wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Śląska Dzieci Młodszych, Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w prowadzeniu – 12 listopada 2023

Mistrzostwa Śląska Dzieci Młodszych, Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w prowadzeniu – 12 listopada 2023

Opublikowano: 3-11-2023; 11:48 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 3-11-2023; 11:56 przez Piotr Bunsch

Mistrzostwa Śląska prowadzenie

W dniu 12 listopada w Centrum Wspinaczkowym Klif w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach odbędą się Mistrzostwa Śląska 2023 w kategoriach: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy; w konkurencji Prowadzenie. Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 1. Organizacja
  Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., Stowarzyszenie Sanus Vivere, Klub Wspinaczki Sportowej Klif.
 2. Partnerzy
  Województwo Śląskie, Chwyciarnia PreZero Arena Gliwice, Skarpa Bytom-Rozbark, Centrum Wspinaczkowe Klif Tarnowskie Góry, Granice.pl., Polski Związek Alpinizmu
 3. Uczestnictwo
  W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież reprezentująca kluby z Województwa Śląskiego. W przypadku osób niezrzeszonych, o możliwości wzięcia udziału decyduje adres zamieszkania na terenie Województwa Śląskiego. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się w linku. (http://www.pza.org.pl/download/573023.pdf)

Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony: https://parkwodny.com.pl/atrakcja/centrum-wspinaczkowe-klif/. Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników. Brak ww. oświadczeń dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

Kategorie wiekowe – chłopcy i dziewczynki:

 • dzieci młodsze, rocznik 2014 i młodsi
 • dzieci, rocznik 2012-2013,
 • młodzicy, rocznik 2010-2011,
 • juniorzy młodsi, rocznik 2008–2009,
 • juniorzy, rocznik 2006-2007.

Do Finału zostanie dopuszczone 8 osób z każdej kategorii.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

 1. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Mistrzostwa Śląska 2023 są przyjmowane tylko przez Internet:

 • Zgłoszenie wysyłamy na adres sozws@onet.eu podając Imię i Nazwisko zawodnika, rok urodzenia, miasto zamieszkania, nazwę klubu

Termin zapisów upływa dnia: 08.11.2023

Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

 1. Opłata startowa

80 zł – opłata startowa

Opłaty dokonujemy  przelewem na konto ŚOZWS:
BNP PARIBAS  70 2030 0045 1110 0000 0387 7390 (podając w tytule imię i nazwisko zawodnika oraz konkurencje w których startuje). Przy rejestracji nie mam możliwości dokonywania wpłaty i obowiązkowe jest pokazanie potwierdzenia przelewu.

 1. Nagrody i świadczenia organizatorów
 • miejsca 1–3: puchary i nagrody książkowe
 • pakiet startowy
 1. Miejsce

Zawody odbywać się będą na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif w Hali Sportowej przy ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry

 1. Harmonogram

Niedziela, 12.11.2023 – konkurencja prowadzenie

Wszystkie kategorie

08:00-9:00 Potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów

09:30 Start eliminacji

14:30 Zamknięcie strefy izolacji dla finalistów

14.45 Prezentacja finalistów i oglądanie dróg finałowych

15:00 Start finałów

17:00 Ogłoszenie wyników

17:30 Dekoracja

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach.

 1. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Zuzanna Mientus

Główny konstruktor dróg: Michał Łodziński

Koordynator z ramienia Centrum Wspinaczkowego Klif- Krzysztof Karwot

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Mistrzostwach Śląska w Tarnowskich Górach w dniu 12 listopada 2023 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Śląskiemu Okręgowemu Związkowi Wspinaczki Sportowej oraz jego partnerom.

Partnerzy