wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Zawody wspinaczkowe DeadPoint

Zawody wspinaczkowe DeadPoint

Opublikowano: 22-02-2011; 22:24 przez mteg

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA objęła patronatem Towarzyskie Zawody
Wspinaczkowe DeadPoint.


Przyjemność wspinania przede wszystkim! W dniu 12 marca 2011 roku w Hali Jezierzyce w Jezierzycach koło Słupska odbędzie się pierwsza edycja Towarzyskich Zawodów Wspinaczkowych DeadPoint.


Formuła zawodów ma dostarczyć przyjemności wspinania wszystkim startującym, dlatego przewidziany jest podział zawodników na kategorie wynikające z ich doświadczenia i umiejętności. Innymi słowy dopasujemy drogi do Waszych możliwości i w ten sposób każdy będzie miał szansę na finał! Przygotowane konkurencje to prowadzenie oraz skoki.


Impreza rozpocznie się o godzinie 12:00 i trwać będzie aż do ostatniego niezmordowanego wspinacza na ścianie. Przewidziana jest możliwość darmowych noclegów przed i po zawodach, więc bawić się można do upadłego.


Szczegółowe info w regulaminie.

Zawody wspinaczkowe DeadPoint.


Regulamin Zawodów Wspinaczkowych „DeadPoint”


POSTANOWIENIA OGÓLNE


Zawody wspinaczkowe odbędą się dnia 12. 03. 2011 roku (sobota) w Hali Sportowej Jezierzyce (Jezierzyce, ul. Olimpijska 1, 76-200 Słupsk).

 

Rozpoczęcie zawodów — godzina 12:00. Zawodnicy powinni zgłosić się najpóźniej do godziny 11:00 w celu dokonania odprawy przed zawodami (pobranie nr startowych, sprawdzenie swojej obecności na liście uczestników, weryfikacja danych itp.).

 

Zawody rozegrane zostaną w dwóch konkurencjach: prowadzenie i konkurs skoków.

 

Konkurencja prowadzenie rozegrana zostanie w trzech kategoriach:


  • początkujący — trudnośd dróg do VI.1 — rodzaj asekuracji: górna,

  • średniozaawansowani — trudnośd dróg do VI.3 — rodzaj asekuracji: dolna,

  • zaawansowani — trudnośd dróg do VI.5 — rodzaj asekuracji: dolna.


Konkurencja skoków rozegrana zostanie z podziałem na kategorie: mężczyźni, kobiety.


ORGANIZATOR


Organizatorem zawodów jest firma ProSPORT. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe: www.prosport-koszalin.pl.


ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia zawodników odbywają się do dnia 06. 03. 2011 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@prosport-koszalin.pl.

 

Przy zgłoszeniu uczestnik zobowiązany jest podać: imię, nazwisko, wiek, kontakt oraz  zadeklarować konkurencję, w której zamierza wziąć udział (może zgłosić się do jednej wybranej lub do wszystkich rozgrywanych konkurencji) oraz w przypadku konkurencji prowadzenie kategorię, do której chce zostać przypisany (stopień trudności dróg) — można wystartować tylko w jednej kategorii.

 

Rejestracja zawodnika następuje po zapoznaniu się z regulaminem zawodów, który dostępny jest na stronie www.prosport-koszalin.pl i wpłacie na konto ProSPORT wpisowego w wysokości 20 zł. Wpisowe gwarantuje otrzymanie pakietu energetycznego.

 

Dane do przelewu:

konto: ING 13105015591000009076302240,

tytuł wpłaty: zawody wspinaczkowe, imię i nazwisko.

 

Wpłaty będzie można dokonad także w dniu zawodów, jednak będzie ona wynosić 25 zł. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


ZAWODNICY


Zawody są przeznaczone dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników, opłaciły składkę wpisową na zawody i pomyślnie przeszły odprawę przed zawodami. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach wspinaczkowych.

 

Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów.


KONKURENCJE


Prowadzenie.

Konkurencja rozegrana zostanie w dwóch głównych etapach: eliminacje i finał. W przypadku braku rozstrzygnięcia wygranej na etapie finału przeprowadzony zostanie superfinał. Na każdym etapie zawodnik będzie musiał pokonad jedną drogę wspinaczkową. Drogi pokonywane będą z asekuracją dostosowaną do wybranej kategorii: zawodnicy z grupy początkujących z asekuracją górną, zawodnicy z grup średniozaawansowanej i zaawansowanej z asekuracją dolną.

 

Skoki.

Konkurencja polega na wykonaniu skoku z dwóch stopni i dwóch chwytów startowych do oddalonego o określoną odległośd chwytu „docelowego”. Odpadają zawodnicy, którzy nie doskoczą do chwytu „docelowego” lub doskoczą lecz nie utrzymają tego chwytu. Przez utrzymanie chwytu rozumiane jest złapanie chwytu (jedną ręką lub oburącz), zawiśnięcie na nim i utrzymanie do momentu ustabilizowania ciała. Kolejna seria skoków wykonywana jest do ponownie oddalonego chwytu „docelowego”. Konkurencja zakooczy się, gdy w danej serii skoków tylko jeden zawodnik utrzyma chwyt „docelowy”.


NAGRODY


Organizator przewiduje nagrody rzeczowe — akcesoria wspinaczkowe, m. in. crashpady.


BEZPIECZEŃSTWO


Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazao do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na zawodników lub ich prawnych opiekunów.

 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów.

 

Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów.

Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeostwa, regulaminu zawodów, regulaminu Ściany Wspinaczkowej w Hali Jezierzyce oraz poleceń wydawanych przez operatorów ściany.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów zawodów.


INFORMACJE DODATKOWE


Możliwe jest skorzystanie z dwóch darmowych noclegów (przed i po zawodach) w Hali Jezierzyce. Noclegi zorganizowane będą w sali do judo — trzeba zabrad tylko swoje śpiwory.

 

Ważne! W Hali Jezierzyce obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

Partnerzy