wróć
Polski Związek Alpinizmu

Komunikat KWS

Opublikowano: 16-03-2017; 12:16 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 16-03-2017; 12:22 przez Arkadiusz Kamiński

Komisja Wspinaczki Sportowej informuje trenerów, zawodników i sędziów PZA o następujących ustaleniach:

1. Ranking łączony

Ranking łączony (ang. combined ranking) – informujemy, że począwszy od sezonu startowego 2017 prowadzona będzie klasyfikacja rankingu łączonego (konkurencje wspinaczki: bouldering, prowadzenie i na czas). Szczegółowy sposób kalkulacji rankingu łączonego będzie wzorowany na metodzie określonej w IFSC Rules 2017, zostanie opublikowany w aneksie do przepisów wspinaczki sportowej 2017, który ukaże się w ciągu dwóch tygodni po opublikowaniu w/w przepisów IFSC. Informujemy również, że klasyfikacja łączona może być brana pod uwagę przy ustalaniu składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów 2017 w Innsbrucku, Austria. 

2. Starty obcokrajowców

Start obcokrajowców w zawodach Pucharu i Mistrzostw Polski – KWS po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów oraz Kolegium Zawodników podjęła następującą decyzję dotyczącą startu obcokrajowców w zawodach PP i MP w sezonie 2017:

  • dopuszcza się udział zawodników nie posiadających obywatelstwa polskiego, do udziału w zawodach Pucharu Polski w konkurencjach wspinaczki prowadzenie i bouldering w kategoriach młodzieżowiec i senior. W przypadku awansu obcokrajowca do rundy półfinałowej lub finałowej, maksymalna liczba awansujących obcokrajowców nie może przekroczyć 5 dla półfinału i 2 dla rundy finałowej, przy czym liczba półfinalistów i finalistów nie ulega zwiększeniu, z wyłączeniem miejsc ex aequo. Obcokrajowcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców,
  • nie dopuszcza się udziału zawodników nie posiadających obywatelstwa polskiego, do udziału w Mistrzostwach Polski we wszystkich konkurencjach i kategoriach; do udziału w zawodach Pucharu Polski juniorów młodszych i juniorów we wszystkich konkurencjach oraz do udziału w zawodach PP i MP w konkurencji na czas.

3. Badania lekarskie

W zawodach Pucharu i Mistrzostw Polski mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

4. Zmiana terminu PP i MP w Toruniu

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od PZA i KW Toruń zmianie ulenie termin rozegrania zawodów MP i PP w Toruniu, pierwotnie zaplanowanych na 24-25.06.2017. Obecnie brane są pod uwagę dwa terminy: 06-07.05.2017 lub 28-29.10.2017. Dokładna data zostanie podana po ustaleniu dostępności hali sportowej. 

Partnerzy