wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Konferencja instruktorsko – trenerska [HARMONOGRAM]

Konferencja instruktorsko – trenerska [HARMONOGRAM]

Opublikowano: 24-11-2017; 7:22 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 10-12-2017; 22:52 przez Bożena Bator

W dniach 09-10 grudnia we Wrocławiu odbędzie się konferencja  instruktorsko trenerska dotycząca wybranych zagadnień z zakresu wspinaczki sportowej i współzawodnictwa sportowego.

Drodzy trenerzy, konferencja we Wrocławiu poświęcona będzie przede wszystkim tematyce związanej z włączeniem wspinaczki sportowej do grona sportów olimpijskim. Członkowie Komisji Wspinaczki Sportowej będą starali się przybliżyć jak najwięcej informacji z zakresu współpracy PZA z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Instytutem Sportu, Międzynarodową Federacją Wspinaczki Sportowej. Panel dyskusyjny poświęcony będzie wymaganemu przez w/w instytucje Programowi Szkolenia Olimpijskiego, który zostanie opracowany na potrzeby realizacji zadań w kolejnym sezonie startowym. Przygotowaliśmy również ciekawe warsztaty i wykłady. Szczegółowy harmonogram konferencji znajdziecie poniżej. Serdecznie zapraszamy do udziału!

1. Organizacja

Polski Związek Alpinizmu.

Osoba odpowiedzialna: Patryk Czermak, patrykczermak@gmail.com

2. Uczestnictwo

W konferencji mogą uczestniczyć instruktorzy sportu we wspinaczce sportowej i trenerzy wspinaczki sportowej, zgłoszeni przez system PZA, którzy uiszczą opłatę za udział. 

3. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Szkoleniowców prosimy również o przesłanie skanu/zdjęcia dokumentu poświadczającego posiadane uprawnieni na adres kws@pza.org.pl  Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 06.12.2017.

4. Opłata

Opłata za udział w konferencji wynosi 130 złotych. Wpłaty dokonujemy na konto PZA z dopiskiem „Kursokonferencja unifikacyjna 2017”.

Wpłat dokonujemy na nr rachunku 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000, Polski Związek Alpinizmu, ul. Corazziego 5/24, 00-087 Warszawa

5. Miejsce konferencji

Hotel Śląsk ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław (zajęcia teoretyczne).
Zajęcia praktyczne: Fabryczna Boulder, ul. Grabiszyńska 241D, 53-234 Wrocław

6. Harmonogram

Sobota, 09.12.2017

 • 09:00 – 09:50 – rejestracja uczestników,
 • 10:00 – rozpoczęcie konferencji,
 • 10:05 – 11:00 – organizacja i zarządzanie dyscypliną wspinaczka sportowa w PZA – Arkadiusz Kamiński,
 • 11:00 – 11:10 – przerwa kawowa,
 • 11:10 – 13:10 – panel dyskusyjny – panel poprowadzą członkowie KWS. W pierwszej części przedstawione zostaną najważniejsze informacje, które KWS uzyskała podczas Konferencji Trenerów Szkolenia Olimpijskiego „Tokyo 2020”, która odbyła się w Spale w dniach 20-22.11.2017 (około 15 minut), następnie proponujemy przejście do dyskusji nad dwoma tematami: 
  • Przygotowanie Programu Szkolenia Olimpijskiego we wspinaczce sportowej, 
  • Współpraca PZA z trenerami, sekcjami i klubami działającymi we współzawodnictwie sportowym,
 • 13:10 – 13:20 – przerwa kawowa,
 • 13:20 – 14:20 – Organizacja zawodów sportowych na przykładzie TWG – Przemysław Bagiński, 
 • 14:20 – 16:00 – przerwa obiadowa, 
 • 16:00 – 17:00 – Aktualności antydopingowe – prelegent z Polskiej Agencji Antydopingowej, 
 • 17:00 – 17:30 – przejazd na ściankę,
 • 17:30 – 21:00 – warsztaty wspinaczkowe,
  • Gimnastyka dla wspinaczy – Jacek Jankiewicz,
  • Clubbells w treningu wspinaczkowym – Andrzej Beno, Łukasz Zielonka,
  • Kettebells w treningu wspinaczkowym – Marta Piorun, 
  • Trening mobility – Marta Piorun,
 • 21:00 – spotkanie wieczorne, możliwosć wspinaczki na ścianie Fabryczna Boulder. 

Niedziela, 10.12.2017

 • 08:00 – 09:00 – Emocje, motywacja, trening mentalny – Patryk Czermak, 
 • 09:00 – 09:10 – przerwa kawowa, 
 • 09:10 – 10:10 – Współzawodnictwo w kategoriach juniorskich – Andrzej Kajdan, 
 • 10:10 – 11:10 – Dofinansowania – sposób składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Program Klub”, itp. – Grzegorz Tucki, 
 • 11:10 – 11:20 – przerwa kawowa, 
 • 11:20 – 12:20 – Trening w konkurencji prowadzenie, 
 • 12:20 – 13:20 – Trening w konkurencji na czas – Monika Prokopiuk, 
 • 13:20 – 13:30 – przerwa kawowa,
 • 13:30 – 15:00 – panel dyskusyjny prowadzony przez członków KWS dotyczący aktualnych przepisów IFSC:
  • trójbój wspinaczkowy,
  • format olimpijski,
  • prawdopodobny system kwalifikacji na IO w Tokyo 2020. 
 • 15:00 – zakończenie konferencji. 

 

7. Zakres tematyczny konferencji

 • Zarządzanie dyscypliną wspinaczka sportową – prezentacja,
 • Organizacja działań Komisji Wspinaczki Sportowej – panel dyskusyjny,
 • Trening w konkurencji bouldering i prowadzenie,
 • Współzawodnictwo dzieci i młodzieży,
 • Trening w konkurencji wspinaczki na czas,
 • Rozwój zdolności motorycznych (zajęcia praktyczne),
 • Warsztaty z zakresu uzupełnienia treningu wspinaczkowego – metodyka treningu, 
 • Emocje, motywacja, trening mentalny,
 • Aktualne przepisy IFSC w kontekście włączenia WS do programu IO. 

8. Noclegi

Koszty dojazdu, noclegi i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Rekomendowany nocleg dla uczestników w hotelu Śląsk: pokój 1 osobowy 170,-, pokój 2 osobowy 210,-. Śniadanie w cenie noclegu.

Partnerzy
Partnerzy techniczni