21:00     ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów

 

07.03.2021, poniedziałek

12:00     publikacja ostatecznych wyników na stronie PZA

 

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 1. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Michał Humienik

Konstruktorzy dróg: Michał Łodziński (CRS), Tomasz Zacharewicz, Michał Słowiński, Krystian Markiewicz

Sędzia główny: Marcin Grabarczyk

Sędziowie PZA:   Agata Lesiewicz, Natalia Woś, Sandra Bauer, Krzysztof Pałka, Paulina Michalska, Andrzej Olejniczak.

 1. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

– Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.

– W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu.

– Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Centrum Wspinaczkowym Murall Krakowska (White Walls spółka z o.o.) w dniu 05.03.2022, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy
Partnerzy techniczni