wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów (P,C)

Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów (P,C)

Opublikowano: 17-09-2021; 11:11 przez Rafał Kanowski | Modyfikacja: 13-10-2021; 7:51 przez Wspinaczka Sportowa

Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów (P,C)

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU: http://pza.org.pl/news/news-sport/mistrzostwa-polski-juniorow-tarnow-2021-aktualizacja-komunikatu

 1. Organizacja

Klub Uczelniany AZS PWSZ Tarnów (kontakt w sprawach sportowych: natalia.kalucka@onet.pl, w sprawach finansowych: azs@pwsztar.edu.pl )

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach organizacyjnych: tomasz.mazur@pza.org.pl)

 1. Partnerzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 1. Uczestnictwo

W Mistrzostwach Polski Juniorów mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2021. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

 1. Rejestracja

Czasówki: zgłoś się!

Prowadzenie: zgłoś się!

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 10.10.2021.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200zł.

 1. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale za miejsca 1-3 za każdą konkurencję i kategorię. Podczas zawodów zostaną również uhonorowani zawodnicy w konkurencji trójboju.

 1. Pakiet startowy

70zł – za jedną konkurencję,

100zł – za dwie konkurencje,

200zł – opłata dodatkowa za zgłoszenie po terminie.

Opłata za pakiet startowy wyłącznie przelewem na konto KU AZS PWSZ w Tarnowie. W opisie przelewu należy wpisać pełne imię i nazwisko zawodnika oraz konkurencję (np. C, P, C+P). Opłatę za pakiet startowy należy wnosić na następujące konto bankowe:

Bank Pekao SA 55 1240 5194 1111 0000 5252 2860

KU AZS PWSZ Tarnów
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

W celu uzyskania dokumentu księgowego potwierdzającego wniesienie opłaty 
startowej należy przesłać na adres azs@pwsztar.edu.pl wiadomość z 
podaniem daty dokonanego przelewu oraz danymi (wraz z adresem) 
osoby/instytucji na którą należy wystawić dokument. Rachunki zostaną 
rozesłane pocztą. Uwaga – nie będzie możliwości wniesienia opłaty 
startowej oraz uzyskania dokumentu potwierdzającego jej wniesienie na 
miejscu, w dniu zawodów.

 1. Miejsce

Hala Sportowa

Państwowa Wyższa Zawodowa w Tarnowie

Ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

 1. Harmonogram

15.10.2021 – Piątek

 • 19:00 – Odprawa techniczna online (potwierdzenie harmonogramu, restrykcje COVID-19)
 • 20:00 – Spotkanie trenerów (Hala Sportowa PWSZ w Tarnowie)

16.10.2021 – Sobota

Młodzicy – czasówki (10m)

 • 8:30 – 8:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
 • 9:00 – 11:00 – praktyki i eliminacje,
 • 11:15 – 12:15 – finały,
 • 12:30 – ceremonia dekoracji medalistów.

Juniorzy młodsi i juniorzy – czasówki (15m),

 • 11:30 – 12:30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
 • 12:45 -14:45 – praktyki i eliminacje,
 • 15:00 – 16:15 – finały,
 • 16:30 – ceremonia dekoracji medalistów.

Młodzicy – prowadzenie

 • 15:30-16:30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
 • 16:45 – eliminacje młodzików (start na 4 drogach równolegle, według list startowych),

Juniorzy młodsi i juniorzy – prowadzenie

 • 17:00 – 18:30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
 • 18:45 – eliminacje juniorów młodszych i juniorów (start na 4 drogach równolegle, według list startowych).

17.10.2021 – Niedziela

Młodzicy i juniorzy młodsi – prowadzenie

 • 9:00 – otwarcie sfery izolacji dla młodzików,
 • 10:00 – zamknięcie strefy izolacji dla młodzików,
 • 10:30 – prezentacja finalistów i obserwacja drogi finałowej,
 • 11:00 – finał młodzików,
 • 12:00 – finał juniorów młodszych,
 • 12:15 – dekoracja

Juniorzy – prowadzenie

 • 13:00 – otwarcie sfery izolacji
 • 14:00 – zamknięcie strefy izolacji
 • 14:30 – prezentacja finalistów i obserwacja drogi finałowej,
 • 15:30 – finał juniorów,
 • 17:30 – ceremonia dekoracji medalistów.

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach i konkurencjach.

 1. Dojazd

Parking na terenie kampusu PWSZ. Wjazd od strony ulicy Goldhammera.

 1. Noclegi

www.booking.com

 1. Informacja turystyczna/inne

www.tarnow.pl

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni