wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Śląska w boulderingu – Tarnowskie Góry 2019

Mistrzostwa Śląska w boulderingu – Tarnowskie Góry 2019

Opublikowano: 21-11-2019; 9:48 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 22-11-2019; 10:19 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 14 grudnia w Tarnowskich Górach odbędą się Mistrzostwa Śląska we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering oraz finał w trójboju w kategoriach dzieci młodszych, dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów. 

1. Organizacja

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.
Stowarzyszenie Sanus Vivere

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu,
Śląski Związek Wspinaczki Sportowej,
Miasto Tarnowskie Góry,
Klub Wspinaczki Sportowej Klif.

20191214-MS-TG-01

3. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć osoby zarówno nie posiadające licencji zawodnika PZA jak i z licencją (dopuszczeni są wszyscy zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania i narodowości). O przypisaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Dodatkowo wszyscy uczestnicy muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Centrum Wspinaczkowego Klif do pobrania ze strony: http://www.parkwodny.com.pl/hala-sciana-wspinaczkowa,pl,3,25

Należy zwrócić uwagę aby wypisać oświadczenie przeznaczone dla odpowiedniej grupy wiekowej. Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników i trenerów. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Wymagana rejestracja przez Internet do dnia 10.12.2019. Rejestracja prowadzona jest tylko i wyłącznie przez stronę Polskiego Związku Alpinizmu.
Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

5. Opłata startowa

 • Kategoria dzieci młodzsze – 50 zł
 • Kategoria dzieci, Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy – 60 zł

W przypadku braku zgłoszenia przez internet koszt wyższy odpowiednia o 10 zł.
W kategorii dzieci młodsze rozgrywamy tylko i wyłącznie 1 rundę rywalizacji, w pozostałych kategoriach rywalizacja toczy się w formule eliminacje + finał.

6. Miejsce

Centrum Wspinaczkowe Klif w Hali Sportowej przy ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry

7. Nagrody

Dyplomy i medale za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych

8. Harmonogram

Sobota, 14 grudnia 2019

 • 8:00 rejestracja kategorii Dzieci Młodsze, 
 • 8:45 odprawa techniczna,
 • 9:00- 10:30 rywalizacja kategorii Dzieci Młodsze,
 • 10:30-11:15 rejestracja kategorii Dzieci,
 • 11:00 – Dekoracja kategorii dzieci młodsze bouldering + trójbój,
 • 11:30-13:30 eliminacje kategorii Dzieci,
 • 13:15 – 14:00 rejestracja kategorii Młodzik, Junior Młodszy, Junior,
 • 14:15-16:15 eliminacje kategorii Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy,
 • 16:30- zamknięcie strefy izolacji,
 • 16:45- rozpoczęcie finałów,
 • 18:10 – Dekoracja kategorii dzieci bouldering + trójbój,
 • 18:40 – Dekoracja kategorii młodzicy bouldering + trójbój,
 • 19:10 – Dekoracja kategorii Juniorów Młodszych bouldering+ trójbój,
 • 19:40 – Derkoracja kategorii Juniorów bouldering + trójbój.

9. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Kinga Kluska
Koordynator zawodów: Tomasz Pąchalski, tel. 505-980-268,
e- mail: t.pachalski@parkwodny.com.pl

10. Informacje dodatkowe

W eliminacjach dla każdej kategorii wiekowej przewidziano 7 boulderów.
W rywalizacji dzieci młodszych przewidziano 7 boulderów.
Ilość prób na poszczególnych problemach będzie ograniczona.
Finały będą rozgrywane tylko w kategorii Dzieci i kategoriach starszych.
W finale uczestnicy zmierzą się z 3 boulderami.

Zamknięcie strefy izolacji dla kategorii Dzieci i kategorii starszych odbywa się jednocześniegodzina 16:30.
Minimalna ilość osób startujących w danej kategorii wiekowej wynosi: 5.
O wzięciu udziału w klasyfikacji Mistrzostwa Śląska(Makroregion Śląskie, Opolskie i Dolnośląskie) decyduje siedziba klubu do którego przynależy zawodnik, a w przypadku zawodników niezrzeszonych jego miejsce zamieszkania. 

Niniejszy komunikat jest równocześnie regulaminem zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego oraz Naczelnika zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego oraz Naczelnika Zawodów jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Regionalnym w Centrum Wspinaczkowym Klif  w dniu 14.12.2019, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

12. Dojazd

Szczegóły dotyczące dojazdu: http://www.parkwodny.com.pl/dane-dojazd,pl,10

Partnerzy