wróć
Polski Związek Alpinizmu

Kursy sędziów PZA

Opublikowano: 16-12-2005; 11:01 przez mteg

Komisja Wspinaczki Sportowej zaprasza na 3-dniowe kursy sędziów
wspinaczki sportowej. Kursy odbędą się w dwóch terminach — do
wyboru: 3–5 lutego w Trójmieście i 17–19 lutego w Tarnowie.

Warunkiem podjęcia czynności sędziowskich na zawodach PZA w 2006 roku
będzie posiadanie ważnej licencji sędziego PZA.

Sędziowie PZA bez wznowionej licencji w 2005 r.
oraz sędziowie z nie ukończonym stażem rozpoczętym przed 2005 r.,
aby wznowić licencję sędziego w 2006 roku
muszą uczestniczyć w całym kursie. Sędziowie PZA z ważną licencją
w 2005 r. oraz uczestnicy kursu sędziów w 2005 r.
— aby wznowić licencję w 2006 r. —
muszą uczestniczyć
tylko w zajęciach ostatniego dnia kursu.

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat,
 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników dowodu wniesienia
  właściwej opłaty tytułem uczestnictwa w kursie/unifikacji,
 • w przypadku członków PZA: przedstawienie w czasie rejestracji
  uczestników ważnej legitymacji klubowej lub zaświadczenia z klubu
  o przynależności,
 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników zaświadczenia o braku
  przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji sędziego sportowego.

Koszty

 • kandydaci na sędziów (kurs): 200 zł, dla członków PZA 50% zniżki,
 • sędziowie i sędziowie w czasie stażu (unifikacja): 50 zł,
 • uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdów
  i zakwaterowania. Informacje o możliwościach tańszych noclegów zostaną
  podane przez organizatorów kursów na miesiąc przed rozpoczęciem kursów.

Zgłoszenia

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną:

Harmonogram kursu

Kandydaci na sędziów (oraz sędziowie PZA, którzy nie wznowili licencji
w 2005 r., w tym sędziowie PZA z nie ukończonym
stażem) rozpoczynają zajęcia o godzinie 18.00 w piątek
i kończą o godzinie 14.00 w niedzielę.
Sędziowie PZA z ważną licencją w 2005 r. oraz uczestnicy kursu
sędziów w 2005 r. uczestniczą tylko w zajęciach w niedzielę, w godz.
9.00–14.00.

Piątek (3 i 17 lutego)

17.00 — rejestracja uczestników

18.00–19.00 — egzamin wstępny ze znajomości przepisów
współzawodnictwa PZA 2005

19.30–22.00 — część teoretyczna (wykłady)

Sobota (4 i 18 lutego)

09.00–15.00 — część teoretyczna (wykłady)

15.00–17.00 — przerwa

17.00–21.00 — część teoretyczna (wykłady)

Niedziela (5 i 19 lutego)

09.00–11.00 — część praktyczna (zajęcia na sztucznej ścianie)

12.00–14.00 — egzamin

 

09.00–14.00 — część teoretyczna (wykłady) — tylko dla sędziów
z ważną licencją i uczestników kursu sędziów w 2005 r.

Dodatkowe informacje

 • Wpłat należy dokonywać na rachunek PZA
  nr 53 1160 2202 0000 0000 5515 6378
  z tytułem wpłaty „KURS SĘDZIÓW WSPINACZKI SPORTOWEJ”.
 • Aktualne przepisy PZA są dostępne na stronie
  http://pza.org.pl/kws/przepisy.acs
 • Kandydaci na sędziów po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego
  przed uzyskaniem licencji sędziego muszą odbyć 3 staże w zawodach
  kalendarza PZA, w tym po 1 stażu w każdej konkurencji i 1 staż w zawodach
  Pucharu Polski Juniorów.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail PZA:
  biuro@pza.org.pl.
Partnerzy
Partnerzy techniczni