wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski w boulderingu — Zakopane 2009

Puchar Polski w boulderingu — Zakopane 2009

Opublikowano: 11-08-2009; 12:33 przez mteg

W dniu 12 września w Zakopanem odbędą się zawody Zako Boulder Power,
będące jednocześnie drugą eliminacją Pucharu Polski w boulderingu.


1. Organizacja

 

Polski Związek Alpinizmu, Stowarzyszenie „Spotkania z Filmem
Górskim”.

Osoba odpowiedzialna: Jakub Brzosko.


2. Partnerzy

 

Urząd Miasta Zakopane, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, TOPR.


3. Sponsorzy

 

Alpin Sport Zakopane, Mountain Hardwear, Lowa, Osprey.


4. Uczestnictwo

 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający
licencje PZA.

Z wnioskami o licencję można występować wyłącznie pisemnie do Biura
Zarządu PZA ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa, tel. (022) 875 85 05.


5. Rejestracja

 

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie
internetowego formularza zgłoszeniowego.

Lista zgłoszeń jest dostępna
na stronach PZA.
Osoby zgłoszone po terminie wnoszą opłatę porządkową zgodnie
tabelą opłat
we współzawodnictwie PZA.


6. Termin przyjmowania zgłoszeń

 

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 09. 09. 2009.


7. Nagrody i świadczenia organizatorów

 

Miejsca 1–3: nagrody pieniężne
zgodne ze standardem PZA.


8. Opłata startowa

 

20 złotych, płatne przy wejściu do strefy izolacji; 40 złotych
w przypadku braku zgłoszenia przez Internet.


9. Miejsce

 

Strażnica przy kinie „Sokół”, ul. Orkana 2.


10. Harmonogram

 

Sobota, 12. 09. 2009

 

   08:00 — otwarcie strefy izolacji,

   09:00 — zamknięcie strefy izolacji,

   09:30–16:00 — eliminacje,

   17:30 — otwarcie strefy izolacji dla finalistów,

   18:30 — zamknięcie strefy izolacji dla finalistów,

   19:00–21:00 — finały,

   21:15 — wręczenie nagród i zakończenie zawodów.


11. Informacja turystyczna

 

www.promocja.zakopane.pl.

Partnerzy
Partnerzy techniczni