wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kurs sędziów PZA — Tarnów

Kurs sędziów PZA — Tarnów

Opublikowano: 16-02-2006; 12:12 przez mteg

Komisja Wspinaczki Sportowej zaprasza w dniach 17–19 lutego do Tarnowa
na 3-dniowy kurs sędziów wspinaczki sportowej.

Warunkiem podjęcia czynności sędziowskich na zawodach PZA w 2006 roku
będzie posiadanie ważnej licencji sędziego PZA.

Sędziowie PZA bez wznowionej licencji w 2005 r.
oraz sędziowie z nie ukończonym stażem rozpoczętym przed 2005 r.,
aby wznowić licencję sędziego w 2006 roku muszą uczestniczyć w całym
kursie.

Sędziowie PZA z ważną licencją w 2005 r. oraz uczestnicy kursu
sędziów w 2005 r. — aby wznowić licencję w 2006 r. —
muszą uczestniczyć tylko w zajęciach ostatniego dnia kursu.

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat,
 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników dowodu wniesienia
  właściwej opłaty tytułem uczestnictwa w kursie/unifikacji,
 • w przypadku członków PZA: przedstawienie w czasie rejestracji
  uczestników ważnej legitymacji klubowej lub zaświadczenia z klubu
  o przynależności,
 • przedstawienie w czasie rejestracji uczestników zaświadczenia o braku
  przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji sędziego sportowego.

Koszty

 • kandydaci na sędziów (kurs): 200 zł, dla członków PZA 50% zniżki,
 • sędziowie i sędziowie w czasie stażu (unifikacja): 50 zł,
 • uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdów
  i zakwaterowania.


Zgłoszenia

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną:

Harmonogram kursu

Piątek (17 lutego)

17.00 — rejestracja uczestników

18.00–19.00 — egzamin wstępny ze znajomości przepisów
współzawodnictwa PZA 2005

19.30–22.00 — część teoretyczna (wykłady)

Sobota (18 lutego)

09.00–15.00 — część teoretyczna (wykłady)

15.00–17.00 — przerwa

17.00–21.00 — część teoretyczna (wykłady)

Niedziela (19 lutego)

08.30–10.30 — część praktyczna (zajęcia na sztucznej ścianie)

11.00–13.15 — egzamin

09.00–14.00 — część teoretyczna (wykłady) — tylko dla sędziów
z ważną licencją i uczestników kursu sędziów w 2005 r.


Dodatkowe informacje


 • Wpłat należy dokonywać na rachunek PZA
  nr 53 1160 2202 0000 0000 5515 6378
  z tytułem wpłaty „KURS SĘDZIÓW WSPINACZKI SPORTOWEJ”.
 • Aktualne przepisy PZA są dostępne na stronie
  http://pza.org.pl/kws/przepisy.acs.
 • Kandydaci na sędziów po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego
  przed uzyskaniem licencji sędziego muszą odbyć 3 staże w zawodach
  kalendarza PZA, w tym po 1 stażu w każdej konkurencji i 1 staż w zawodach
  Pucharu Polski Juniorów.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail PZA:
  biuro@pza.org.pl.

Partnerzy
Partnerzy techniczni