wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Finał Pucharu Polski w bolderingu

Finał Pucharu Polski w bolderingu

Opublikowano: 1-12-2005; 20:52 przez mteg

Finał tegorocznego cyklu Pucharu Polski w bolderingu odbędzie się w dniu
17 grudnia w Krakowie.


1. Organizacja:

Polski Związek Alpinizmu


2. Partnerzy:

8a, Reni–Sport, Klub Wysokogórski Kraków


3. Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencje PZA.
W przypadku braku licencji, będzie możliwość jej wykupienia w biurze
zawodów w czasie rejestracji przed zawodami.

 

UWAGA: dla otrzymania licencji niezbędne są: wypełniony wniosek
o przyznanie licencji, oryginał zaświadczenia lekarza sportowego o braku
przeciwskazań lekarskich do „uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
we wspinaczce sportowej” (może być karta zdrowia sportowca) oraz jedno
zdjęcie o wymiarach 35 X 45 mm.


 

Zawodnicy bez licencji nie zostaną dopuszczeni do startu.

 

Prosimy w miarę możliwości dopełnić formalności związanych
z licencjami przez Biuro Zarządu PZA, ul. Noakowskiego 10/12,
00–666 Warszawa, tel. (22) 875 85 05 (z odpowiednim wyprzedzeniem).


4. Rejestracja:

Rejestracja zawodników odbywać się będzie w dniu 17 grudnia
w godzinach 08:00 — 10:00.


5. Nagrody i świadczenia organizatorów:

Miejsca 1–8 — nagrody pieniężne; mężczyźni kolejno: 2000,
1000, 500, 300, 200, 100, 50 i 50 PLN; kobiety kolejno 800, 400, 200,
150, 100, 75, 50, 50 PLN; wszyscy startujący — koszulki, prowiant.


6. Wpisowe:

20 PLN, płatne przy rejestracji w biurze zawodów.


7. Miejsce:

Centrum Wspinaczkowe Reni–Sport, Kraków, ul Czepca 11.


8. Harmonogram (sobota, 17 grudnia 2005):

08:00 — 10:00 zapisy,

10:30 — 11:30 start pierwszej grupy — kobiety,

12:00 — 13:00 start pierwszej grupy — mężczyźni,

13:00 — 14:00 start drugiej grupy — mężczyźni,

14:00 — 15:00 start trzeciej grupy — mężczyźni,

15:00 — 16:00 start czwartej grupy — mężczyźni,

16:00 — 17:00 start piątej grupy — mężczyźni (jeżeli zajdzie
potrzeba),

18:00 — 19:00 finały kobiet,

19:30 — 21:00 finały mężczyzn,

21:15 zakończenie zawodów.


9. Noclegi:

— łóżka dla 6 osób, Reni–Sport, cena 15 PLN/osoba
(wymagana jest rezerwacja),

— noclegi na własnej karimacie, Reni–Sport, 7 PLN/osoba
(nie jest wymagana rezerwacja),

— dla potrzebujących możliwość zarezerwowania noclegów
w Krakowie — ceny zróżnicowane w zależności od standardu.


10. Strona oficjalna zawodów:

www.boulderdash.info

Partnerzy
Partnerzy techniczni