wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Zgłoszenia organizacji zawodów PZA w 2006 r.

Zgłoszenia organizacji zawodów PZA w 2006 r.

Opublikowano: 27-11-2005; 0:56 przez mteg

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA zaprasza do składania
zgłoszeń organizacji zawodów pod patronatem PZA w 2006 roku.

W 2006 roku na kalendarz zawodów PZA będą się składały następujące imprezy:

Lp. Określenie imprezy Konkurencja Liczba imprez Data
1 Mistrzostwa Międzywojewódzkie P, C 4 marzec/kwiecień 2006
2 Puchar Polski Juniorów P, C 3 kwiecień, maj, październik 2006
3 Puchar Polski — Prowadzenie i Czas P, C 2 marzec*, maj, październik 2006
4 Puchar Polski — Boldering B 2 marzec*, maj, październik 2006
5 Mistrzostwa Polski Juniorów P, C 1 czerwiec 2006
6 Mistrzostwa Polski P, B, C 1 sierpień 2006

*) W przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń

Zasady finansowania

Na zawody rangi Mistrzostw i Pucharu Polski seniorów przewidziane jest
dofinansowanie pokrywające koszty minimalnych nagród w poszczególnych
konkurencjach.

Dofinansowanie do organizacji Mistrzostw Polski Juniorów oraz finałowej
eliminacji Pucharu Polski Juniorów wyniesie około 2 tys. zł, Pucharu
Polski Juniorów i Mistrzostw Międzywojewódzkich — po ok. 1,5 tys. zł.

Oprócz ww. dofinansowania, PZA będzie pokrywał koszty obsady
sędziowskiej — przejazdów i ryczałtów sędziego głównego, sędziego
PZA i delegata PZA.

Mistrzostwa Międzywojewódzkie

Mistrzostwa Międzywojewódzkie (MM) są nowymi imprezami kalendarza PZA,
które
mają umożliwić start w zawodach PZA większej liczbie zawodników
z poszczególnych regionów Polski. Preferowane będą zgłoszenia organizacji
imprez
we wszystkich grupach wiekowych juniorów (z młodzikami włącznie)
i seniorów.

MM odbędą się w czterech grupach województw:

I – woj. lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie,

II – woj. białostockie, lubelskie, łódzkie i mazowieckie,

III – woj. dolnośląskie, opolskie i śląskie,

IV – woj. małopolskie i podkarpackie.

Zawody MM nie będą wliczane do rankingów PZA.

Preferencje

Pierwszeństwo w organizacji imprez mają kluby zrzeszone w PZA
oraz inne organizacje, które w poprzednich latach organizowały
zawody pod patronatem PZA.
W przypadku Mistrzostw Polski preferowane będą zgłoszenia organizacji
jednej imprezy we wszystkich trzech konkurencjach.

Zgłoszenia

Zgłoszenia organizacji należy przesyłać na adres biura Zarządu PZA
na załączonym formularzu zgłoszeniowym (pobierz plik) w terminie do 20 grudnia
2005 r. (decyduje data stempla pocztowego). Warunkiem przyznania organizacji zawodów będzie podpisanie między organizatorem
a PZA umowy, zobowiązującej organizatora do przeprowadzenia zawodów
zgodnie z przepisami współzawodnictwa PZA. Wytyczne dla organizatorów zawodów są przedstawione na osobnej stronie.
Oficjalny kalendarz zawodów PZA zostanie zatwierdzony
do 31 stycznia 2005.

Partnerzy
Partnerzy techniczni