wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kryteria powołań na PŚ w Moskwie, Chongqing i Wujiang

Kryteria powołań na PŚ w Moskwie, Chongqing i Wujiang

Opublikowano: 8-03-2019; 16:02 przez Arkadiusz Kamiński

Kryteria powołań Reprezentacji Polski na Puchary Świata 2019 we wspinaczce sportowej w Moskwie (13-14.04.2019), Chongqing (27-28.04.2019) i Wujiang (04-05.05.2019). 

Powołany zawodnik musi być członkiem Kadry Narodowej, w uzasadnionych przypadkach zawodnik niebędący członkiem Kadry Narodowej może zostać powołany do kadry na czas określony, decyzję o powołaniu podejmuje Zarząd PZA.

Kryteria powołań na PŚ Moskwa/RUS – 13-14.04 – na czas, bouldering

Powołania otrzymają zawodnicy, którzy:

 1. Brali udział w MŚ 2018 i uplasowali się do na miejscach 1 – 10 w konkurencji na czas lub bouldering lub prowadzenie lub trójbój oraz wzięli udział w PP w Tarnowskich Górach i PP w Gliwicach oraz ich dobra dyspozycja fizyczna i zdrowotna została potwierdzona przez Sztab Szkoleniowy,
 2. Dodatkowo na PŚ w Moskwie powołanie może otrzymać również pierwszy zawodnik (1 miejsce) i zawodniczka (1 miejsce) z Współczynnika Wyniki (WW) = iloczyn miejsc z zawodów PP w Tarnowskich Górach (prowadzenie) i PP w Gliwicach (na czas). W przypadku gdy pierwszym zawodnikiem, jest zawodnik spełniający kryterium z punktu 1, nie jest powoływany następny zawodnik w kolejności, 
 3. Powołani zawodnicy mają obowiązek startu w PŚ w Moskwie w konkurencji na czas i bouldering,
 4. Liczba zawodników zakwalifikowanych zależy od liczby przydzielonych miejsc przez IFSC,
 5. O składzie reprezentacji na PŚ decyduje Zarząd lub Prezydium PZA na wniosek Sztabu Szkoleniowego.

Kryteria powołań na PŚ Chongqing/CHN – 27-28.04 – na czas i bouldering

Powołania otrzymają zawodnicy, którzy:

 1. Brali udział w MŚ 2018 i uplasowali się do na miejscach 1 – 10 w konkurencji na czas lub bouldering lub prowadzenie lub trójbój oraz wzięli udział w PP w Tarnowskich Górach i PP w Gliwicach oraz ich dobra dyspozycja fizyczna i zdrowotna została potwierdzona przez Sztab Szkoleniowy,
 2. Powołani zawodnicy mają obowiązek startu w PŚ w Chongqing w konkurencji na czas i bouldering,
 3. Liczba zawodników zakwalifikowanych zależy od liczby przydzielonych miejsc przez IFSC,
 4. O składzie reprezentacji na PŚ decyduje Zarząd lub Prezydium PZA na wniosek Sztabu Szkoleniowego.

Kryteria powołań na PŚ Wujiang/CHN –  4-5.05  – na czas i bouldering,

Powołania otrzymają zawodnicy, którzy:

 1. Brali udział w MŚ 2018 i uplasowali się do na miejscach 1 – 10 w konkurencji na czas lub bouldering lub prowadzenie lub trójbój oraz wzięli udział w PP w Tarnowskich Górach i PP w Gliwicach oraz ich dobra dyspozycja fizyczna i zdrowotna została potwierdzona przez Sztab Szkoleniowy,
 2. Powołani zawodnicy mają obowiązek startu w PŚ w Wujiang w konkurencji na czas i bouldering,
 3. Liczba zawodników zakwalifikowanych zależy od liczby przydzielonych miejsc przez IFSC,
 4. O składzie reprezentacji na PŚ decyduje Zarząd lub Prezydium PZA na wniosek Sztabu Szkoleniowego.

W zawodach PŚ mogą uczestniczyć również zawodnicy na swój koszt, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu miejsc ustalonego przez IFSC, po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Sztab Szkoleniowy. Pierwszeństwo startu mają członkowie kadry narodowej. 

 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni