wróć
Polski Związek Alpinizmu

Nowy skład KWS PZA

Opublikowano: 30-11-2004; 1:00 przez mteg

W dniach 27–28 listopada w Podlesicach odbył się Walny Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Alpinizmu. Do Zarządu PZA z ramienia Komisji Wspinaczki
Sportowej zostali wybrani Piotr Drobot i Marcin Bibro, zmianie uległ skład
osobowy KWS PZA.

Zobacz powiększenie >>” border=”0″ height=”215″ src=”/img/041129-n16762a.jpg” width=”287″/></a></td>
<td><img alt=
Otwarcie obrad Walnego Zjazdu Delegatów PZA — przemawia Prezes PZA, Janusz Onyszkiewicz.

W obradach Komisji Roboczej d/s Wspinaczki Sportowej więli udział:
Marcin Bibro (KW Warszawa),
Piotr Drobot (KS Korona Kraków),
Grzegorz Gajaszek (UKS Skarpa Lublin),
Arkadiusz Kamiński,
Jerzy Kawiak (KW Szczecin),
Tomasz Kugler (KW Trójmiasto),
Andrzej Makarczuk (AKG Łódź),
Tomasz Oleksy (MKS Tarnovia Tarnów),
Renata Piszczek (Reni Sport Kraków),
Paweł Pustelnik (AKG Łódź),
Edyta Ropek (MKS Tarnovia Tarnów)
i Dariusz Wójcicki (UKS Koliba Chorzów).

Komisja Robocza zdecydowała o rekomendowaniu WZD PZA
dwóch kandydatów do przyszłego Zarządu: Piotra Drobota
(jako przewodniczącego KWS PZA, odpowiedzialnego
za program ubezpieczania skał) i Marcina Bibro
(wiceprzewodniczącego, odpowiedzialnego za całokształt
spraw związanych z zawodami PZA).

W czasie WZD PZA ważniejszymi postulatami dotyczącymi wspinaczki sportowej
były:

1. Utworzenie w PZA, obok dotychczas funkcjonujących komisji, nowej
komisji wspinaczki skałkowej. Wniosek został odrzucony przez WZD PZA.

2. Umożliwienie zrzeszania się w PZA stowarzyszeń kultury fizycznej
(bez wymogu posiadania instruktora PZA). Wniosek został wycofany
i nie był głosowany ponieważ w czasie dyskusji
okazało się, że stosowną uchwałę podjął już poprzedni WZD PZA (w br.
Biuro PZA przesłało — jak się okazało — nieaktualne zasady zrzeszania klubow z PZA
w odpowiedzi na wniosek UKS Skarpa Lublin. W wyniku przedstawionych (nieaktualnych) wymagań klub
wycofał się ze zgłoszenia zrzeszenia swojej sekcji sportowej z PZA).

3. Zobowiązanie PZA do prowadzenia finansowanej przez MENiS akcji
„Sport wszystkich dzieci — wspinaczka” pod nadzorem KWS PZA. Wniosek został
przyjęty przez WZD PZA.

W związku z odrzuceniem wniosku o powołanie Komisji Wspinaczki Skałkowej,
członkowie KWS PZA zaproponowali wnioskodawcy — Pawłowi Pustelnikowi
podjęcie prac w ramach KWS PZA. Propozycja została przyjęta.

Od 28 listopada 2004 skład Komisji Wspinaczki Sportowej PZA przedstawia się następująco:

  • Piotr Drobot — przewodniczący (ubezpieczanie dróg, kursy ekiperów PZA),
  • Macin Bibro — wiceprzewodniczący (licencje zawodnicze i sędziowskie, kursy sędziów PZA),
  • Tomasz Kugler — sekretarz (ICC, Internet),
  • Grzegorz Gajaszek — opiekun kadry juniorów, współpraca z UKS,
  • Paweł Pustelnik — pełnomocnik d/s wspinaczki skałkowej.

Do składu KWS zostaną jeszcze prawdopodobnie dokooptowane dwie osoby,
szczegółowe informacje zostaną podane po zawodach w Tarnowie.

Sekretarz KWS

Tomasz Kugler

Partnerzy