wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na prowadzenie 17 – 19 marca – Wrocław

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na prowadzenie 17 – 19 marca – Wrocław

Opublikowano: 3-02-2023; 18:54 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 15-03-2023; 23:51 przez Piotr Bunsch

12.02.2023 zdjęcie w tle_BTTR i MP na FB

W dniu 17-19 marca 2023r. we Wrocławiu odbędą się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w prowadzeniu oraz „BACK TO THE ROUTES” otwarte zawody wspinaczkowe w prowadzeniu.

Komunikat zostanie usupełniony o brakujące informację. 

1. Organizacja

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy ZERWA

Dyrektor zawodów: Jędrzej Kowal (kontakt: zawody@zerwa.pl)

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – Facebook 

2. Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Patronat medialny nad imprezą objęło: wspinanie.pl

3. Uczestnictwo

W zawodach „BACK TO THE ROUTES” mogą uczestniczyć wszyscy chętni, zgodnie z kategoriami wyszczególnionymi poniżej. 

Klasyfikowani w wynikach Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w prowadzeniu, będą zawodnicy, którzy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2023 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Zawodnik podczas rejestracji w biurze zawodów zobowiązany jest pokazać oryginał badań lekarskich lub przedłożyć oświadczenie, że posiada badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIE muszą przedstawić pisemną zgodę rodzicówlub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Uwaga:  w eliminacjach zawodnicy asekurują się wzajemnie. Osoby poniżej 16 roku życia mogą być asekurowane tylko przez osoby pełnoletnie posiadające odpowiednie umiejętności (poświadczenie pisemne).

W rundzie eliminacyjnej wszyscy zawodnicy powinni zapewnić sobie swój sprzęt wspinaczkowy – linę. W rundach półfinałowej i finałowej asekurujących oraz liny zapewnia organizator.

Kategorie:

  • BACK TO THE ROUTES – otwarte zawody wspinaczkowe w prowadzaniu – sklasyfikowani zostaną WSZYSCY zawodnicy.
  • MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW W PROWADZENIU– sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy posiadającylicencje zawodnika (możliwość wykupienia na miejscu zawodów) oraz aktualne badania sportowe. Warunkiem klasyfikacji w Mistrzostwach Polski jest również wiek 14 lat i więcej.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Formuła zawodów

Formuła eliminacji

Eliminacje w formule OPEN w sześciu grupach (piątek 17.03.23 i sobota 18.03.23). Czas trwania każdej grupy to 4 godz.

W eliminacjach zostanie przygotowanych 20 dróg o różnej punktacji. Każda droga w zależności od jej trudności będzie inaczej punktowana. Do ostatecznego wyniku eliminacji klasyfikowane będzie 6 dróg z najwyższą punktacją. Przejście w stylu flash będzie dodatkowo punktowane. Na każdą drogę zawodnik ma 2 próby. 

Poniżej przedstawiono tabelę z punktacją (po lewej) jaką zawodnik może uzyskać na poszczególnych drogach eliminacyjnych oraz przykład obliczeniowy.

Przykład:

Zawodnik w eliminacjach zaliczył:

  • TOP flash na drogach 10,11,13
  • TOP RP na drogach 12,14
  • ZONA NA drodze 15

Suma punktów w rundzie eliminacyjnej wynosi 98.

punktacja przykład

Asekuracja Uczestników zawodów we własnym zakresie. Każdy Uczestnik oświadcza, że potrafi asekurować.

Osoby poniżej 16 roku życia muszą być asekurowane przez osoby pełnoletnie posiadające odpowiednie umiejętności (poświadczenie pisemne).

Formuła półfinałów

Półfinały ze strefą izolacji w formule OS. Jedna droga półfinałowa dla kobiet i jedna droga półfinałowa dla mężczyzn. Starty kobiet i mężczyzn równolegle.

Do półfinałów zostanie zakwalifikowane 26 kobiet i 26 mężczyzn. Do rundy półfinałowej klasyfikowani będą wszyscy zawodnicy.
Formuła finałów

Finały ze strefą izolacji w formule OS. Jedna droga finałowa dla kobiet i jedna droga finałowa dla mężczyzn. Start kobiet i mężczyzn na przemian.

Finałów zostanie zakwalifikowanych 8 kobiet i 8 mężczyzn. Do rundy finałowej klasyfikowani będą tylko zawodnicy Mistrzostw Polski posiadający licencję zawodnika i badania lekarskie.

5. Mistrzostwa Polski dla ukraińskich wspinaczy / ЧемпіонатПольщі / КубокПольщідляукраїнськихальпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej otwiera możliwość startu w zawodach zawodników z Ukrainy.  Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: zawody@zerwa.pl

Zapisy dla ukraińskich zawodników przez formularz internetowy podany poniżej w punkcie 6. rejestracja.

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna– wzór do wypełnienia

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

6. Rejestracja

Rejestracja wszystkich zawodników przez formularz zgłoszeniowy podany na stronie https://plan4u.pl/zerwa/

Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać na adres:zawody@zerwa.pl.

Rejestracja zawodnika wymaga zgody na:

  • założenie konta na serwerze PZA (jeśli zawodnik staruje równocześnie w Mistrzostwach Polski i wyrabia jednorazową licencję)
  • akceptację RODO
  • akceptacja regulaminu zawodów.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Rejestracja zawodników od 10 lutego 2023r (piątek). Zawodnicy zapisują się do poszczególnych grup startowych. Przy rejestracji zawodnika konieczne jest opłata za pakiet startowy.

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 16 marca 2023r. (czwartek).

W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach istnieje możliwość zapisania dniu zawodów, w biurze zawodów.

Uwaga: Istnieją limity miejsc zawodników startujących w poszczególnych grupach. Zawodnicy są proszeni o zapisywanie się możliwie najszybciej. Nie będzie możliwości poszerzenia grup oraz zwiększenia limitu startujących!

Członkowie Kadry Narodowej muszą zgłosić swój udział do 8 Marca2023r.! 
(Dla członków Kadry Narodowej nie jest możliwe zgłoszenie po terminie). 

8. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej kategorii. 

9. Pakiet startowy

Rejestracja na zawody wymaga jednocześnie opłaty pakietu startowego.

Koszt pakietu startowego:

100 zł                     start w Mistrzostwach Polski lub „BACK TO THE ROUTES”

125 zł           pakiet startowy VIP – start w Mistrzostwach Polski lub „BACK TO THE ROUTES”z pamiątkową koszulka z zawodów

+10 zł           jednorazowa licencja zawodnicza (wymagana licencja dla zawodników, którzy chcą być sklasyfikowani w Mistrzostwach Polski). W przypadku posiadania licencji zawodniczej PZA całorocznej, opłata niewymagana)

Opłata za pakiet startowy poprzez stronę:https://plan4u.pl/zerwa  (od 10 Lutego).

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres zawody@zerwa.pl

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

10. Miejsce

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa,
Szczecińska 17d, Wrocław 54-517
tel. kontaktowy do recepcji obiektu: 500 706 192

11. Harmonogram

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie do 9 lutego 2023 r. (do dnia otwarcia zapisów zawodników przez Internet).

Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku wydarzenia: https://www.facebook.com

 

17.03.2023 r. piątek – eliminacje

Uwaga – filmy z przejść wszystkich dróg eliminacyjnych dostępne na FB wydarzenia

14.30 – otwarcie biura zawodów (w czasie rejestracji poszczególnych grup jest możliwość rejestracji zawodnika z grup późniejszych)

14.30 – 15.45 – rejestracja zawodników grupa 1 

15.45 – odprawa zawodników grupa 1 (hala wspinaczkowa)

16.00 – 20.00 – eliminacje grupa 1

Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 1 możliwe będzie do godz. 20.30, publikacja wyników dla grupy 1 ok. godz. 22.00.

18.30 – 19.45 – rejestracja zawodników grupa 2 

19:45 – odprawa zawodników grupa 2 (hala wspinaczkowa)

20.00 – 24.00 – eliminacje grupa 2

Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 2 możliwe będzie do godz. 00.30, publikacja wyników grupy 2 ok. godz. 9.00.

18.03.2023 r. sobota – eliminacje 

7.45 – otwarcie biura zawodów

7.45 – 8.45 – rejestracja zawodników grupa 3

8.45 – odprawa zawodników grupa 3 (hala wspinaczkowa)

9.00 – 13.00 – eliminacje grupa 3

Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 3 możliwe będzie do godz. 13.30, publikacja wyników dla grupy 3 ok. godz. 15.00.

11.30 – 12.45 – rejestracja zawodników grupa 4

12.45 – odprawa zawodników grupa 4 (hala wspinaczkowa)

13.00 – 17.00 – eliminacje grupa 4

Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 4 możliwe będzie do godz. 17.30, publikacja wyników dla grupy 3 ok. godz. 19.00.

15.30 – 16.45 – rejestracja zawodników grupa 5

16.45 – odprawa zawodników grupa 5 (hala wspinaczkowa)

17.00 – 21.00 – eliminacje grupa 5

Wpisanie wyników z zawodów dla grupy 5 możliwe będzie do godz. 21.30, publikacja wyników dla grupy 3 ok. godz. 23.00.

21.15 ZAPRASZAMY NA TORT Z OKAZJI 1 URODZIN WOW ZERWY i ŚWIĘTOWANIE

23.00 publikacja wyników oraz listy półfinalistów (FB wydarzenie, strona www oraz na ścianie WOW Zerwa)

18.03.2023 r. niedziela – półfinały i finały

9.00 – otwarcie strefy izolacji dla zawodników półfinałów (antresola   górna – siłownia, obwodowini, kampus)

Półfinalistów przed zamknięciem strefy prosimy o przebywanie w strefie kawiarni, szatni lub strefie izolacji.

9.30 – zamknięcie strefy izolacji dla zawodników półfinałów

10.00 – oglądanie dróg półfinałowych (półfinały OS)

10.15 – 13.00 – półfinały kobiet i mężczyzn (start równolegle)

13.30 – ogłoszenie wyników i listy finalistów Mistrzostw Polski

15.00 – otwarcie strefy izolacji dla finalistów Mistrzostw Polski (antresola górna – siłownia, obwodownia, kampus).

Wcześniej finalistów prosimy o przebywanie w strefie kawiarni i szatni.

15.30 – zamkniecie strefy izolacji (finały OS)

16.00 – 16.15 – prezentacja Finalistów oraz oglądanie dróg finałowych

Start pierwszej Zawodniczki od razu po oglądaniu dróg – pozostaje w strefie przedstartowej pod ścianą. Start na zmianę Kobiety i Mężczyzny.

16.15 – 17.30 – finały 

18.00 – dekoracja zawodników Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Młodzieżowców.

12. Dojazd

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa
Szczecińska 17d, Wrocław 54-517
Samochodem – dojazd autostradową obwodnicą Wrocławia, zjazd Wrocław-Stadion (Tarczyński Arena).
Pociągiem – bezpośrednio przy WOW Zerwa znajduję się stacja PKP Wrocław Stadion.
Tramwajem – nr: 3, 10, 20 (przystanek: GLINIANKI).

13. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Jędrzej Kowal

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Główny konstruktor dróg PZA:  Aleksander Romanowski

Konstruktorzy dróg PZA:   Jędrzej Kowal, Michał Jędrzejewski, Piotr Pigiel

Sędziowie PZA:   Rafał Strzelecki, Tomasz Polichnowski

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Mistrzostwach Polski we Wrocławiu w dniu 17-19 Marca 2023 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy