wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kryteria powołań na PŚ w Vail, Villars, Chamonix i Briancon

Kryteria powołań na PŚ w Vail, Villars, Chamonix i Briancon

Opublikowano: 26-04-2019; 5:58 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 14-05-2019; 15:11 przez Arkadiusz Kamiński

Kryteria powołań Reprezentacji Polski na Puchary Świata 2019 we wspinaczce sportowej w Vail/USA (07-08.06.2019), Villars/SUI (05-06.07.2019), Chamonix/FRA (11-13.07.2019), Briancon/FRA (19-20.07.2019). 

Kryteria powołań na PŚ Vail/USA – 07-08.06.2019 – bouldering

Powołania otrzymają zawodnicy, którzy:

 • Wzięli udział w PP w Tarnowskich Górach i PP w Gliwicach, mają obowiązek startu w PP w Toruniu (obie konkurencje) oraz 
 • Zajęli miejsca w zawodach rangi PŚ 2019: do 20 miejsca w jednej z konkurencji: na czas lub bouldering lub prowadzenie oraz dla konkurencji wspinaczki na czas uzyskali w 2019 roku na zawodach PŚ, PP lub MP czas poniżej 8,50 s. dla kobiet; 6,50 s. dla mężczyzn,
 • Powołanie na zawody otrzyma maksymalnie 5 kobiet i 5 mężczyzn,  
 • Liczba zawodników zakwalifikowanych zależy od liczby przydzielonych miejsc przez IFSC, 
 • O składzie reprezentacji na PŚ decyduje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek Zespołu ds. szkolenia KWS, 

Kryteria powołań na PŚ Villars/SUI – 05-06.07.2019 – na czas i prowadzenie

Powołania otrzymają zawodnicy, którzy:

 • Wzięli udział w PP w Tarnowskich Górach, PP w Gliwicach, PP w Toruniu (*obie konkurencje) oraz mają obowiązek startu w Mistrzostwach Polski seniorów (trójbój), 
 • Zajęli miejsca w zawodach rangi PŚ 2019: do 20 miejsca w jednej z konkurencji: na czas lub bouldering lub prowadzenie oraz dla konkurencji wspinaczki na czas uzyskali w 2019 roku na zawodach PŚ, PP lub MP  czas poniżej 8,50 s. dla kobiet; 6,50 s. dla mężczyzn,
 • Powołanie otrzyma również pierwszy zawodnik i zawodniczka z Współczynnika Wyniki (WW) z zawodów PP Gliwice na czas i PP Toruń w prowadzeniu,
 • O starcie zawodnika w danej konkurencji decyduje Zespól ds. szkolenia, 
 • Liczba zawodników zakwalifikowanych zależy od liczby przydzielonych miejsc przez IFSC,
 • O składzie reprezentacji na PŚ decyduje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek Zespołu ds. szkolenia KWS,

Kryteria powołań na PŚ Chamonix/FRA – 11-13.07.2019 – na czas i prowadzenie

Powołania otrzymają zawodnicy, którzy:

 • Wzięli udział w PP w Tarnowskich Górach, PP w Gliwicach, PP w Toruniu (*obie konkurencje) oraz mają obowiązek startu w Mistrzostwach Polski seniorów (trójbój), 
 • Zajęli miejsca w zawodach rangi PŚ 2019: do 20 miejsca w jednej z konkurencji: na czas lub bouldering lub prowadzenie oraz dla konkurencji wspinaczki na czas uzyskali w 2019 roku na zawodach PŚ, PP lub MP  czas poniżej 8,50 s. dla kobiet; 6,50 s. dla mężczyzn,
 • Powołanie otrzyma również pierwszy zawodnik i zawodniczka z Współczynnika Wyniki (WW) z zawodów PP Gliwice na czas i PP Toruń w prowadzeniu, 
 • O starcie zawodnika w danej konkurencji decyduje Zespól ds. szkolenia KWS,
 • Liczba zawodników zakwalifikowanych zależy od liczby przydzielonych miejsc przez IFSC,
 • O składzie reprezentacji na PŚ decyduje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek Zespołu ds. szkolenia KWS,

Kryteria powołań na PŚ Briancon/FRA 19-20.07.2019 – prowadzenie

Powołania otrzymają zawodnicy, którzy:

 • Wzięli udział w PP w Tarnowskich Górach, PP w Gliwicach, PP w Toruniu (*obie konkurencje) oraz mają obowiązek startu w Mistrzostwach Polski seniorów (trójbój), 
 • Zajęli miejsca w zawodach rangi PŚ 2019: do 20 miejsca w jednej z konkurencji: na czas lub bouldering lub prowadzenie oraz dla konkurencji wspinaczki na czas uzyskali w 2019 roku na zawodach PŚ, PP lub MP  czas poniżej 8,50 s. dla kobiet; 6,50 s. dla mężczyzn
 • Liczba zawodników zakwalifikowanych zależy od liczby przydzielonych miejsc przez IFSC,
 • O składzie reprezentacji na PŚ decyduje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek Zespołu ds. szkolenia KWS, 

Postanowienia końcowe:

Powołani zawodnicy muszą prezentować wysoką formę sportową oraz cechować się nienaganną postawą. Powołany zawodnik musi być członkiem Kadry Narodowej, w uzasadnionych przypadkach zawodnik niebędący członkiem Kadry Narodowej może zostać powołany do kadry na czas określony, decyzję o powołaniu podejmuje Zarząd PZA.

W zawodach PŚ mogą uczestniczyć również zawodnicy na swój koszt, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu miejsc ustalonego przez IFSC. Pierwszeństwo startu mają członkowie kadry narodowej. 

W uzasadnionych przypadkach Prezydium lub Zarząd PZA może zastosować odstępstwa od kryteriów. Ostateczną decyzję o składzie reprezentacji podejmuje Prezydium lub Zarząd PZA na wniosek Zespołu ds. szkolenia KWS. 

*aktualizacja z dnia 14.05.2019 – uściślenie informacji. 

Partnerzy
Partnerzy techniczni