wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kurs trenerów — dodatkowy nabór

Kurs trenerów — dodatkowy nabór

Opublikowano: 3-10-2007; 2:55 przez mteg

W związku z wycofaniem się kilku osób z uczestnictwa, PZA organizuje
dodatkowy nabór chętnych do udziału w kursie. Kandydaci są zwolnieni
z obowiązku dwuletniego posiadania tytułu zawodowego instruktora
wspinaczki sportowej.

Kurs trenerów wspinaczki sportowej rozpoczął się w piątek,
28 września zajęciami prowadzonymi przez
trenerów DAV — Matthiasa Kellera i Rolanda Kraskę. Kolejne zajęcia
przewidziane są na 13–14 października w Podlesicach.

W związku z powtarzającymi się zapytaniami
informujemy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość dołączenia do kursu.
Liczba dodatkowych miejsc na kursie jest ograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • posiadanie tytułu zawodowego
  instruktora wspinaczki sportowej (w razie krótszego niż dwa lata
  okresu posiadania ww. tytułu, nadanie tytułu trenera II klasy
  przez MSiT będzie możliwe dopiero po upłynięciu ww. okresu albo
  w drodze indywidualnej decyzji, w razie złożenia odpowiedniego
  wniosku do ministerstwa),
 • posiadanie co najmniej świadectwa dojrzałości,
 • udokumentowane, aktywne uczestnictwo w prowadzeniu działalności
  szkoleniowej lub we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek
  Alpinizmu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
i przesłanie go faksem do biura PZA (tel./fax 022 875 85 05) wraz z kserokopiami
odpowiednich dokumentów. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń przez biuro PZA upływa 10
października br. (zgłoszenia, które wpłyną do biura PZA po tym terminie,
nie będą przyjęte).

Lista osób przyjętych w dodatkowym naborze zostanie ogłoszona
11 października.

Kurs obejmuje 300 godzin zajęć (terminy kolejnych zjazdów
to 13–14. 10, 27–28. 10, 10–11. 11, 17–18. 11, 01–02. 12, 08–09. 12,
15–16. 12, 12–13. 01, 26–27. 01, 09–10. 02, 23–24. 02 i 01–02. 03),
koszt uczestnictwa wynosi 1500 zł. Dodatkowych informacji
udziela
Szczepan Głogowski,
tel. 501 501 666.

Partnerzy