wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Śląska 2020 w boulderingu

Mistrzostwa Śląska 2020 w boulderingu

Opublikowano: 1-11-2020; 6:46 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 3-11-2020; 7:08 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 8 listopada w Centrum Wspinaczkowym Klif w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach odbędą się Mistrzostwa Śląska 2020 w Boulderingu dzieci młodszych, dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów. Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego.

1. Organizacja

Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.

2. Partnerzy

Województwo Śląskie, Stowarzyszenie Sanus Vivere, Klub Wspinaczki Sportowej Klif, Polski Związek Alpinizmu.

3. Uczestnictwo

W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież reprezentujące kluby z województwa śląskiego. W przypadku osób niezrzeszonych decyduje adres zamieszkania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Obowiązkowa lista zawodników i trenerów/ opiekunów do wstępu na obiekt – do pobrania tu >>

Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony: www.parkwodny.com.pl Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników. Brak ww. oświadczeń dyskwalifikuje ze startu w zawodach.”

Uczestnicy wszystkich trzech konkurencji wspinaczkowych klasyfikowani będą w rankingu Mistrzostw Śląska w trójboju i dla każdej kategorii osobno. Ranking obliczany jest jako iloczyn miejsc zajętych w poszczególnych konkurencjach, im niższy wyniki iloczynu, tym wyższa pozycja w wynikach MP w trójboju.

Kategorie wiekowe:

 • dzieci młodsze, rocznik 2011-2012,
 • dzieci, rocznik 2009-2010,
 • młodzicy, rocznik 2007-2008,
 • juniorzy młodsi, rocznik 2005 – 2006,
 • juniorzy, rocznik 2003-2004.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

4. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Mistrzostwa Śląska 2020 w Boulderingu są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.
Termin zapisów upływa dnia: 05.11.2020
Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Opłata startowa

– 50 zł- bouldering
Opłaty dokonujemy przelewem na konto ŚOZWS BNP PARIBAS 70 2030 0045 1110 0000 0387 7390 podając w tytule imię i nazwisko zawodnika oraz konkurencje w których startuje. Przy rejestracji obowiązkowe pokazanie dowodu wpłaty.

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

 • pierwsze miejsca: puchary,
 • miejsca 1–3: medale.

Na zakończenie zawodów odbędzie się ceremonia dekoracji za Trójbój.

7. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Klif w Hali Sportowej przy ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry

8. Harmonogram

 • 8:00 wejście na ścianę i rejestracja kategorii Dzieci Młodsze i Dzieci,
 • 8:45 odprawa techniczna,
 • 9:00- 10:30 rywalizacja kategorii Dzieci Młodsze i Dzieci,
 • 11:00 – Dekoracja kategorii dzieci młodsze i dzieci bouldering + trójbój + Puchar Burmistrza (arena główn),
 • 11:10- godzina opuszczenia ściany przez wszystkich zawodników z kategorii Dzieci Młodsze i Dzieci,
 • 11:25 – 12:10 wejście na ścianę i rejestracja kategorii Młodzik, Junior Młodszy, Junior,
 • 12:10-13:55 eliminacje kategorii Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy,
 • 15:15- zamknięcie strefy izolacji,
 • 15:45- rozpoczęcie finałów,
 • 17:10 – Dekoracja kategorii młodzicy bouldering + trójbój + Puchar Burmistrza,
 • 17:30 – Dekoracja kategorii Juniorów Młodszych bouldering+ trójbój + Puchar Burmistrza,
 • 18:10 – Dekoracja kategorii Juniorów bouldering + trójbój + Puchar Burmistrza.

Do finału dostaje się 6 najlepszych zawodników.
W kategorii Dzieci Młodsze i Dzieci nie ma finałów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Harmonogramu

9. Olimpiada o Puchar Burmistrza

W ramach rywalizacji o Mistrzostwo Śląska, zostanie przeprowadzona równolegle rywalizacja o Puchar Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.
W oparciu o wyniki z przeprowadzonej rywalizacji zostaną dodatkowo wręczone nagrody dla wspinaczy
z Tarnowskich Gór w kategoriach dzieci młodsze (rocznik 2011-2012), dzieci (rocznik 2009-2010), młodzicy (rocznik 2007-2008), juniorzy młodsi i starsi (roczniki 2006 i starsi) osobno dla dziewcząt i chłopców.
Dekoracje odbędą się wraz z dekoracją za Mistrzostwa Śląska.
Wszystkie osoby, które chcą być liczone w rywalizacji muszą być zgłoszone przez stronę PZA, zgodnie ze zgłoszeniami na Mistrzostwa Śląska.

10. Osoby oficjalne PZA

Sędzia główny: Kinga Kluska
Konstruktorzy problemów: Mateusz Szczucki, Michał Łodziński

10. Ograniczenia w związku z COVID- 19

 • Informujemy, że w związku z przepisami COVID-19, zawody Mistrzostw Śląska odbędą się, ale bez udziału publiczności.
 • Do wejścia na obiekt upoważnieni są zawodnicy, 1 trener na klub oraz 1 opiekun, na każdą rozpoczętą 10 zawodników.
 • Wejście na obiekt odbywa się w maseczkach, dotyczy to wszystkich osób biorących udział w zawodach (zawodnicy, trenerzy/opiekunowie, sędziowie i obsługa), przy wejściu należy zdezynfekować dłonie.
 • Zawodnicy mogą zdjęć maseczkę jedynie w strefie startowej (strefa wyznaczona materacami pod boulderem) przed rozpoczęciem swojej konkurencji.
 • Przy ceremonii dekoracji zawodnicy muszą mieć założone maseczki, osoby bez maseczek nie mogą wziąć udziału w dekoracji.
 • Kierownik ekipy na wejściu do obiektu musi przedstawić wykaz zawodników biorących udział w imprezie wraz z kontaktem telefonicznym do opiekunów danej drużyny, złożona lista będzie podstawą do wstępu na obiekt, stanowi potwierdzenie zapoznania się zawodników oraz trenerów i opiekunów z regulaminem.
 • Udział w zawodach mogą wziąć tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w wypadku wystąpienia widocznych oznak choroby u mnie / u mojego dziecka, nie zostanę / dziecko nie zostanie dopuszczone do zawodów.
 • Osoby biorące udział w zawodach oświadczają, że ani oni ani nikt z najbliższej rodziny wspólnie zamieszkującej, według najlepszej posiadanej wiedzy, w ciągu ostatnich 10 dni, nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2, zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na Covid-19. Nikt z członków najbliższej rodziny z którą zamieszkuję / zamieszkuje moje dziecko, nie przebywa na kwarantannie, ani nie przejawia widocznych oznak choroby dróg oddechowych.
 • Osoby biorące udział w zawodach zdają sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV2, mimo wprowadzonych, a wynikających z przepisów prawa obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, dodatkowo zdaje sobie sprawę, iż w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u mnie / u mojego dziecka, jego rodziców, trenerów lub personelu obiektu, zajęcia zostaną zawieszone, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie obiektu oraz ich rodziny zostaną objęte postępowaniem epidemicznym.
 • Trybuna mieszcząca się w Hali Sportowej jest wyłączona z użytkowania ze względu na obostrzenia sanitarne.
 • Strefa organizacji zawodów jest strefą zamkniętą i wygrodzoną przez organizatora.
 • Wstęp do strefy odbywa się w oparciu o listę załączoną do komunikatu, wstęp mają jedynie osoby wykazane na liście uczestników i trenerów/ opiekunów.
 • Osoba, która wyjdzie poza strefę organizacyjną nie ma możliwości powrotu do strefy i jest wykluczona z dalszego udziału w rywalizacji.
 • Wejście do strefy zawodów odbywa się dla całego zespołu (zawodników/trenerów/ opiekunów) jednocześnie, nie ma możliwości wchodzenia przez pojedynczych zawodników. Osobno na obiekt wchodzi kategoria dzieci i dzieci młodsze (1 grupa) oraz kategoria młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy (2 grupa).
Partnerzy