wróć
Polski Związek Alpinizmu

1% dla Juniorów

Opublikowano: 20-01-2006; 15:11 przez mteg

Do 30 kwietnia możesz przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji
Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. Wpłaty
opatrzone dopiskiem „Kadra Juniorów” zostaną w całości przeznaczone
na dofinansowanie kadry narodowej juniorów we wspinaczce sportowej.

Sposób przekazania jest bardzo prosty:

1. Oblicz kwotę, którą można przekazać

Obliczenie 1–procentowej kwoty podatku nie jest trudne.
Należny urzędowi skarbowemu podatek (PIT-36 — pole 178, PIT-37 — pole
110) trzeba podzielić przez 100 (np. od podatku w wysokości 3000 zł
odliczenie wyniesie 30 zł).
Ewentualną otrzymaną końcówkę w groszach,
trzeba zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Tak wyliczoną kwotę wpisz w pole 179 w formularzu PIT-36, pole 111
w formularzu PIT-37
lub pole 103 w formularzu PIT-28. To sygnał dla urzędu skarbowego,
że zdecydowałeś obdarować pieniędzmi ze swojego podatku
organizację pożytku publicznego.

2. Wpłać pieniądze na konto organizacji

Urząd skarbowy nie przekazuje pieniędzy za ciebie. Wyliczony
i wykazany w zeznaniu 1% podatku musisz sam wpłacić na konto organizacji
— przelewem lub na poczcie. Koniecznie zachowaj dowód wpłaty
pieniędzy.

3. Wyślij PIT

Wypełniony formularz składasz osobiście lub wysyłasz do urzędu
skarbowego. Do formularza nie musisz dołączać dokumentów poświadczających
wpłatę 1% podatku na organizację pożytku publicznego.

Dane do przelewu:

Nazwa: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki

Adres: ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa

Numer rachunku: Bank Millennium 04 1160 2202 0000 0000 5515 5611

Tytułem: „KADRA JUNIORÓW — wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”

Pamiętaj! Zachowaj kopię przelewu!

Partnerzy
Partnerzy techniczni