wróć
Polski Związek Alpinizmu

Komunikat KWS PZA

Opublikowano: 3-06-2004; 2:00 przez mteg

Komunikat KWS PZA nr 2/2004 w sprawie składu reprezentacji Polski
seniorów na Puchar Świata w Fiera di Primiero oraz na Mistrzostwa Europy
w Lecco, sprawozdań z wyjazdów zagranicznych i finansowania finału Pucharu
Polski seniorów 2003 w Gdyni.

1. Skład reprezentacji Polski seniorów na Puchar Świata w Fiera di Primiero oraz na Mistrzostwa Europy w Lecco

18–20.06.2004 UIAA Worldcup, Fiera di Primiero

MĘŻCZYŹNI bouldering (2 osoby): Andrzej Mecherzyński-Wiktor*, Tomasz Oleksy*

KOBIETY bouldering (3 osoby): Eliza Kugler, Renata Piszczek*, Kinga Ociepka*

21–27.06.2004 UIAA European Championship, Lecco

MĘŻCZYŹNI trudność (4 osoby): Filip Babicz, Łukasz Dudek, Konrad Ociepka***, Marcin Wszołek*

KOBIETY trudność (2 osoby): Kinga Ociepka, Edyta Ropek*

MĘŻCZYŹNI bouldering (2 osoby): Andrzej Mecherzyński-Wiktor, Tomasz Oleksy

KOBIETY bouldering (4 osoby): Eliza Kugler, Kinga Ociepka*, Renata Piszczek, Edyta Ropek

MĘŻCZYŹNI czas: (2 osoby) Andrzej Mecherzyński-Wiktor*, Tomasz Oleksy*

KOBIETY czas: (1 osoba) Edyta Ropek*

*) dofinansowanie KWS PZA: PŚ — 800 zł, ME — 1000 zł (od kwoty dofinansowania należy odjąć opłaty startowe oraz koszt licencji międzynarodowej, jeżeli zawodnik jej nie posiada).

**) dofinansowanie dla 1 osoby j.w. uzależnione od wyniku uzyskanego w PP w Białymstoku.

***) W przypadku wyrażenia zgody na start czwartej osoby przez ICC.

UWAGA.
Dofinansowania są przyznawane wg zasad przedstawionych w komunikacie KWS PZA nr 1/2003 (zobacz szczegółowe informacje). Wyjątek stanowi jednorazowe dofinansowanie wyjazdu Tomasza Oleksego, przyznane tytułem osiągnięć w 2003 r.

Do 7 czerwca na adres kws@pza.org.pl można nadsyłać zgłoszenia do udziału w PP w Fiera di Primiero i/lub w ME w Lecco. W przypadku większej od dopuszczalnej (do 3 osób w każdej konkurencji) liczby zgłoszeń o przyznaniu miejsca w reprezentacji decyduje KWS PZA.

2. Sprawozdania z wyjazdów

W związku z niewywiązywaniem się części zawodników z obowiązku przesyłania sprawozdań z udziału w imprezach,
na które uzyskali dofinansowanie z PZA, Komisja przypomina o możliwości natychmiastowego wstrzymania przyznawania
w/w zawodnikom dotacji oraz wykluczenia z kadry narodowej. Jednocześnie KWS PZA przypomina, że sprawozdania z zawodów
razem z rozliczniem kosztów (rachunki) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty zakończenia
zawodów.

3. Informacja dotycząca finansowania finału Pucharu Polski seniorów 2003

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA informuje, że trzytygodniowe opóźnienie wypłaty nagród na przełomie grudnia 2003
i stycznia 2004 tytułem zdobycia Pucharu Polski w roku 2003 było wywołane nieporozumieniem między członkami
KWS PZA — Marcinem Bibro i Iwoną Gronkiewicz-Marcisz.

Przekazując dotację Przewodniczący Komisji poinformował Organizatorów, że będąca przedmiotem sporu kwota
1700 złotych ma zostać przekazana na cele organizacji imprezy, natomiast po zakończeniu zawodów kol. Iwona
Gronkiewicz-Marcisz, powołując się na ustalenia KWS PZA z lat ubiegłych zażądała przekazania w/w kwoty zawodnikom.

W zaistniałej sytuacji Organizatorzy w geście dobrej woli zdecydowali się na pokrycie kosztów nagród dla zawodników
z własnych środków.

KWS PZA niniejszym przeprasza zawodników i Organizatorów finału Pucharu Polski za zaistniałą
sytuację i jednocześnie informuje, że w związku z ograniczonymi możliwościami budżetu, w roku 2004 z ramienia
KWS PZA nie będą przyznawane nagrody finansowe za zdobycie Pucharu Polski.

Partnerzy
Partnerzy techniczni