wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kryteria kwalifikacji na MEJ w Perm – październik 2020

Kryteria kwalifikacji na MEJ w Perm – październik 2020

Opublikowano: 27-08-2020; 8:09 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 27-08-2020; 9:29 przez Arkadiusz Kamiński

Kryteria powołań Reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej w konkurencji trójboju olimpijskiego, na Mistrzostwa Europy Juniorów – Perm, Rosja, 22-28.10.2020

Powołany zawodnik musi być członkiem Kadry Narodowej, w uzasadnionych przypadkach zawodnik nie będący członkiem Kadry Narodowej może zostać powołany do KN na czas określony, decyzję o powołaniu podejmuje Zarząd PZA. 

Ostateczną decyzję o składzie reprezentacji na MŚJ podejmuje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek i po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. szkolenia KWS. Powołani zawodnicy muszą uczestniczyć w szkoleniu centralnym (po otrzymaniu powołania), prezentować wysoką formę sportową oraz cechować się nienaganną postawą. Skład musi uzyskać akceptację Zespołu Metodycznego.

Dla kategorii juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców zawodnik może otrzymać powołanie spełniając kryteria:

Kryterium nr 1

W pierwszej kolejności powołania otrzymują zawodnicy, którzy spełnią poniższe kryterium w zawodach z cyklu Pucharu Europy Juniorów:

  • w konkurencja prowadzenie: miejsca 1-8, pod warunkiem plasowania się w pierwszej 1/3 tej klasyfikacji lub
  • w konkurencja bouldering: miejsca 1-8, pod warunkiem plasowania się w pierwszej 1/3 tej klasyfikacji lub
  • w konkurencja na czas: miejsca 1-8, pod warunkiem plasowania się w pierwszej 1/3 tej klasyfikacji lub

Powołania otrzymują również zawodnicy, którzy spełnią limit czasowy (w zawodach międzynarodowych IFSC lub krajowych PZA):

  • juniorzy młodsi: 8,20 s. (chłopcy), 10,40 s. (dziewczyny),
  • juniorzy: 7,00 s. (chłopcy), 9,20 s. (dziewczyny),
  • młodzieżowcy: 6,70 s. (chłopcy), 9,00 s. (dziewczyny),

Kryterium nr 2

W dalszej kolejności powołanie na MŚJ 2020 mogą otrzymać: zwycięzca (1 miejsce) Mistrzostw Polski Juniorów 2020 w trójboju w kategorii junior młodszy (1 chłopiec i 1 dziewczynka), junior (1 chłopak i 1 dziewczyna), młodzieżowcy (1 mężczyzna i 1 kobieta).

W uzasadnionych przypadkach Prezydium lub Zarząd PZA może zastosować odstępstwa od kryteriów.

Ostateczną decyzję o powołaniach (w tym o liczbie powołanych zawodników) podejmie Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek Zespołu ds. Szkolenia KWS.  

Wszyscy powołani na MEJ zawodnicy zobowiązani są do startu we wszystkich konkurencjach wspinaczki – klasyfikacja trójboju. 

Limity ilościowe przysługujące członkom reprezentacji na MEJ określają przepisy IFSC. 

W zawodach MEJ mogą uczestniczyć również zawodnicy na swój koszt, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu miejsc ustalonego przez IFSC, po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Szkolenia KWS i zatwierdzeniu zgłoszenia przez Prezydium lub Zarząd PZA. Przy ustalaniu kolejności zgłoszenia między innymi mogą być brane pod uwagę miejsca zajęte w MP 2020 w trójboju.  

Ostateczna interpretacja niniejszych kryteriów należy do Zarządu PZA.  

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni