wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Nabór na kurs Trenera Wspinaczki Sportowej PZA

Nabór na kurs Trenera Wspinaczki Sportowej PZA

Opublikowano: 19-10-2015; 0:48 przez mteg

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA ogłasza nabór na kurs trenera II klasy w dyscyplinie wspinaczka sportowa.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:


 • posiadanie tytułu zawodowego instruktora wspinaczki sportowej (w razie krótszego niż dwa lata okresu posiadania ww. tytułu, nadanie tytułu trenera II klasy przez PZA będzie możliwe dopiero po upłynięciu ww. okresu albo w drodze indywidualnej decyzji PZA),

 • ukończenie 21 lat i posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

 • udokumentowane, aktywne uczestnictwo w prowadzeniu działalności szkoleniowej lub we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Alpinizmu — jednym z warunków przyjęcia jest krótkie CV kandydata w procesie szkolenia — dyscyplina: wspinaczka sportowa oraz wyniki podopiecznych lub ewentualnie własnych.W nawiązaniu do Art. 41 Ustawy o sporcie, PZA może dodatkowo zażądać zaświadczenia o niekaralności.


Zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie wraz z kserokopiami odpowiednich dokumentów na adres Biura PZA (ul. Corazziego 5/24, 00-087 Warszawa). Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres kws@pza.org.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń przez PZA upływa 27 listopada br. Ilość miejsc jest ograniczona.


Czas trwania i miejsce

 

Kurs obejmuje 300 godzin zajęć rozłożonych na 15 weekendowych zjazdów. Większość zajęć kursowych odbędzie się w Warszawie.

 

Terminy zjazdów w 2015:


 • 12–13.12.2015,

 • 19–20.12.2015.


Kolejne zjazdy odbędą się w pierwszym kwartale 2016 roku.


Kadra kursu

 

Kadrę kursu stanowić będą trenerzy i instruktorzy wspinaczki sportowej, praktycy i akademicy z Polski oraz ewentualnie zagranicy. Informacje dotyczące kadry będą sukcesywnie uzupełniane.


Program

 

Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:


 • anatomię oraz trening funkcjonalny we wspinaczce,

 • rozwój psychofizyczny dzieci w kontekście rozwoju sportowego,

 • specyfikę pracy z zawodnikami w konkurencjach bouldering, na czas, prowadzenie,

 • periodyzację treningu,

 • logistykę i taktykę startu na zawodach międzynarodowych,

 • biomechanikę sportu z uwzględnieniem specyfiki wspinaczki,

 • dynamikę relacji interpersonalnych w kontaktach zawodnik–trener,

 • metodykę nauczania taktyki wspinaczkowej na zawodach,

 • aktualną sytuację prawną sportu wspinaczkowego w Polsce,

 • podstawy planowania i organizacji działalności w skali klubu,

 • psychologię sportu,

 • organizację imprez we wspinaczce sportowej,

 • oraz inne ciekawe zagadnienia związane ze wspinaczką sportową i pracą trenerską.Koszt uczestnictwa

 

Koszt uczestnictwa w kursie: 3100 zł. Możliwa jest płatność w dwóch równych ratach (I rata — do 28 listopada 2015; II rata — do 30 grudnia 2015).


Dodatkowych informacji udziela Tomasz Poznański.


Komisja Wspinaczki Sportowej Polskiego Związku Alpinizmu

Partnerzy
Partnerzy techniczni