wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Sport Wszystkich Dzieci: nabór do organizacji zajęć oraz zawodów dla dzieci i młodzieży.

Sport Wszystkich Dzieci: nabór do organizacji zajęć oraz zawodów dla dzieci i młodzieży.

Opublikowano: 14-01-2022; 22:50 przez Wspinaczka Sportowa | Modyfikacja: 24-01-2022; 11:05 przez Wspinaczka Sportowa

[AKTUALIZACJA] Uwzględniając prośby zainteresowanych, termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 27 stycznia br.

Polski Związek Alpinizmu ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu „W Górę – popularyzacja wspinaczki sportowej wśród dzieci i młodzieży” dofinansowywanego w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-sport-wszystkich-dzieci

Ogólnopolski Program „W Górę” jest realizowany przez Polski Związek Alpinizmu, przy współpracy z klubami i sekcjami, mając na celu:

 • popularyzowanie wspinaczki sportowej jako sportu bezpiecznego,
 • popularyzowanie bezpiecznego zachowania na ściankach wspinaczkowych,
 • popularyzowanie dyscyplin budujących pozytywne relacje między ludźmi – wspinaczem a asekurantem, zaufanie, asertywność, wiarę w siebie,
 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju,
 • popularyzowanie sportu jako części codziennego życia, uświadomienie potrzeby prowadzenia
  zdrowego stylu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała,
 • wyrównanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca
  zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców.

W roku 2022 planowana jest realizacja dwóch projektów w ramach Programu „W Górę”:

 • Akademia Małych Wspinaczy – organizacja zajęć wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży uczniów szkół podstawowych,
 • Liga Małych Wspinaczy – organizacja zawodów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży uczniów szkół podstawowych.

Powyższe projekty realizują odpowiednie zadania (2 i 3) programu ministerialnego, przy m.in. następujących warunkach:

 • organizacja zajęć: zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od dnia 3 stycznia do 31 grudnia
  2022 r.; uczestnikami niniejszego zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych; minimalna liczebność grupy ćwiczebnej funkcjonującej w ramach zadania wynosi 10 osób; zajęcia sportowe w ramach zadania (objęte dofinansowaniem) mogą być prowadzone maksymalnie 3 razy w tygodniu po 90 min.; przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszego zadania nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników; udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 5% całości kosztów zadania (dotyczy to również poszczególnych komponentów). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).
 • organizacja zawodów: zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku; w przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci i młodzież; zadanie nie może dotyczyć przedsięwzięć realizowanych w obszarze systemu sportu młodzieżowego (np. imprez sportowych organizowanych dla uczestników objętych programem MSiT dot. szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, Pucharów Polski i Mistrzostw Polski); liczba uczestników, sposób rekrutacji oraz zasięg zadania muszą być opisane we wniosku (liczba uczestników każdej imprezy sportowej realizowanej w ramach zadania musi być zgodna z obowiązującymi limitami uczestnictwa określonymi w związku z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii); udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 5% całości kosztów zadania (dotyczy to również zadań jednostkowych, którymi są poszczególne imprezy sportowe będące składowymi zadania). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć:

 • w przypadku organizacji zajęć: obsługę instruktorską i trenerską; zakup i dystrybucję sprzętu sportowego; promocję i wydawnictwa; transport: uczestników, urządzeń i sprzętu; wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu; wyżywienie; zakwaterowanie; obsługę techniczną; inne koszty bezpośrednie – do akceptacji przez zleceniodawcę (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić w preliminarzu finansowym, z wyłączeniem kosztów osobowych związanych z koordynacją zadania,
 • w przypadku organizacji zawodów: dyplomy, medale, puchary; transport: uczestników, urządzeń i sprzętu; wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu; promocję zadania, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze; obsługę sędziowską; obsługę techniczną; obsługę medyczną; wyżywienie; zakwaterowanie; inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić w preliminarzu finansowym) – do akceptacji przez zleceniodawcę.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 stycznia 2022 r. na podstawie uzupełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego na adres e-mail Biura PZA: biuro@pza.org.pl – wzór wniosku dla organizatorów zajęć: .XLSX

Pod koniec przyszłego tygodnia odbędzie się telekonferencja z zainteresowanymi, na której zostaną omówione szczegóły w/w programu oraz zasady i sposób realizacji – dokładny termin zostanie podany wkrótce. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Karoliną Wiącek – adres email: biuro@pza.org.pl, tel. +48 504 002 610, lub Tomkiem Mazurem – adres e-mail: tomasz.mazur@pza.org.pl

 

Partnerzy