wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Współzawodnictwo PZA — opłaty

Współzawodnictwo PZA — opłaty

Opublikowano: 13-03-2007; 22:05 przez mteg

W dniu 1 lutego Zarząd PZA zaakceptował przygotowaną przez Komisję
Wspinaczki Sportowej Tabelę Opłat obowiązujących w bieżącym roku.


Tabela opłat — rok 2008

Rodzaj opłaty Tytuł wpłaty na rachunek PZA Wysokość opłaty w PLN
członkowie PZA pozostałe osoby
Licencja zawodnika PZA

młodzieżowcy, juniorzy
15,00 30,00
Licencja zawodnika PZA

juniorzy młodsi
10,00 20,00
Licencja zawodnika IFSC (nowa i wznowienie) LICENCJA ZAWODNIKA IFSC 90,00
Opłata startowa w zawodach mistrzowskich IFSC OPŁATA STARTOWA IFSC 260,00
Opłata startowa w zawodach pucharowych IFSC 200,00
Licencja klubu KWS LICENCJA KLUBU bezpłatnie 100,00
Licencja sędziego KWS LICENCJA SĘDZIEGO 50,00 100,00
Licencja kompozytora dróg KWS LICENCJA KOMPOZYTORA 50,00 100,00
Licencja kompozytora dróg (staż) KWS LICENCJA KOMPOZYTORA STAŻ 20,00 40,00
Opłata odwoławcza od decyzji sędziego w czasie zawodów 70,00
Opłata porządkowa za zgłoszenie zawodnika do udziału w zawodach po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń 100,00 200,00

Wszystkich opłat należy dokonywać na konto PZA
(ul. Noakowskiego 10/12,
00-666 Warszawa, nr rachunku 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000)
z zaznaczeniem tytułu wpłaty wg tabeli powyżej.


Przewodniczący Komisji Wspinaczki Sportowej

Tomasz Wojciechowski

Partnerzy
Partnerzy techniczni