wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Mł, JM i J – Warszawa 2020

Mistrzostwa Polski Mł, JM i J – Warszawa 2020

Opublikowano: 30-09-2020; 8:13 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 30-09-2020; 8:29 przez Arkadiusz Kamiński

W dniu 10 października w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Polski 2020 młodzików, juniorów młodszych i juniorów w boulderingu. 

1. Organizacja

Centrum Wspinaczkowe Murall Krakowska

2. Partnerzy

Ministerstwo Sportu, Polski Związek Alpinizmu, Blocz, Voltomic, La Sportiva, Polar Sport,

20201010-02

3. Uczestnictwo

W zawodach Mistrzostw Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Badania, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 – zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

5. Termin i przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 07.10.2020

6. Nagrody

Wszystkie kategorie:

 • Miejsca 1 – puchary, 
 • Miejsca 1-3 – medale, nagrody rzeczowe, 
 • Miejsca 1-6 – dyplomy

7. Opłata startowa

50 zł – płatne na miejscu w dniu zawodów, 

8. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Murall Krakowska. Al. Krakowska 61; 02-183 Warszawa

9. Harmonogram

10.10.2020, sobota

Eliminacje – formuła: flash, 8 boulderów, próby rejestrowane (max 5 prób /problem).

Chłopcy – wszystkie kategorie wiekowe

 • 08:00 – otwarcie biura zawodów
 • 08:30 – 09:40 – rejestracja uczestników, 
 • 10:00 – 12:30 – eliminacje chłopców, 

Dziewczęta – wszystkie kategorie wiekowe

 • 11:30 – 12:30 – rejestracja uczestniczek, 
 • 13:00 – 15:30 – eliminacje dziewcząt, 

Finały – formuła: strefa, 4 bouldery, rotacja (5 min), próby rejestrowane.

 • 17:00 – zamknięcie strefy izolacji dla chłopców i dziewcząt (wszystkie kategorie), 
 • 17:30 – 18:30 – finały chłopców (wszystkie kategorie), 
 • 18:30 – 19:30 – finały dziewcząt (wszystkie kategorie), 
 • 20:00 – 20:30 – ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

10. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Michał Humienik
Routesetterzy: Aleksander Romanowski, Michał Łodziński, Tomasz Zacharewicz
Sędzia główny: Rafał Kanowski,

11. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce,
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie,
 • W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania,
 • Prosimy o zachowanie 2 metrowych odstępów między uczestnikami i publicznością,
 • W wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 99 osób publiczności.

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Mistrzostwach Polski w Centrum Wspinaczkowym Murall Krakowska (White Walls spółka z o.o.) w dniu 10.10.2020, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy
Partnerzy techniczni